Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie.

Dane kontaktowe do Kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie

35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 7
Centrala tel. 17-853-78-00, 17-852-62-33, fax. 17-853-78-16

rzeszow@anr.gov.pl

mapka dojazdu

 
 Uwaga! od 1 stycznia 2014r. nie ma możliwości wpłacania
wadium w kasie.
Wadium będzie można wpłacić tylko na konto ANR OT Rzeszów:
BGK nr:14 1130 1105 0005 2159 0420 0002
z odpowiednim wyprzedzeniem
tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie ANR
najpóźniej na dzień przed przetargiem.

 

 Ogłoszenie! dotyczące przedłużania umów dzierżawy

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje,
że umowa dzierżawy może być przedłużona, gdy dotychczasowy dzierżawca najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy złożył oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, z tym że czynsz nie może być niższy niż dotychczasowy.

Oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości (wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy) należy składać nie wcześniej niż 1 rok i nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy.

Pytania prosimy kierować do Sekcji Gospodarowania Zasobem,
tel. (17) 853-78-00, Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem oraz do zastępcy kierownika SGZ
Andrzeja Cygana

Rzeszów, dnia 27-09-2016r.

 

Dyrektor
Jerzy Borcz


Zastępca Dyrektora
Jolanta Kaźmierczak

 

Zastępca Dyrektora
Robert Wójcik


Główny Księgowy
Barbara Wisz


Sekretariat:
tel. 17 853-78-87

Sekcja Finansowo - Księgowa i Windykacji
Główny Księgowy:

Barbara Wisz
tel. 17 853-78-82, 17 853-78-96

Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik:
Jan Bielak
tel. 17 853-78-62
Z-ca kierownika:

Andrzej Cygan
tel. 17 853-78-69
Z-ca kierownika:
Elżbieta Kolbusz
tel. 17 853-78-84


Sekcja Organizacyjno - Prawna
Kierownik:
Teodor Miś
tel. 17 853-78-81, 17 853-78-39
Z-ca kierownika:
Paweł Chmiel
tel. 17 853-78-66

 
Radcy Prawni
Koordynator:
Dorota Pieróg
tel. 17 853-78-33
 

województwo podkarpackie:

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Przemyślu
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: przemyski, przeworski, jarosławski i miasto Przemyśl
ul.Borelowskiego 7, 37-700 Przemyśl
tel.  16 670 82 66, 16 670 63 38, 17 85 37 803
fax. 16 652 24 14
Główny Specjalista: Maria Janowska
przemysl@anrrz.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Lubaczowie
która obsługuje swoim zasięgiem powiat lubaczowski
ul.Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
tel./fax 16 622-48-68
Główny Specjalista:Bogusława Kowal
lubaczow@anrrz.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Trzebownisku
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg i miasto Rzeszów
Trzebownisko 616A/10, 36-001 Trzebownisko
tel./fax 17 852-92-94, 17 852-97-10, 17 771-30-24, 17 771-30-25, 17 85-37-801
Główny Specjalista:Józef Piszko
trzebownisko@anrrz.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Krośnie
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: brzozowski, bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski, sanocki i miasto Krosno
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
tel. 13 467 60 55, 13 467 60 12, 17 85 37 802
fax. 13 467 60 84
Główny Specjalista:Kinga Dziamara-Trybus
krosno@anrrz.pl

 

województwo świętokrzyskie:

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Kielcach
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i miasto Kielce
ul. Warszawska 29, 25-518 Kielce
tel. 41 344-22-04, 41 343-42-40, 41 343-42-41, 41 343-42-42, 17 85-37-805,
fax. 41 343-00-45,
Główny Specjalista:Adam Obara
kielce@anrrz.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Opatowie
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: opatowski, ostrowski, sandomierski i staszowski
pl. Obrońców Pokoju 21, 27-500 Opatów
tel./fax 15 869-14-04
Główny Specjalista:
Tomasz Wlazło
opatow@anrrz.pl

 

województwo małopolskie:

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Krakowie
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki, wielicki i miasto Kraków
ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
tel. 12 421-40-33, 12 422-12-36, 12 422-35-48, 17 85-37-807,
fax wewn. 512
Główny Specjalista: Teresa Piekara
krakow@anrrz.pl

Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Tarnowie
która obsługuje swoim zasięgiem powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tarnowski, tatrzański oraz miasto Nowy Sącz i miasto Tarnów
ul.Dąbrowskiego 8, 33-100 Tarnów
tel. 14 626-11-06, 14 626-11-06, 14 626 24 23, 14 626 24 23, fax wewn. 13
Główny Specjalista:Wacław Dziedzic
tarnow@anrrz.pl

 

 

 

 

 

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker