Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, obręb Ostromecko, pow. 0.2939 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.2939 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2016-11-15

Przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości nierolnej - dz. nr 330/2, 330/3, 330/9, 330/10, 330/11 i 330/12 o łącznej pow. 0.2939 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. od godz. 9.00 do godz. 10.15 w Kusowie.
więcej>>


OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. ropczycko-sędziszowski, gm. Ropczyce, obr. Łączki Kucharskie - sprzedaż drzew liściastych na pniu.

Cena:

7 639.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.00 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2016-11-14

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż drzew liściastych na pniu (gatunek : topola, brzoza,wierzba, olcha)
rosnących na działkach o nr ew. 761; 762 i 763 położonych w obrębie Łączki Kucharskie, gmina Ropczyce
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 roku o godz.10:00 >
Pełna treść ogłoszenia przetargowego podana jest w załączniku poniżej.
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lubiński, Rudna, Radoszyce, 0,0900 ha

Cena:

15 880.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.09 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Rudna, obręb Radoszyce, nr działki: 310/2 o pow. ewid. 0,0900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0900 w tym w użytkach rolnych (0,0900 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00061040/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Płośnica obręb Płośnica dz.67/1

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.2100 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość położona jest w dużym kompleksie naturalnych łąk użytkowanych kośnie. Wschodnią granicę działki stanowi czynny rów melioracyjny, od strony zachodniej sąsiaduje przez drogę z zabudowaniami (była leśniczówka ), polem uprawnym i kompleksem leśnym. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Płośnicy znak: GGR.6727.137.2016.MB z dnia 11.07.2016r. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gminy do dnia 31 grudnia 2003r. miała przeznaczenie rolnicze. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w/w działka ma przeznaczenie jako obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych i zalesień, obszary łąk na glebach pochodzenia organicznego. Dla wskazanego terenu nie ma prowadzonych prac planistycznych w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W/w nieruchomość położona jest poza terenami chronionymi jak również nie ma udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego. W chwili obecnej nie ma możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Dla w/w nieruchomości nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy terenu.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Grodziczno obręb Montowo dz.84

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 1.1000 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Montowo. Od strony południowej graniczy z działką zabudowaną domem jednorodzinnym, od strony południowo-zachodniej przebiega linia kolejowa. W odległości ok. 500m od działki znajduje się firma €žORISTO€. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Grodzicznie znak: BP.6724.97.2016 z dnia 16.08.2016r. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gminy to teren rolniczy niezabudowany, nieobjęty decyzją o warunkach zabudowy i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Grodziczno, działka ta stanowi obszar rozwojowy o dominującej funkcji przemysłowo-składowej. W/w działka nie leży w obszarze €žNATURA 2000€ i na obszarze chronionego krajobrazu. Na nieruchomości w najbliższym czasie nie jest planowana budowa siłowni wiatrowych oraz w pobliżu nieruchomości nie znajdują się czynne żwirownie. Nieruchomość ta nie znajduje się na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z pismem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Działdowie znak: MUW.DD.6011.158.2016 z dnia 16.08.2016r. na przedmiotowej nieruchomości nie ma wód płynących ani urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
więcej>>


OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Tarnów, obr. Wola Rzędzińska - pow. 17.38 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 17.38 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2016-12-05

Publiczny przetarg ustny ( licytacja) ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych - przetarg w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 12:00. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW €“ 21 LISTOPAD 2016 R. Pełna treść ogłoszenia podana jest w załączniku.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

215,6 mln złotych do kasy państwa

W piątek 28 października br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 215,6 mln zł.

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa

W dniach 17-18 października 2016 r., na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu przewodniczyli posłowie: Jarosław Sachajko, przewodniczący komisji i Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący. Uczestnikami posiedzenia byli także: Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Grzegorz Smytry, Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Bydgoszczy.

Agencja na uroczystościach jubileuszowych

W dniu 16 października 2016 r. w Lublinie odbyły się uroczystości związane z XX-leciem powstania Lubelskiej Izby Rolniczej. W jubileuszu uczestniczył Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Lublinie Kazimierz Choma.

Pomoc w ramach PROW

Agencja Rynku Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 administruje dwoma działaniami: „Współpraca" oraz „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych". Zachęca rolników i grupy producenckie do ubiegania się o środki finansowe, jakie można uzyskać z obu działań.

Bydgoski oddział o ustawie

Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Bydgoszczy Grzegorz Smytry odbył szereg spotkań, w których wyjaśniał najważniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ruszają szkolenia dla rolników w Zachodniopomorskiem

Pracownicy Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie, wspólnie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeprowadzą na terenie województwa Zachodniopomorskiego bezpłatne szkolenia dla rolników indywidualnych.

Jubileusz 100-lecia Stadniny Koni w Iwnie

W miniony piątek 23-ego września do Iwna zjechało wielu znakomitych gości. Powód był faktycznie istotny, gdyż świętowano jubileusz 100-lecia powstania Stadniny Koni w Iwnie. Agencję Nieruchomości Rolnych podczas uroczystości reprezentowali: prezes dr Waldemar Humięcki oraz wiceprezes Andrzej Sutkowski.

XVIII edycja Agro Show w Bednarach

W dniach 23–26 września br. w Bednarach koło Poznania już po raz XVIII odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2016 – największa impreza plenerowa tego typu w Europie. Na powierzchni 120 ha swoje stoiska przygotowało ok. 830 wystawców, w tym prawie 100 z zagranicy (z 20 krajów), a wystawę odwiedziło ok. 150 tysięcy rolników.

Komputer dla szkoły we wsi Tuszkowy

23 września 2016 r. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku przekazał Szkole Podstawowej we wsi Tuszkowy (gmina Lipusz) nowy komputer. W uroczystym wręczeniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku Adam Sasiuk oraz Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

Wizyta Ambasadora Kazachstanu w ANR

W dniu 16 września br. dr Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przyjął Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Polsce Ałtaja Abibułłajewa. Spotkanie to jest efektem wizyty Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce, podczas której nawiązano współpracę m.in. w dziedzinie rolnictwa.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker