Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2010 - 2014

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, OT Szczecin, woj. zachodniopomorskie, powiat myśliborski, gmina Dębno, obręb Warnice, powierzchnia - 0,0900 ha.

Cena:

7 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0900 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Szczegóły w pliku.
więcej>>


Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości nierolnej, niezabudowanej, OT Szczecin, województwo zachodniopomorskie, powiat Myślibórz, gmina Dębno, obręb Oborzany, powierzchnia - 0,9877 ha.

Cena:

146 550.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.9877 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Szczegóły w pliku.
więcej>>


OT Gdańsk - woj pomorskie, gm. Stare Pole obr. Stare Pole

Cena:

4 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0045 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Pełna treść wykazu w załączniku
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Janowiec Kościelny, obręb Smolany Żardawy, dz. 218/6

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 1.9100 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który obowiązywał do 31.12.2003r. oznaczona jako działka nr 218/6 obrębu Smolany Żardawy położona jest w strefie oznaczonej jako tereny rolne-poza terenami wyznaczonymi na cele zainwestowania, wodami otwartymi i lasami. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny nieruchomość położona jest w strefie A-rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach słabych, z osadnictwem rozproszonym, obejmującej północną i północno-wschodnią część gminy, na obszarze: O1-obszary leśne istniejące i projektowane zalesienia, Ochk-Obszary Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008r. Przedmiotowa działka jest położona przy drodze gminnej, której minimalna szerokość, zgodnie z § 7 rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 )-w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 12 m.
więcej>>


OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Chotcza, obr. Chotcza Józefów, pow. 0,66 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.6600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2016-07-29

dzierżawa rolna o pow. 0,66 ha, działka/ki o nr: 368 -czynsz 2,50 dt
więcej>>


OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą, obr. Kolonia Nadwislańska, pow. 0,53 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.5300 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2016-07-29

dzierżawa rolna o pow. 0,53 ha, działka/ki o nr: 993 -czynsz 1,50 dt
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Dni Pola w Masłowicach

W dniu 22 czerwca 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi uczestniczyła w Dniach Pola w Masłowicach, które odbyły się na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian.

Targi w Bratoszewicach

„W Sercu Polski" – to tytuł Targów Rolnych, które odbyły się na terenach Łódzkiego Ośrodka Rolniczego, w dniach 18-19 czerwca 2016 r. Towarzyszyła im XVIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W targach uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Łodzi.

ANR na Dniach Pola 2016 w Sulejowie

W dnu 17 czerwca 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi uczestniczyła w Sulejowskich Dniach Pola, która odbyły się już po raz szósty na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.

Nowy serwis Agencji Nieruchomości Rolnych

W dniu 15 czerwca dr Waldemar Humięcki Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych zaprezentował dziennikarzom specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem gospodarstwopolska.pl

Sławomir Pietrzak Prezesem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim

W środę 15 czerwca br. podczas konferencji prasowej Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Karol Tylenda poinformował, że został rozstrzygnięty konkurs na Prezesa Zarządu w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Funkcję tę powierzono prof. Sławomirowi Pietrzakowi.

Czołówka światowa jeźdźców w Sopocie

W dniach 9–12 czerwca 2016 r., na sopockim Hipodromie po raz kolejny rozegrano prestiżowe zawody CSIO5*. Wzięli w nich udział przedstawiciele dwudziestu pięciu krajów z całego świata. Na parkurze pojawiła się czołówka światowego rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. W skład komitetu honorowego imprezy wszedł Prezes ANR dr Waldemar Humięcki.

ANR na największych targach rolnych na Mazowszu

W dniach 11-12 czerwca br. na terenach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, odbyła się kolejna, XVII już, edycja Mazowieckich Dni Rolnictwa. Tradycyjnie wzięła w niej udział Agencja Nieruchomości Rolnych.

Chińscy dziennikarze w Małopolskiej Hodowli Roślin

9 czerwca 2016 r. Małopolską Hodowle Roślin Sp. z o.o., nad którą Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór właścicielski, odwiedziła delegacja 7 dziennikarzy z Chińskiej Republiki Ludowej. Goście przybyli do jednego z zakładów spółki w Polanowicach koło Krakowa, który zajmuje się główne hodowlą i nasiennictwem roślin rolniczych.

Warszawskie szkoły na gruntach ANR

Oddział Terenowy ANR w Warszawie wspiera rozwój oświaty i budowę lokalnych szkół. Obecnie na gruntach nieodpłatnie przekazanych dzielnicy Białołęka w Warszawie powstaje już trzecia szkoła.

Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sielinku

W dniach 4–5 czerwca 2016 r. odbyła się XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych dla województwa Wielkopolskiego „Sielinko 2016".

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker