Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo mazowieckie i łódzkie, a także nieruchomości Zasobu znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.


Rachunek bankowy nr 96 1130 1017 0020 1236 1520 0001 jest aktualny, służy do rozliczeń płatności bieżącej działalności Agencji.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY
Z DNIA 14 KWIETNIA 2016 R. O WSTRZYMANIU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW
MOŻNA UZYSKAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8-16.00
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
22 531 16 64;  600 234 082

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie

00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
e-mail:
warszawa@anr.gov.pl

tel (22) 635-10-00
fax (22) 635-40-00.


Dyrektor
Jacek Malicki
tel. (22) 531-16-45,
fax. (22) 531-17-00,

Z-ca Dyrektora
Marcin Wysocki 
tel. (22) 635-10-00,
fax. (22) 531-17-00,

Z-ca Dyrektora
Jerzy Wal
tel. (22) 531-15-87,
fax. (22) 531-17-00,


Główny Księgowy
Jadwiga Kraśkiewicz
tel. (22) 531-16-68,

Sekcja Organizacyjno - Prawna
Kierownik: Monika Stanios
tel. (22) 531-16-71,

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
Koordynator Radców Prawnych i Pomocy Prawnej: Barbara Biernat - Skórka
tel. (22) 531-15-97,

Sekcja Finansowo-Księgowa
Kierownik: Jadwiga Kraśkiewicz
tel. (22) 531-16-68,

Z-ca Kierownika: Alina Siedlecka
tel. (22) 531-15-77,

Sekcja Windykacji
Kierownik: Zbigniew Brąblik
tel. (22) 531-15-83,


Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Robert Gnat
tel. (22) 531-25-56,

Z-ca Kierownika ds. użytkowania wieczystego i spółek strategicznych: Wiesław Olewiński
tel. (22) 531-16-69,

Z-ca Kierownika ds. mieszkaniowych: Mirosław Rutka
tel. (22) 877-17-32,

Z-ca Kierownika ds. ewidencji zasobu: Witold Śnieć
tel. (22) 531-15-86.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Zbigniew Rudka - specjalista ds. archiwum tel. 22 877 17 38
Danuta Podgórska - specjalista ds. archiwum tel. 22 877 17 38

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker