Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa i komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu


61-701 Poznań, ul. A. Fredry 12
tel. (61) 856-06-01 (sekretariat)
fax (61) 851-50-92
e-mail:
poznan@anr.gov.pl

Informacja Sekcji Gospodarowania Zasobem:
61/85-60-615
61/85-60-612


Dyrektor
Wojciech Perczak
Tel. (61) 856-06-01
 

p.o. Główny Księgowy
Sylwia Szycko
Tel. (61) 856-06-32
 

z-ca Głównego Księgowego ds. Windykacji i Restrukturyzacji Należności
Joanna Drygas
Tel. (61) 856-06-81
 

Sekcja Gospodarowania Zasobem

p.o. Kierownika: Konrad Czępiński
Tel. (61) 856-06-23

 

Z-ca Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem
Agnieszka Popow
Tel. (61) 856-06-13


Z-ca Kierownika ds. Gospodarowania Zasobem
Marek Czarnecki
Tel. (61) 856-06-18
 

Z-ca Kierownika ds. Gospodarki Mieszkaniowej
Maria Falczyńska
Tel. (61) 856-07-20
 

Z-ca Kierownika ds. Inwestycji, Remontów i BPF
Jolanta Sobiak
Tel. (61) 856-07-07
 

Z-ca Kierownika ds. Nadzoru Właścicielskiego
Jacek Majchrzak
Tel. (61) 856-07-11
 

Z-ca Kierownika ds. Ewidencji i Analiz
Paweł Andrzejczak
Tel. (61) 856-06-06
 

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji
Kierownik: p.o. Główny Księgowy Sylwia Szycko
Tel. (61) 856-06-32
 

Sekcja Organizacyjno-Prawna
p.o. Kierownika: Sylwia Stawujak
Tel. (61) 856-06-10
 

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Koordynator: Magdalena Jęksa
Tel. (61) 856-06-52

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker