Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, strzeliński, Wiązów, Bryłówek, 0,5200 ha

Cena:

81 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.52 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Wiązów, obręb Bryłówek, nr działki: 29/8 o pow. ewid. 0,5200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5200 w tym w użytkach rolnych (0,5200 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 36961. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


Filia OT Zielona Góra, woj. lubuskie, powiat nowosolski, obręb Popeszyce, dz. 218/1 o pow. 0,09 ha

Cena:

8 450.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.09 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-08-24

NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona - województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Nowe Miasteczko, obręb Popęszyce, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 218/1 o pow. 0,0900 ha Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie strefy zabudowy wiejskiej w terenie użytków zielonych, przy drodze asfaltowej prowadzącej przez wieś oraz drodze gruntowej nr 254. Działka sąsiaduje z ciekiem naturalnym o nazwie Kanał Graniczny (248/3). Kształt działki zbliżony do trójkąta. Zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli działka zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1037F relacji Nowe Miasteczko €“ Popęszyce. Działka znajduje się na terenie układu ruralistycznego m. Popęszyce, wskazanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji, dlatego też 1. zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 443) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 2. Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece zad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie, który stracił ważność działka położona była w strefie osadnictwa wiejskiego. Natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasteczko działka położona jest w strefie osadnictwa wiejskiego. Dla w/w nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ani też nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji. Nie planuje się poszerzenia dróg sąsiadujących z wyżej wskazaną nieruchomością. Na w/w nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych. Gmina nie planuje przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani też do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W stosunku do przedmiotowej działki Rada Gminy nie podjęła uchwały o gminnym programie rewitalizacji - art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz działka ta nie leży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1N/00061549/0, Działy III i IV wymienionej księgi wieczystej wolne są od jakichkolwiek wpisów. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Grodziczno obręb Ostaszewo dz.318/6

Cena:

36 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1334 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-08-11

Nieruchomość niezabudowana położona przy dojazdowej drodze gruntowej, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i indywidualnej zabudowy letniskowej w pobliżu jeziora Hartowieckiego. Nieruchomość ma charakter budowlany. Teren lekko falisty z dużym nachyleniem w kierunku południowym. Działka położona jest na obszarze wyposażonym w sieci: elektryczną i wodociągową. Nieruchomość porośnięta trawą i chwastami oraz kępami samosiewu drzew gatunku: sosna w wieku do 10 lat. Działka od strony południowo-wschodniej sąsiaduje z drogą dojazdową, z pozostałych stron i za drogą- nieruchomości niezabudowane o podobnym charakterze, nieco dalej - indywidualna zabudowa mieszkaniowa oraz letniskowa i dalej €“ linia brzegowa jeziora. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Grodzicznie znak: BP.6724.103.2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. w mpzp obrzeży jeziora Hartowieckiego obejmującego część gruntów wsi Ostaszewo z przeznaczeniem ich na cele usług turystyki, rekreacji i wypoczynku, z indywidualną zabudową letniskową i mieszkaniową €“ działka w planie oznaczona jest symbolem 49 MN/ML i przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej /indywidualnej zabudowy letniskowej. Ww działka nie leży w obszarze €žNATURA 2000€ oraz rezerwatu przyrody. Nie jest usytuowana na obszarze chronionego krajobrazu. Na ww nieruchomości w najbliższym czasie nie jest planowana budowa siłowni wiatrowych oraz w pobliżu nieruchomości nie znajdują się czynne żwirownie. Nieruchomość ta nie znajduje się na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji €“ w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Domaniów obręb Gęsice pow. 9,9209ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 9.9209 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 85,0000 dt, przetargu ofert pisemnych 85,0000 dt - 109/25 AM 1
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Wądroże Wielkie, Budziszów Mały, 0,1315 ha

Cena:

6 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1315 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-08-25

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Wądroże Wielkie, obręb Budziszów Mały, nr działki: 16/2 o pow. ewid. 0,1315. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1315 w tym w użytkach rolnych (0,1315 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1J/00025601/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Wądroże Wielkie, Budziszów Wielki, 0,2860 ha

Cena:

13 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.286 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-08-25

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Wądroże Wielkie, obręb Budziszów Wielki, nr działki: 260 o pow. ewid. 0,2860. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2860 w tym w użytkach rolnych (0,2860 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1J/00007417/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Narodziny trojaczków w Kamieńcu Ząbkowickim

17 czerwca br. pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim świętowali niecodzienne narodziny. Urodziły się trojaczki: dwie jałóweczki i byczek.

II Zjazd byłych pracowników PGR w zachodniopomorskim Gościnie

W ubiegłą sobotę tj. 8 lipca 2017 r. odbył się w miejscowości Wartkowo, gmina Gościno II Zjazd byłych pracowników PGR Gościno.

STYPENDIA NA STUDIA

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych! 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne!

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Zwycięstwo Weroniki Kwiatek na koniu Bartnik

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca br. w Czeskich Nebanicach odbyły się Zawody Międzynarodowe CAI3*, zaliczane do najwyższej rangi. Startowała w nich Weronika Kwiatek, która miała do dyspozycji dwa konie ze Stadniny Koni Pępowo – Bartnika i Draba. Z tym pierwszym wygrała zawody.

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą (video)

Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii.

Ponad miliard złotych do budżetu państwa

W dniu 30 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa 1 miliard 111,7 miliona złotych.

Zawody w skokach przez przeszkody w Sopocie

W dniach 8-11 czerwca 2017 roku na Sopockim Hipodromie odbyły się 20. Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO5* Sopot 2017. Są to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w skokach przez przeszkody na świecie, gdyż mają rangę rangę 5 gwiazdek.

ANR na Święcie Truskawki w Buczku

W dniach 23-24 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Buczek w województwie łódzkim odbyło się Święto Truskawki. Od roku 2009 obchody te znajdują się w randze święta wojewódzkiego, w roku bieżącym III Krajowe Święto Truskawki pn. „Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego" odbyło się pod Patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

ANR na Sulejowskich Dniach Pola

W dnu 23 czerwca 2017 r. Agencja Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi uczestniczyła w Sulejowskich Dniach Pola, która odbyły się już po raz siódmy na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker