Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo mazowieckie i łódzkie, a także nieruchomości Zasobu znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.


Rachunek bankowy nr 96 1130 1017 0020 1236 1520 0001 jest aktualny, służy do rozliczeń płatności bieżącej działalności Agencji.

  

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie

00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
e-mail:
warszawa@anr.gov.pl

tel (22) 635-10-00
fax (22) 635-40-00.


Dyrektor
Jacek Malicki
tel. (22) 531-16-45,
fax. (22) 531-17-00,

Z-ca Dyrektora
Marcin Wysocki 
tel. (22) 635-10-00,
fax. (22) 531-17-00,

Główny Księgowy
Jadwiga Kraśkiewicz
tel. (22) 531-16-68,

Sekcja Organizacyjno - Prawna
Kierownik: Monika Stanios
tel. (22) 531-16-71,

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
Koordynator Radców Prawnych i Pomocy Prawnej: Barbara Biernat - Skórka
tel. (22) 531-15-97,

Sekcja Finansowo-Księgowa
Kierownik: Jadwiga Kraśkiewicz
tel. (22) 531-16-68,

Z-ca Kierownika: Alina Siedlecka
tel. (22) 531-15-77,

Sekcja Windykacji
Kierownik: Zbigniew Brąblik
tel. (22) 531-15-83,


Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Robert Gnat
tel. (22) 531-25-56,

Z-ca Kierownika ds. użytkowania wieczystego i spółek strategicznych: Wiesław Olewiński
tel. (22) 531-16-69,

Z-ca Kierownika ds. mieszkaniowych: Mirosław Rutka
tel. (22) 877-17-32,

Z-ca Kierownika ds. ewidencji zasobu: Witold Śnieć
tel. (22) 531-15-86.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Emilia Osiadacz - specjalista ds. archiwum tel. 22 877 17 38
Danuta Podgórska - specjalista ds. archiwum tel. 22 877 17 38

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker