Dane kontaktowe


Oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Dane kontaktowe do Kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie


ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Centrala: (89) 52-48-800,
Sekretariat: (89) 52-48-801, 52-48-806
fax. (89) 52-48-802, 52-48-807


e-mail:
olsztyn@anr.gov.plDyrektor OT
Grzegorz Kierozalski 
tel. (89) 52-48-801

Z-ca Dyrektora OT
Zbigniew Nadrowski
tel. (89) 52-48-806
 

Z-ca Dyrektora OT
Piotr Krasulski
tel. (89) 52-48-806
 

Z-ca Dyrektora OT
Kierujący Filią w Suwałkach
Jarosław Lutyński
tel. (87) 565-12-97
 

Biuro Dyrektora OT
p.o. Dariusz Jarosiński
89 52-48-804

Sekcja Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem
Iwona Żendarska
89 52-48-841
 
Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
p.o. Walenty Rudnicki
89 52-48-961
 
Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji
Jan Rzeszutek
89 52-48-873

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Dariusz Jarosiński
89 52-48-804

 

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker