Najnowsze wiadomości z portalu ANR Najnowsze wiadomości z portalu ANR
Oświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych

W związku z wpisem zamieszczonym w internecie przez Pana Posła Marka Sawickiego dotyczącym rzekomej sprzedaży w 2016 r. cudzoziemcom 4 tys. ha gruntów państwowych - Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują potwierdzenia w faktach.

Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Agencja w 2016 r. sprzedała na rzecz cudzoziemców 20 ha gruntów na podstawie 11 umów sprzedaży (przeważająca większość to nieruchomości o charakterze nierolnym).
Dane dotyczące sprzedaży nieruchomości Zasobu, w tym między innymi na rzecz cudzoziemców, Agencja corocznie podaje do publicznej wiadomości w raporcie ze swojej działalności.
Agencja w całym okresie funkcjonowania sprzedała na rzecz cudzoziemców 1984 ha i zawarła z tego tytułu 305 umów sprzedaży.
Poniżej, Agencja przedstawia (w ujęciu tabelarycznym), powierzchnię nieruchomości Zasobu sprzedanych na rzecz cudzoziemców do 31 grudnia 2016 r. z podziałem na województwa oraz według kraju pochodzenia kapitału.
 

Sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP cudzoziemcom według województw 31.12.2016 r.

Województwo

Liczba zawartych umów

Powierzchnia sprzedana(w ha)

dolnośląskie

25

197,9

kujawsko-pomorskie

5

44,5

lubelskie

5

12,0

lubuskie

34

193,9

łódzkie

1

1,4

małopolskie

8

46,8

mazowieckie

16

47,5

opolskie

34

154,0

podkarpackie

3

14,2

pomorskie

23

127,5

śląskie

40

295,7

świętokrzyskie

9

80,6

warmińsko-mazurskie

44

454,5

wielkopolskie

20

85,5

zachodniopomorskie

38

227,8

 

Razem

 

305

 

1 983,7

 

Sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP cudzoziemcom według pochodzenia kapitału 31.12.2016 r.

Kraj pochodzenia kapitału

Liczba zawartych umów

Powierzchnia sprzedana (w ha)

Armenia

1

0,28

Austria

14

89,50

Belgia

9

86,86

Białoruś

1

0,01

Bułgaria

1

2,59

Cypr

10

28,09

Czechy

2

4,89

Dania

25

163,64

Finlandia

10

159,12

Francja

15

86,64

Grecja

1

4,71

Hiszpania

4

25,56

Holandia

47

310,36

Irlandia

14

173,57

Japonia

4

50,22

Luksemburg

2

5,52

Niemcy

89

525,82

Norwegia

1

1,65

Portugalia

5

46,55

Szwajcaria

2

4,81

Szwecja

11

76,09

Ukraina

4

3,97

USA

11

57,75

Wielka Brytania

12

42,62

Włochy

10

32,91

 

Razem

 

305

 

1 983,72

 

Biuro Rzecznika Prasowego ANR

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker