Dane kontaktowe

Oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału
 

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy


85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38
tel. (52) 52-50-801
fax (52) 52-50-830
e-mail :  bydgoszcz@anr.gov.pl

Zakup i sprzedaż nieruchomości rolnej (UKUR)
Infolinia :   tel. 52-52-50-880

czynna w godzinach 8.00 - 15.00


Dyrektor
Grzegorz SMYTRY
tel. (52) 52-50-801

Z-ca Dyrektora
Marek SZCZYGIELSKI
tel. (52) 52-50-801

Z-ca Dyrektora
Witold DZIERŻAK
tel. (52) 52-50-801

Główny Księgowy
Marek ELMINOWSKI
tel. (52) 52-50-804

 

Z-ca Gł. Księgowego
Edyta KUJACIŃSKA
tel. (52) 52-50-804

 

Z-ca Gł. Księgowego ds. Windykacji
Elżbieta MENDYKA
tel. (52) 52-50-848

 

Sekcja Organizacyjno - Prawna
Kierownik Sekcji : Ryszard WIESE
tel. (52) 52-50-855

 

p.o. Z-cy Kierownika: Roman STADNICKI
tel. (52) 52-50-815

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Radca prawny - koordynator: Mariusz ŁĄTKOWSKI
tel. (52) 52-50-865

 

Sekcja Gospodarowania Zasobem

Kierownik: Marek SZCZYGIELSKI
tel. (52) 52-50-801

Z-ca Kierownika: Adam KOC
tel. (52) 52-50-809

Z-ca Kierownika: Ryszard KOŁODZIEJCZYK
tel. (52) 52-50-808

Główny specjalista - Koordynator ds. dzierżaw: Adam NIEDBALSKI
tel. (52) 52-50-811

 

 

 

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker