Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Nowe Miasto Lub. obręb Radomno dz.102

Cena:

16 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5700 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-03-14

Nieruchomość rolna niezabudowana położona wśród gruntów rolnych, przy nasypie nieczynnej trakcji kolejowej,w odległości ok. 1km na zachód od zabudowy miejscowości Radomno. Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta trawą, chwastami i kępami łozy €“ bez wartości użytkowej. Kształt nieregularny. Sąsiedztwo stanowią: od strony południowo-zachodniej €“ nasyp nieczynnej trakcji kolejowej; z pozostałych stron €“ gruntu rolne. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lub. z/s w Mszanowie znak: RI.6724.139.2016 z dnia 24.08.2016r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który obowiązywał do końca grudnia 2003r. teren przedmiotowej działki przeznaczony był na cele rolne. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/182/2013 z dnia 6.03.2013r. działka położona jest w rejonie€b1€-rejonie rolniczo-osadniczym. Wg studium działka nie leży w obszarze możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych łącznie ze strefą oddziaływania oraz nie znajdują się na niej udokumentowane kruszywa złoża naturalnego. Działka nie jest położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nie jest objęta ważną decyzją o warunkach zabudowy oraz nie jest objęta programem rewitalizacji. rewitalizacji jak również na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji - w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Nowe Miasto Lub. obręb Radomno dz.130

Cena:

16 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0700 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-03-14

Nieruchomość rolna niezabudowana położona jest przy drodze powiatowej, w centrum miejscowości Radomno, zlokalizowanej nad jeziorem Radomno. Działka porośnięta jest trawą i w części ogrodzona jest płotem z siatki na słupkach stalowych. Nieruchomość położona jest na obszarze wyposażonym w sieci: elektryczną i wodociągową. Sąsiedztwo działki stanowią: od strony wschodniej-droga powiatowa; od strony zachodniej €“ teren kościoła; od strony południowej €“ plac zabaw; od strony północnej €“ droga asfaltowa; za drogami €“ tereny zabudowy mieszkalno-usługowej. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lub. z/s w Mszanowie znak: RI.6724.139.2016 z dnia 24.08.2016r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który obowiązywał do końca grudnia 2003r. teren przedmiotowej działki przeznaczony był na cele rolne. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/182/2013 z dnia 6.03.2013r. działka położona jest w rejonie€b1€-rejonie rolniczo-osadniczym i w strefie zabudowanej.Wg studium działka nie leży w obszarze możliwej lokalizacji elektrowni wiatrowych łącznie ze strefą oddziaływania oraz nie znajdują się na niej udokumentowane kruszywa złoża naturalnego. Działka jest położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Nie jest objęta ważną decyzją o warunkach zabudowy oraz nie jest objęta programem rewitalizacji.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Kurzętnik obręb Kurzętnik dz.1058/17

Cena:

163 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.1100 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2017-03-14

Nieruchomość niezabudowana, położona jest wśród gruntów zabudowanych i leśnych przy powiatowej drodze asfaltowej, w zachodniej części zabudowy miejscowości Kurzętnik. Działka ma charakter budowlany. Teren zróżnicowany €“ miejscami pagórkowaty. W południowo-wschodniej części działki znajduje się rów melioracji wodnej szczegółowej R-5. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia. Działka położona jest na obszarze wyposażonym w sieci: elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Sąsiedztwo działki stanowią: od strony zachodniej- Wytwórnia Pasz Drobiowych, od strony wschodniej i północnej €“ rozpoczęta budowa hali a na wydzielonej działce znajdują się podziemne zbiorniki; od strony południowej, poprzez drogę asfaltową €“ Zakład Produkcji Betonów PREFABET. W środkowej części działki znajduje się las sosnowy w wieku 25 lat €“ o wartości użytkowej.W południowej części działki znajduje się skonfigurowany nieużytek, porośnięty trawą, chwastami i łozami €“ bez wartości użytkowej. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Kurzętniku znak: IRO.6724.105.2016 z dnia 17 czerwca 2016r. w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/19/88 Gminnej Rady Narodowej w Kurzętniku z dnia 29.12.1988r., zapisana była w części jako grunt rolny, w części jako teren przemysłu. W aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7.11.2014r., przedmiotowy teren zlokalizowany jest w rejonie aktywnej przyśpieszonej urbanizacji - €ža€. Działka zlokalizowana jest poza obszarami chronionego krajobrazu i nie znajdują się również udokumentowane złoża kruszywa naturalnego.Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się możliwości lokalizacji farm wiatrowych.Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na inne cele. Działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji jak również na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji - w rozumieniu ustawy o rewitalizacji.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Łukta, obręb Łukta, dz. 29/1

Cena:

9 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.37 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-03-22

Nieruchomość gruntowa położona jest wśród gruntów rolnych. Kształt nieruchomości korzystny, rzeźba terenu lekko płaska i lekko falista. Nieruchomość zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Sąsiedztwo stanowią: od strony północno-wschodniej-droga gruntowa; z pozostałych stron i za drogą-grunty rolne niezabudowane. Nieruchomość nieużytkowana, porośnięta trawą i chwastami oraz pojedynczym młodym samosiewem sosny-bez wartości użytkowej. Obiekty administracyjne, handlowe i użyteczności publicznej znajdują się w Łukcie w odległości około 0,5 km.
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Niechlów obręb Siciny pow. 8,5700ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 8.5700 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-03-22

Dzierżawa - rolna - 8,5700ha. - 66,1600 q - 556 AM 1,893 AM 1,542/1 AM 1
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Sadków pow. 5,9224ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 5.9224 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Dzierżawa - mieszane - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 51,0000 dt, przetargu ofert pisemnych 52,0000 dt - 156/2 AM 1,158/20 AM 1
więcej>>


Najnowsze wiadomości

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Już po raz piętnasty odbędzie się krajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wydarzenie podzielone jest na dwie kategorie: pierwsza, organizowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych odnosi się do zakładów rolnych, druga zaś dotyczy gospodarstw indywidualnych, gdzie organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego.

Polsko-egipskie rozmowy o współpracy

9 lutego 2017 roku w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie odbyło się spotkanie dr. Waldemara Humięckiego i Andrzeja Sutkowskiego – Prezesa i Wiceprezesa ANR z Radcą Handlowym Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu dr. Abdelazizem Elsherifem. Rozmowy dotyczyły współpracy obu krajów w dziedzinie rolnictwa.

Zawody Jeździeckie w Lublinie

W dniach 2-5 lutego br. w Lublinie odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – Cavaliada Tur. Patronem wydarzenia była Agencja Nieruchomości Rolnych reprezentowana przez Prezesa dr. Waldemara Humięckiego i Wiceprezesów: Hannę Myjak i Andrzeja Sutkowskiego.

„Złote Jabłka" dla najlepszych

3 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu laureatów w pięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

Wpłata do Funduszu Rekompensacyjnego

W poniedziałek 30 stycznia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do Funduszu Rekompensacyjnego 105,4 mln zł. Jest to zaliczkowa wpłata za czwarty kwartał 2016 r.

Pole golfowe czeka na nowego dzierżawcę

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie informuje o zamiarze dzierżawy nieruchomości nierolnej, zabudowanej położonej w Kołczewie na obrzeżach Wolińskiego Parku Narodowego. To atrakcyjna działka o całkowitej powierzchni ponad 64 hektarów, na której urządzone jest znane w całym kraju pole golfowe.

Rolnicy aktywni na spotkaniach z ANR

9 stycznia br. w Nowej Cerekwi (gm. Kietrz) odbyło się spotkanie kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Izby Rolniczej w Opolu z rolnikami powiatu głubczyckiego. Było to jedno z cyklu planowanych spotkań poświęconych problemom rolnictwa w regionie opolskim.

Spotkanie ANR z Izbami Rolniczymi

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych i Filii ANR.

ANR w Szczecinie wspiera lokalne inwestycje

14 grudnia br. w miejscowości Osina w powiecie goleniowskim odbyła się uroczystość otwarcia gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych dróg osiedlowych. Ponad 80 % całej inwestycji sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.

Ranking 300 po raz dwudziesty drugi

W środę 14 grudnia 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 22 edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker