Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa i komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu


61-701 Poznań, ul. A. Fredry 12
tel. (61) 856-06-01
fax (61) 851-50-92
e-mail:
poznan@anr.gov.pl 

Dyrektor
Tomasz Dutkiewicz
Tel. (61) 856-06-01

 
Z-ca Dyrektora
Mateusz Klemenski
Tel. (61) 856-06-02

 
Z-ca Dyrektora
Mieczysław Szempiński
Tel. (61) 856-06-03

 
p.o. Główny Księgowy
Iwona Peksa
Tel. (61) 856-06-08

 

Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Agnieszka Popow
Tel. (61) 856-06-13

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarowania Zasobem
Marek Czarnecki
Tel. (61) 856-06-618

 
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. realizacji Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego
Konrad Czempiński
Tel. (61) 856-06-623
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej
Maria Falczyńska
Tel. (61) 856-06-720
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji
Jolanta Sobiak
Tel. (61) 856-06-707
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
Jacek Majchrzak
Tel. (61) 856-06-711
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Ewidencji i Analiz
Paweł Andrzejczak
Tel. (61) 856-06-606

 
Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji
Kierownik: p.o. Główny Księgowy Iwona Peksa
Tel. (61) 856-06-08


Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik: Walerian Klepas
Tel. (61) 856-06-10

 
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Koordynator: Magdalena Jęksa
Tel. (61) 856-06-52

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker