Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa i komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu


61-701 Poznań, ul. A. Fredry 12
tel. (61) 856-06-01
fax (61) 851-50-92
e-mail:
poznan@anr.gov.pl 

Dyrektor
Wojciech Perczak
Tel. (61) 856-06-01

Z-ca Dyrektora
Tomasz Dutkiewicz

Tel. (61) 856-06-03

 

Z-ca Dyrektora

Tel. (61) 856-06-02

p.o. Główny Księgowy
Sylwia Szycko
Tel. (61) 856-06-32

 
Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Agnieszka Popow
Tel. (61) 856-06-13

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarowania Zasobem
Marek Czarnecki
Tel. (61) 856-06-18

 
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. realizacji Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego
Konrad Czępiński
Tel. (61) 856-06-23
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Mieszkaniowej
Maria Falczyńska
Tel. (61) 856-07-20
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji
Jolanta Sobiak
Tel. (61) 856-07-07
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
Jacek Majchrzak
Tel. (61) 856-07-11
 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Ewidencji i Analiz
Paweł Andrzejczak
Tel. (61) 856-06-06

 
Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji
Kierownik: p.o. z-ca Główny Księgowy Karina Rychlicka-Ratajczak
Tel. (61) 856-06-08


Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik: Walerian Klepas
Tel. (61) 856-06-10

 
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Koordynator: Magdalena Jęksa
Tel. (61) 856-06-52

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker