Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Filii

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.
Filia w Zielonej Górze


65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25
tel. (68) 329 33 80, 327 23 89
fax (68) 327 20 06
e-mail:
zielonagora@anr.gov.pl


Z-ca Dyrektora
Zbigniew Łepkowski
tel. (68) 327-23-89

e-mail: zlepkowski@anr.gov.pl


Sekcja Organizacjno - Prawna
p.o. Kierownika: Aneta Armudowicz
tel. (68) 329-33-78
e-mail: aarmudowicz@anr.gov.pl


Sekcja Gospodarowania Zasobem
p.o. Kierownika: Marek Świerszcz
tel. (68)
329-33-62
e-mail: mswierszcz@anr.gov.pl

Z-ca Kierownika: Dorota Konieczka 
tel. (68) 329-33-74
e-mail: dkonieczka@anr.gov.pl

Sekcja Finansowo - Księgowa i Windykacji
p.o. Z-cy Głównego Księgowego: Jolanta Składzień
tel. (68) 32-93-376
e-mail: jskladzien@anr.gov.pl

Radca Prawny
koordynator: Piotr Mazurkiewicz
tel. (68) 329-33-75

Postępowanie dotyczące zamówień publicznych prowadzi
Aneta Armudowicz
tel. (68) 329-33-78
e-mail: aarmudowicz@anr.gov.pl


Portal redaguje
Magdalena Gąsiorowska
tel. (68) 329-33-73
e-mail: mgasiorowska@anr.gov.pl

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker