O AGENCJI

 

Informacje o Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Zarządzenie nr 56/16 Prezesa ANR z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Nieruchomości Rolnych zasad postępowania w sytuacjach korupcyjnych

Zarządzenie nr 56/16 Prezesa ANR z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Nieruchomości Rolnych zasad postępowania w sytuacjach korupcyjnych ...

Zarządzenie nr 08/17 Prezesa ANR z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/16 w sprawie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej przez ANR

Zarządzenie nr 08/17 Prezesa ANR z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/16 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 15.12.2016 r. w sprawie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Zarządzenie nr 16/16 Prezesa ANR z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zarządzenia nr 24/11 z dnia 25.07.2011 r. w sprawie zabezpieczania należności Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu umów dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zmienionego Zarządzeniem nr 25/12 z dnia 17.10.2012 i Zarządzeniem nr 07/13 z dnia 16.01.2013 r.

Zarządzenie nr 48/16 Prezesa ANR z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie warunków i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Zarządzenie nr 44/16 Prezesa ANR z dnia 16.11.2016r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 20/16 Prezesa ANR z dnia 13.05.2016r.

w sprawie realizacji przez oddziały terenowe ANR prawa pierwokupu i prawa nabycia określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Zarządzenie nr 13/16 Prezesa ANR z dnia 04.04.2016 r.

w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego" w Agencji Nieruchomości Rolnych

Zarządzenie nr 09/11 Prezesa ANR z dnia 22.03.2011r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych

Zarządzenie nr 35/13 Prezesa ANR z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zarządzenie nr 43/11 Prezesa ANR z dnia 24.11.2011 r.

w sprawie wyłączania z umów dzierżawy 30% powierzchni użytków rolnych

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker