Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubelskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału:

 

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Lublinie


20-027 Lublin,  ul. Karłowicza 4,  skr. Poczt. 238.
Centrala tel. (81) 532-21-12;  532-68-11;  532-59-67;
fax. (81) 532-02-11

e-mail:
lublin@anr.gov.pl

Zakup i sprzedaż nieruchomości rolnej (UKUR)

tel. (81) 534-04-70Dyrektor
Kazimierz Choma
tel. (81) 532-05-11

Z-ca Dyrektora
Henryk Młynarczyk
tel. (81) 532-05-11

Z-ca Dyrektora
Zbigniew Załoga
tel. (81) 532-05-11

Główny Księgowy
Edyta Filipczak
tel. (81) 534-60-50

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik: Jacek Kaczorowski
tel. (81) 534-60-52

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji Należności
Zastępca Głównego Księgowego,
Kierownik: Anna Czyblis
tel. (81) 532-39-20

Sekcja Gospodarowania Zasobem
Kierownik: Jacek Paluch
tel. (81) 532-09-45

Zastępca Kierownika: Dariusz Patkowski
tel. (81) 532-09-45

 

Stypendia Pomostowe 2017/2018

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker