Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, średzki, Kostomłoty, Kostomłoty, 1,8581 ha

Cena:

1 031 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.8581 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat średzki, gmina Kostomłoty, obręb Kostomłoty, nr działek: 485/45 o pow. ewid. 1,1039, 485/43 o pow. ewid. 0,7542. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8581 w tym w użytkach rolnych (0,1800 o symbolu W, 0,7542 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr 16920, 16920. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Iłowo-Osada, obręb Janowo-Pruski, dz. 5/1

Cena:

71 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8000 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowo-Osada działka nr 5/1 położona w obrębie Janowo-Pruski posiada przeznaczenie w jako-zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna. W obrębie działki zaprojektowana jest droga dojazdowa, oznaczona w Planie symbolem KD. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iłowo-Osada ww. nieruchomość znajduje się na obszarach o dominującej funkcji mieszkaniowej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Wietrzychowo, udz. 1/5 części w dz. 31/10

Cena:

1 760.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0657 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 31/10 obrębu Wietrzychowo położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalno-usługową. Dla terenu gminy Nidzica została opracowana i uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica (dostępna na stronie http://bip.nidzica.pl w zakładce: plany, strategie, opracowania), zgodnie z którą działka znajduje się na obszarze strefy 2 €“ strefa krajobrazowa-dominuje polityka modernizacji i dopełnień. Zgodnie z wyrysem ze studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej-tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji. Do udziału w nieruchomości przynależy prawo użytkowania 1 segmentu gospodarczego o pow. użytkowej 17,65 m2.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Janowiec Kościelny, obręb Szczepkowo Borowe, dz. 5/2

Cena:

91 350.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.4500 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc 31.12.2003 roku, nieruchomość oznacza jako działka nr 5/2 obrębu Szczepkowo Borowe położona jest w strefie oznaczonej jako: tereny rolne-poza terenami wyznaczonymi na cele zainwestowania, wodami otwartymi i lasami. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny przedmiotowy grunt położony jest w strefie A-rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach słabych, z osadnictwem rozproszonym, obejmującej północną i północno-wschodnią część gminy, na obszarze O2-obszary rolnictwa ekstensywnego na glebach słabych o ekologicznym i ograniczonym charakterze produkcji o przeważającym hodowlanym kierunku produkcji. Przedmiotowy został ujęty w Inwentaryzacji złóż surowców mineralnych województwa olsztyńskiego z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska Gmina Janowiec Kościelny.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Działdowo, obręb Kurki, dz. 113/1

Cena:

3 880.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1200 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo nieruchomość położona w obrębie Kurki oznaczona jako działka nr 113/1 posiada przeznaczenie R-tereny rolne. W obowiązującym studium w/w działka zlokalizowana jest w strefie 11SUR-strefa o umiarkowanym rozwoju z enklawami rozwoju osadnictwa-obszary lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wraz z strefą ochronną.
więcej>>


OT Gorzów Wlkp, woj. lubuskie, pow. świebodziński, gmina Lubrza, obr. Mostki, pow. 0,2600ha

Cena:

25 655.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-09-08

Ogłoszenie w załączeniu
więcej>>


Najnowsze wiadomości

V Dolnośląski Festiwal Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu 12-13.08.2017

Kolejny raz z rzędu Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczyła w największym w Polsce spotkaniu poszukiwaczy skarbów, miłośników historii oraz badaczy jej tajemnic – Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ.

Zakończyła się XLVIII aukcja Pride of Poland

W tegorocznej aukcji Pride of Poland zaoferowano 25 koni arabskich z polskiej hodowli. Najwyższą cenę 150 tys. euro uzyskała klacz PRUNELLA z hodowli w SK Janów Podlaski. Łącznie suma uzyskana w wyniku sprzedaży w tegorocznej aukcji wyniosła 410 tys. euro. Uzyskano średnią cenę za sprzedanego konia w wysokości blisko 70 tys. euro, co jest kwotą porównywalną z lat ubiegłych.

Lokalizacje KOWR

Od września rolnicy będą mieli bliżej do instytucji rolnych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie 1 września br. oprócz centrali i oddziałów terenowych będzie miał biura terenowe/filie.

55 milionów złotych do kasy państwa

W piątek 28 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy 55 milionów złotych.

Narodziny trojaczków w Kamieńcu Ząbkowickim

17 czerwca br. pracownicy Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim świętowali niecodzienne narodziny. Urodziły się trojaczki: dwie jałóweczki i byczek.

II Zjazd byłych pracowników PGR w zachodniopomorskim Gościnie

W ubiegłą sobotę tj. 8 lipca 2017 r. odbył się w miejscowości Wartkowo, gmina Gościno II Zjazd byłych pracowników PGR Gościno.

STYPENDIA NA STUDIA

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na zainteresowanych! 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne!

1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Zwycięstwo Weroniki Kwiatek na koniu Bartnik

W dniach od 29 czerwca do 2 lipca br. w Czeskich Nebanicach odbyły się Zawody Międzynarodowe CAI3*, zaliczane do najwyższej rangi. Startowała w nich Weronika Kwiatek, która miała do dyspozycji dwa konie ze Stadniny Koni Pępowo – Bartnika i Draba. Z tym pierwszym wygrała zawody.

Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą (video)

Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker