Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Dane kontaktowe do Kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie


ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
Centrala: (89) 52-48-800,
Sekretariat: (89) 52-48-801, 52-48-806
fax. (89) 52-48-802, 52-48-807


e-mail:
olsztyn@anr.gov.plDyrektor OT
Andrzej Bober
tel. (89) 52-48-801

Z-ca Dyrektora OT
Zygmunt Kiersz
tel. (89) 52-48-806

Z-ca Dyrektora OT
Kierujący Filią w Suwałkach
Henryk Bogdan
tel. (87) 565-12-97

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik Sekcji
Joanna Lubomirska-Siemieńczuk
tel. (89) 52-48-811

Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik Sekcji: Kazimierz Polkowski
tel. (89) 52-48-833

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji
Główny Księgowy-Kierownik Sekcji: dr Jan Rzeszutek
tel. (89) 52-48-873

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker