Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa i komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu


61-701 Poznań, ul. A. Fredry 12
tel. (61) 856-06-01
fax (61) 851-50-92
e-mail:
poznan@anr.gov.plDyrektor

Tomasz Dutkiewicz

Tel. (61) 856-06-01

 

Z-ca Dyrektora
Mateusz Klemenski
Tel. (61) 856-06-02

 

Z-ca Dyrektora

Mieczysław Szempiński

Tel. (61) 856-06-03

 

p.o. Główny Księgowy

Iwona Peksa

Tel. (61) 856-06-08

 

Sekcja Gospodarowania Zasobem

p.o. Kierownika: Agnieszka Popow

Tel. (61) 856-06-13

Z-ca Kierownika: Marek Czarnecki

Tel. (61) 856-06-18

 

Sekcja Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym

Kierownik: Maria Falczyńska

Tel. (61) 856-07-20


Sekcja Nadzoru

Kierownik: Walerian Klepas

Tel. (61) 856-06-03

Z-ca Kierownika: Paweł Andrzejczak

Tel. (61) 856-06-06

 

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji

Kierownik: p.o. Główny Księgowy Iwona Peksa

Tel. (61) 856-06-08

Z-ca Głównego Księgowego: Sylwia Szycko

Tel. (61) 856-06-32

Z-ca Głównego Księgowego ds. Windykacji: Joanna Drygas

Tel. (61) 856-06-81

 

Sekcja Organizacyjno-Prawna

Kierownik: Sylwia Stawujak

Tel. (61) 856-06-10

Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej: Koordynator Magdalena Jęksa

Tel. (61) 856-06-52

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker