Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Domaniów obręb Polwica pow. 0,5649ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.5649 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-05-09

Dzierżawa - nie rolna - 0,5649ha. - 9,5000 q - 91/47 AM 2,91/48 AM 2
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Nidzica, obręb Waszulki, dz. 167/13

Cena:

94 850.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5868 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-05-15

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 167/13 obrębu Waszulki położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. Dla terenu gminy Nidzica została opracowana i uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica (dostępna na stronie http://bip.nidzica.pl), zgodnie z którą działka znajduje się na obszarze strefy 4 €“ strefa przedmiejska €“ dominuje rozwój ekstensywny. Zgodnie z wyrysem ze studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy oraz rozpoczętym procesie urbanizacji.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Działdowo, obręb Gąsiorowo, dz. 57, 58, 59

Cena:

29 360.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4300 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-05-15

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość położona w obrębie Gąsiorowo posiada przeznaczenie dla działki nr 57 oznaczone symbolami M4 €“ tereny zabudowy mieszkaniowej €“ zabudowa wielorodzinna, Uw2 €“ tereny infrastruktury technicznej €“ ujęcie wody (nieczynne) oraz dla działek nr 58 i 59 oznaczone symbolem M4 - tereny zabudowy mieszkaniowej €“ zabudowa wielorodzinna. W obowiązującym studium w/w działki zlokalizowane są w strefie 6SUI €“ strefa o umiarkowanym reżimie.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Wilczęta,obręb Nowica, dz. Nr 70/1

Cena:

54 850.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.8133 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-05-25

Nieruchomość przeznaczona na cele rolne.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Janowo, obręb Wichrowiec, dz. 74/1

Cena:

31 350.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5100 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-05-25

W chwili obecnej działka nr 74/1 obrębu Wichrowiec nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obowiązującym aktualnie €žStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo€ ww. nieruchomość położona jest w strefie potencjalnych warunków rozwoju funkcji jako €“ rolnictwa ekologicznego (głównie na trwałych użytkach zielonych), gospodarki leśnej i dolesień, agroturystyki. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo obowiązującym do dnia 31.12.2002r. teren nieruchomości przeznaczony był €“ zabudowa wielorodzinna istniejąca i projektowana. Rada Gminy podjęła Uchwałę XVIII/94/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana dotyczyć będzie terenu całej gminy. Nie przewiduje się wprowadzenia zmian dla tej nieruchomości.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Janowo, obręb Janowo, dz. 507/1

Cena:

13 990.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4200 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-05-25

W chwili obecnej działka nr 507/1 obrębu Janowo nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w obowiązującym aktualnie €žStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo€ ww. nieruchomość położona jest w strefie potencjalnych warunków rozwoju funkcji jako €“ produkcji rolnej (na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych), gospodarki leśnej i dolesień. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo obowiązującym do dnia 31.12.2002r. działka przeznaczona była do użytkowania rolniczego. Rada Gminy podjęła Uchwałę XVIII/94/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana dotyczyć będzie terenu całej gminy. Nie przewiduje się wprowadzenia zmian dla tej nieruchomości.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Oświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych

W związku z wpisem zamieszczonym w internecie przez Pana Posła Marka Sawickiego dotyczącym rzekomej sprzedaży w 2016 r. cudzoziemcom 4 tys. ha gruntów państwowych - Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują potwierdzenia w faktach.

Spotkanie z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich

W dniach 1-2 kwietnia br. odbył się XXI Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich na którym wybrano nowy Zarząd. W dniu 13 kwietnia br. w Agencji Nieruchomości Rolnych odbyło się spotkanie z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich.

Witold Strobel wiceprezesem ANR

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel powołał 12 kwietnia br. Witolda Strobla na stanowisko wiceprezesa ANR na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2016. poz. 1491).

Dziennikarze serbscy w Agencji

W dniu 3 kwietnia br. w Agencji Nieruchomości Rolnych gościła grupa dziennikarzy serbskich reprezentujących najważniejsze stacje telewizyjne i dzienniki w tym kraju. Wizyta dziennikarzy została zorganizowana przez Delegaturę Unii Europejskiej w Serbii przy współpracy z British Council.

W Szczecinie obradował Zespół ds. Obrotu Ziemią

31 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie Prezesa ANR Waldemara Humięckiego z członkami Zespołu ds. Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność'', dyrekcją szczecińskiego oddziału Agencji, przedstawicielami Rady Społecznej oraz liderami zachodniopomorskich organizacji rolniczych.

Gospodarowanie gruntami rolnymi w woj. zachodniopomorskim

W 2016 roku podstawową formą zagospodarowania państwowych gruntów była dzierżawa. Agencja Nieruchomości Rolnych w tym okresie wydzierżawiła 59,3 tys. ha. Prym pod tym względem wiodło woj. zachodniopomorskie, w którym wydzierżawiono ponad 12 tys. ha.

Rekordowe targi w Kielcach

W dniach 17-19 marca br. w Kielcach odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. Jest to największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez wystawienniczych poświęconych technice rolniczej. Na targach nie zabrakło Agencji Nieruchomości Rolnych, którą reprezentowali dr Waldemar Humięcki i Andrzej Sutkowski, Prezes i Wiceprezes.

Stadnina Koni Walewice z certyfikatem

W piątek 17 marca 2017 r., podczas XXIII Targów „Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR", Pałac i Stadnina Koni Walewice otrzymały Certyfikat Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego w 2016 roku. Odebrał go Jacek Chołuj, Prezes Stadniny Koni Walewice Sp. z o.o.

Spotkanie z rolnikami w Topoli Królewskiej

W dniu 15 marca 2017 r. w gimnazjum w Topoli Królewskiej należącej do Gminy Łęczyca odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z rolnikami tej gminy.

Warsztaty poświęcone nieruchomościom rolnym

W dniu 7 marca br. w Warszawie odbyło się podsumowanie warsztatów pt. „Przepisy prawne dotyczące prywatnego rynku nieruchomości rolnych w Polsce obowiązujące od 30 kwietnia 2016 r.". Ich organizatorem była Agencja Nieruchomości Rolnych.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker