Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

W związku z rozpoczęciem działalności przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.
Wszystkie bieżące informacje dot. działalności i kompetencji ARR i ANR, które znalazły się w KOWR, od 1 września są publikowane na stronie
www.kowr.gov.pl
Dotychczasowe strony zniesionych agencji pełnią funkcję archiwalną i będą utrzymywane do 31 października 2017 r.

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Gmina Sulechów obręb Buków dz. 92/1, 93/6, 146/2, 147/4, 149/4

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 2.29 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-10-31

obowiązującym do końca 31.12.2003 r. stanowiła teren pól z możliwością zabudowy zagrodowej. Na działkę nr 93/6 Burmistrz Sulechowa wydał Decyzję o warunkach zabudowy nr ZP.7331-1-79/10 z dnia 14.09.2010 r. polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


Gmina Bojada obręb Klenica dz. 708/1

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.20 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-10-31

Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła obowiązującym do końca 31.12.2002 r. stanowiły teren zabudowy zagrodowej jednorodzinnej. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położone są w strefie osadnictwa wiejskiego.
więcej>>


Gmina Sława obręb Krzepielów dz. 379/1

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.6537 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-10-31

Ponadto: - Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława znajduje się w obszarze o symbolu M- tereny zabudowy mieszkaniowej, - Gmina Sława uchwałą nr XXXV/216/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu Gminy Sława - na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych, - na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, - gmina nie planuje poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazana nieruchomością, - na w/w działki nie były składane wnioski o zmianę przeznaczenia - w/w działki leżą w strefie ochronnej, - w stosunku do w/w nieruchomości nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, - w stosunku do w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego, - działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. - w/w działki nie leżą w obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

KOWR Olsztyn SZ Bystry,warmińsko mazurskie,pow.węgorzewski,gmina Budry,obr.Popioły dz.nr 9/3

Cena:

138.77 zł
Powierzchnia (w ha): 34.6467 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Treść wykazu w załączniku poniżej
więcej>>


Gmina Sława obręb Łupice dz. 898

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 2.20 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-10-31

przestrzennego terenów w obrębie Łupice ujęta jest na cele: - R/83 €“ przeznaczenie podstawowe €“ tereny rolnicze €“ uprawy polowe, łąki, pastwiska Ponadto: - Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława znajduje się w obszarze o symbolu R- tereny rolnicze. - na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych, - na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, - gmina przystąpiła do zmiany miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej Gminy, - gmina nie planuje poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazana nieruchomością, - na w/w działki nie były składane wnioski o zmianę przeznaczenia - w/w działki leżą w strefie ochronnej, - w stosunku do w/w nieruchomości nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, - w stosunku do w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego, - działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. - w/w działka nie leży w obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji.
więcej>>


Gmina Kolsko obręb Kolsko dz. 717

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.1140 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-10-31

Z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który stracił ważność z dniem 31.12.2002 r., dotychczas nie zmienionym, stanowi teren upraw polowych, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowi ekologię (las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (pola). Ponadto: -nieruchomość nie jest objęta żadną formą ochrony przyrody, - na w/w działce nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych, - na powyższe nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, - w najbliższym czasie nie planuje się zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, - gmina nie planuje poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazana nieruchomością, - na w/w działki nie były składane wnioski o zmianę przeznaczenia - w stosunku do w/w nieruchomości nie toczy się postępowanie o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego, - w stosunku do w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego, - działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji. - w/w działka nie leży w obszarze chronionym w specjalnej strefie rewitalizacji.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1 września 2017 roku rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestały istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.

Agencja pomaga w usuwaniu szkód

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku czynnie uczestniczy w usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła przez województwo pomorskie z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku.

Mistrzostwa Europy WKKW Strzegom 2017

19 i 20 sierpnia Agencja Nieruchomości Rolnych już po raz kolejny uczestniczyła w FEI European Eventing Championships - Strzegom 2017 czyli Pucharze Narodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

V Dolnośląski Festiwal Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu 12-13.08.2017

Kolejny raz z rzędu Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w największym w Polsce spotkaniu poszukiwaczy skarbów, miłośników historii oraz badaczy jej tajemnic – Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ.

Zakończyła się XLVIII aukcja Pride of Poland

W tegorocznej aukcji Pride of Poland zaoferowano 25 koni arabskich z polskiej hodowli. Najwyższą cenę 150 tys. euro uzyskała klacz PRUNELLA z hodowli w SK Janów Podlaski. Łącznie suma uzyskana w wyniku sprzedaży w tegorocznej aukcji wyniosła 410 tys. euro. Uzyskano średnią cenę za sprzedanego konia w wysokości blisko 70 tys. euro, co jest kwotą porównywalną z lat ubiegłych.

Lokalizacje KOWR

Od września rolnicy będą mieli bliżej do instytucji rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie 1 września br. oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał biura terenowe/filie.

55 milionów złotych do kasy państwa

W piątek 28 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 55 milionów złotych.

Narodziny trojaczków w Kamieńcu Ząbkowickim

17 czerwca br. pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim świętowali niecodzienne narodziny. Urodziły się trojaczki: dwie jałóweczki i byczek.

II Zjazd byłych pracowników PGR w zachodniopomorskim Gościnie

W ubiegłą sobotę tj. 8 lipca 2017 r. odbył się w miejscowości Wartkowo, gmina Gościno II Zjazd byłych pracowników PGR Gościno.

STYPENDIA NA STUDIA

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych! 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne!

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker