Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gdańsk

Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44

Postępowanie nr SOP-250-18/17. Termin składania ofert do dnia 06 lipca 2017 r. do godz. 11:00

Remont budynku biurowego ANR SZGZ w Malborku ul. Wołyńska 19 wraz z montażem platformy schodowej

Postępowanie nr SOP-250-16/17. Termin składania ofert do dnia 29 czerwca 2017 r do godz. 11:00

Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujacych sie na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, województwo pomorskie

Postępowanie nr SOP-250-14/17. Termin składania ofert do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 11:00. W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 20 czerwca 2017 r.

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017. Termin składania ofert 19.06.2017 do godziny 9:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.A.17.4 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.A.17.4 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Lublin

Usługi geodezyjne - postępowanie znak: LU.SOP.250.3.2017

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2017 o godz. 10:50.

Olsztyn

Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gmin: Barciany, Srokowo, Korsze

Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gmin: Barciany, Srokowo, Korsze. Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2017 r. o godz. 09:00. UWAGA! Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 07.06.2017 r.

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie. UWAGA! Pytania, odpowiedzi, zmiany SIWZ z dnia 25.05.2017 r. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 02.06.2017 r. o godz. 09:00. UWAGA! Pytania, odpowiedzi, zmiany SIWZ z dnia 29.05.2017 r.

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Postepowanie o nr: OL.SOP.250.23.2017.BM Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2017 r. o godz. 8,45. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 02.06.2017

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę. Nr postępowania: OL.SOP.250.20.2017 Termin składania ofert: do 17.05.2017 r. godz. 08:45. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.05.2017 r.

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 31.05.2017 r. o godz. 09:00 UWAGA! Modyfikacja SIWZ. UWAGA! Pytania, odpowiedzi, zmiany SIWZ z dnia 25.05.2017 r. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2017

Opole

Wykonanie klimatyzacji w budynku archiwum ANR OT Opole (nr inw. 107/000004) w Opolu przy ul. 1 Maja 6, woj. opolskie.

Postępowanie nr: OP.SOP.40.2017.RB składanie i otwarcie ofert: 06.07.2017 r.

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.39.2017.U składanie i otwarcie ofert: 29.06.2017 r.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.38.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.36.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/29/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/29/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/27/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/27/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2017

Remont zabezpieczający zabytkowego budynku pałacowego w msc. Unia, gm. Strzałkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia pałacu.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

robota budowlana - postępowanie nr 016/POZ/26/2017

Odbudowa dachu budynku spichlerza oraz elementów uzupełniających dla zapewnienia stateczności konstrukcji budynku w msc. Karmin Drugi, gm. Dobrzyca.

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/22/2017

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości z Zasobu Mieszkaniowego ANR związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu.

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2017

świadczenie usługi w zakresie wycen nieruchomości nie będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/21/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/21/2017

Warszawa

Remont dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie ZP/250/3/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000 euro. Termin składania ofert: 13 czerwca 2017r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.250.56.2017 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 06-07-2017r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 06-07-2017r. do godz.11:15

WR.SOP.250.54.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów

Przetarg nieograniczony składanie ofert do 20.06.2017 roku do godz. 10:00 otwarcie ofert 20.06.2017 roku o godz. 10:30

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.22.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 03.07.2017 r.

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.21.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 29.06.2017 r.

Prace melioracyjne - GOZG.SOP.250.20.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 22.06.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.19.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 23.06.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.18.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 14.06.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.17.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 12.06.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.16.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 05.06.2017 r.

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.15.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 02.06.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Bydgoszcz

BY.SOP.250.9.2017.MB - roboty budowlane Nowy Młyn

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497 ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 roku i zostało opublikowane pod nr 514595-N-2017.

BY.SOP.250.8..2017.MB - wyceny III

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 19 maja 2017 roku pod nr 510772-N-2017.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SO.250.01.2017

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SO.250.01.2017

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie LU.SOP.250.4.2017

Świadczenie usługi w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Olsztyn

Remont lokalu położonego w miejscowości Kamieniec 13/2, gm. Susz – część III zamówienia

Remont lokalu położonego w miejscowości Kamieniec 13/2, gm. Susz – część III zamówienia

Remont budynków mieszkalnych (wraz z lokalami), położonych w miejscowości Wądoły, gm. Susz, Kantowo i Kisielice gm. Kisielice – część II zamówienia

Remont budynków mieszkalnych (wraz z lokalami), położonych w miejscowości Wądoły, gm. Susz, Kantowo i Kisielice gm. Kisielice – część II zamówienia

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi. Nr postepowania - OL.SOP.250.20.2017.SB

Opole

Poznań

usługi stałego utrzymania czystości - postępowanie nr 016/POZ/24/2017

Usługi stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

usługi uporządkowania pustostanów - postepowanie nr 016/POZ/19/2017

część 1: uporządkowanie pustostanów - msc. Sanniki 4/2, gm. Kostrzyn. część 2: uporządkowanie pustostanów - ul. Przejezdna 19/1, msc. Leszno, powiat leszczyński. część 3: uporządkowanie pustostanów - msc. Ninino 37/2, gm. Ryczywół. część 4: uporządkowanie pustostanów - msc. Komorowo 3/1, gm. Lwówek. część 5: uporządkowanie pustostanów - msc. Ciświca 5/4, gm. Jarocin. część 6: uporządkowanie pustostanów - msc. Ciświca 2/1, gm. Jarocin. część 7: uporządkowanie pustostanów - msc. Kozubiec 7/4, gm. Miłosław.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/17/2017

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.47.2017

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.17.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Bydgoszcz

BY.SOP.250.8.2017.MB - wyceny III

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 19.05.2017 r. roku pod nr 510772-N-2017

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.7.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.2017

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.2017

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.06.2017

Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów 15 A. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.06.2017

Lublin

Usługi geodezyjne - postępowanie znak: LU.SOP.250.3.2017

Usługi geodezyjne na nieruchomościach pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wycena nieruchomości - postępowanie LU.SOP.250.4.2017

Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - postępowanie znak LU.SOP.250.4.2017

Olsztyn

Pełnienie funkcji Inwestora Zastepczego na budowie sieci wodociagowej Zakrzewiec - Maciejewo z przyłączami w Maciejewie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę. Nr postępowania OL.SOP.250.19.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Maciejewo-Lipowina, gm. Braniewo

Opole

Prace geodezyjne – 4 zadania częściowe

OP.SOP.ZP.23.2017.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/15/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/14/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/14/2017

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.48.2017

Usługi z zakresu rozdysponowania i utrzymania mienia związanego z gospodarką mieszkaniową, obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną, wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a znajdującego się na obszarze właściwości Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.14.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.15.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.16.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

BY.SOP.250.8.2017.MB - Wyceny III

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 19 maja 2017 roku pod nr 510772-N-2017.

Olsztyn

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz – część I zamówienia

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz – część I zamówienia

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Postepowanie o nr: OL.SOP.250.23.2017.BM

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administracji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Opole

Warszawa

Remont dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina Płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie ZP/250/3/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania znak WR.SOP.250.50.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker