Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.13.2017.MB - UWAGA !!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 9 sierpnia i opublikowane pod numerem 566276-N-2017 Termin składania ofert Zamawiający przedłużył do dnia 22 sierpnia 2017 roku do godz. 11.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.A.17.5 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.A.17.5 cz

Lublin

­Robota budowlana - znak LU.SOP.250.5.2017

Przebudowa poziomu I piętra oraz części parteru - budynku administracyjnego zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie. Postępowanie znak LU.SOP.250.5.2017

Olsztyn

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45 A

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45 A. Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 31.08.2017

Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w m. Piotrowiec 20, gm. Pieniężno w systemie zaprojektuj i wybuduj

Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w m. Piotrowiec 20, gm. Pieniężno w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2017 r. o godz. 09:00

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno, prowadzonym w trybie zaprojektuj i wybuduj

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno, prowadzonym w trybie zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2017 o godz. 09:00

Dostawa i montaz mebli w budynku przy ul. Sychty 41 w Jastarni.

Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania m- OL.SOP.250.38.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu. 21.08.2017 r. o godz. 9,00.

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz innego wyposażenia do budynku przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę - nr postępowania OL.SOP.250.37.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2017 o godz. 9,00.

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w m. Piotrowiec 20, gm. Pieniężno w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania: OL.SOP.250.40.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 9,00.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 8 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec, w m.: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 8 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec, w m.: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 09:00

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 9,00. Nr postępowania: OL.SOP.250.42.2017.BM Uwaga: pytania i odpowiedzi z 11.08.2017

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno. Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. o godz. 09:00. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 31.07.2017 r.

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.07.2017

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz. termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 24.07.2017

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.58. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.57. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.54. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poznań

Ekspertyza mykologiczna - postępowanie nr 016/POZ43/2017

Wykonanie ekspertyzy mykologicznej

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/40/2017

Wycena nieruchomości wraz z określeniem kwoty z tytułu jej bezumownego użytkowania, położonej w obrębie Gosławice gm. Konin.

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/39/2017

Określenie wartości nieruchomości niebędących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2017

Wykonanie usług geodezyjnych. Postępowanie obejmuje 3 zadania częściowe.

Warszawa

Wykonanie remontu dróg i ciągów pieszych na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.

Zamówienie: ZP/250/5/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 5 225 000 euro. Termin składania ofert: 12.09.2017 godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.250.64.2017 Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 13-09-2017r. do godz.10:15 Otwarcie ofert dnia 13-09-2017r. o godz. 10:30

Usługi projektowe WR.SOP.250.63.2017

Informacja z otwarcia ofert Przetarg nieograniczony Składanie ofert do 30.08.2017 roku do godziny 10:15 Otwarcie o godzinie 10:30

Informacje o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.13.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania

Gdańsk

„Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego"

Postępowanie nr SOP-250-24/17. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części zadania 1, 3, 4 i 5.

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - postępowanie GO.SOP.250.12.2017

Olsztyn

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald

Warszawa

Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie: ZP/250/4/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 135 000 euro.

Wrocław

Usługi projektowe WR.SOP.250.57.2017

Powiadomienie o wyborze ofert

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.9.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497 ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 roku i zostało opublikowane pod nr 514595-N-2017.

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.7.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.11.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - postępowanie GO.SOP.250.12.2017

Olsztyn

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A

Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego

Opole

Suwałki

OLSU.Z.251.31.2017.DS - usługi geodezyjne: zawarcie umowy dwa zadania dla Filii w Suwałkach na terenie powiatu piskiego i powiatu węgorzewskiego

Informacja o zawarciu umowy. Wiadomość publikowana podstawie par. 5 ust 8 Zarządzenia nr 104/17 Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie z dnia 23.01.2017r. w w sprawie Regulaminu udzielenia przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zamówień, których wartość netto wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warszawa

Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu (nr. inw. 11/110/KR) położonego w miejscowości Nowe Koziminy, gmina płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie: ZP/250/4/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 5 225 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.56.2017

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Warszawa

Wrocław

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania znak WR.SOP.250.50.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.21.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker