Harmonogramy

Oddziały Terenowe/Filie

Harmonogramy OT Olsztyn

ANR OT Olsztyn-harmonogram-11-2014

ANR OT OLSZTYN-Harmonogram przetargów na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości na miesiąc LISTOPAD 2014 - sporządzony na dzień 24.10.2014r.- wersja 1 -aktualizacja harmonogramu przetargów na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości dla ANR OT Olsztyn - na dzień 30.10.2014r. - wersja 2

OT OLSZTYN-Harmonogram przetargów na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości na miesiąc PAŹDZIERNIK 2014

ANR OT OLSZTYN-Harmonogram przetargów na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości na miesiąc PAŹDZIERNIK 2014 - sporządzony na dzień 24.09.2014r.- wersja 1. -aktualizacja harmonogramu na dzień 30.09.2014r. - wersja 2 - dodanie postępowań przetargowych na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie dla SZGZ w Morągu i ANR OT w Olsztynie. - aktualizacja harmonogramu na dzień 03.10.2014r.- wycofanie przetargu SZGZ Morąg - powiat ostródzki obręb Markowo, dz. 10/2 zaplanowanego na 30.10.2014r.-wersja 3 -aktualizacja harmonogramu na dzień 09.10.2014r. - wersja 4 - dodanie postępowań przetargowych na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie dla ANR OT w Olsztynie. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1142) informuje, że odstępuje od przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej pochodzącej w z byłego PPGR w Gumiskach Wielkich, położonej na terenie gminy Małdyty, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sambród, gm. Małdyty, jako działka nr 123/8 o powierzchni – 34,6240 ha, wyznaczonego na dzień 07 listopada 2014 roku, pismem z dnia 26.09.2014 roku, znak: SGZ.OL.4243.507.5.2014.SF.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker