Dane kontaktowe

 

Oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubelskie.

 

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału:

 

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Lublinie


20-027 Lublin,  ul. Karłowicza 4,  skr. Poczt. 238.
Centrala tel. (81) 532-21-12;  532-68-11;  532-59-67;
fax. (81) 532-02-11

e-mail:
lublin@anr.gov.plDyrektor
Kazimierz Choma
tel. (81) 532-05-11

Z-ca Dyrektora
Henryk Młynarczyk
tel. (81) 532-05-11

Z-ca Dyrektora
Zbigniew Załoga
tel. (81) 532-05-11


Główny Księgowy
Marek Śliwiński
tel. (81) 534-60-50

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik: Jan Antas
tel. (81) 534-60-52

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji Należności
Zastępca Głównego Księgowego,
Kierownik: Anna Czyblis
tel. (81) 532-39-20

Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Piotr Jelonek
tel. (81) 532-09-45

Zastępca Kierownika: Dariusz Patkowski
tel. (81) 532-09-45

 

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker