Przetargi

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.11.2017.MB - UWAGA - PROCEDURA UNIEWAŻNIONA !!!!

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 15 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 14 lipca 2017 roku i opublikowane pod numerem 550478-N-2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 25 lipca 2017 roku do godz. 11:00

Gdańsk

Ubezpieczenie 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-250-25/17. Termin składania ofert do dnia 28 lipca 2017 r . do godz. 10:00 UWAGA!! Pytania, wyjaśnienia, zmiana SIWZ z dn. 25.07.2017r

Usługi geodezyjno - kartograficzne na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego

Postępowanie nr SOP-250-24/17. UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert do dnia 28 lipca 2017 r do godz. 09:00

Usługi wycen nieruchomości będących w Zasobie ANR OT Gdańsk położonych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, puckiego, człuchowskiego i chojnickiego

Postępowanie nr SOP-0160-23/17. Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017 r. do godz. 10:00. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku ul. 3 Maja 44 - II

Postępowanie nr SOP-250-22/17. Termin składania ofert do dnia 25 lipca 2017 r . do godz. 11:00. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 25 lipca 2017 r.

Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Borety Drugie 68C/2 gm. Lichnowy, powiat malborski

Postępowanie nr SOP-250-21/17. Termin składania ofert do dnia 21 lipca 2017 r do godz. 11:10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 21 LIPCA 2017 R.

Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na działce nr 215/21 obręb Rajkowy gm. Pelpin, powiat tczewski

Postępowanie nr SOP-250-19/17. Termin składania ofert do dnia 17 lipca 2017 r. do godz. 11:10. W załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 17 lipca 2017 r.

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - Postępowanie GO.SOP.250.12.2017. Termin składania ofert 26.07.2017 do godziny 9:00.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.11.2017. Termin składania ofert 07.07.2017 do godz. 9:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.08.2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.08.2017

Olsztyn

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 25.07.2017 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8. termin składania ofert upływa 25.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 25.07.2017

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno. Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. o godz. 09:00

Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A.

Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania: OL.SOP.250.31.2017. Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2017 r. o godz. 9,00. uwaga: modyfikacja SIWZ z 14.07.2017 Uwaga: Pytania i odpowiedzi z dnia 24.07.2017

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta. Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2017 r. o godz. 09:00. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 20.07.2017

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.07.2017

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz. termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 24.07.2017

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego. termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:00

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald. Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:00

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.47. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.46. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.42.2017.U INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Wymiana istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18, woj. śląskie.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.45.2017.RB składanie i otwarcie ofert: 26.07.2017r.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.36.2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2017

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji 230V w pomieszczeniach należących do ANR OT Poznań przy ul. Fredry 12 w Poznaniu, dla której Wykonawca dokona certyfikacji zgodnie z wymaganiami projektu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2017

Wykonanie usług geodezyjnych. Postępowanie obejmuje 3 zadania częściowe.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/29/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/29/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/27/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/27/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2017

Remont zabezpieczający zabytkowego budynku pałacowego w msc. Unia, gm. Strzałkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia pałacu.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pyrzyckiego województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 6 na 2017 r." Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.18.2017.

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pyrzyckiego województwa zachodniopomorskiego – Przetarg nr 6 na...

Warszawa

Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie: ZP/250/4/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 135 000 euro. Termin składania ofert: 07.08.2017r. do godz. 11.00

Wrocław

Usługi projektowe to jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zpełnieniem funkcji nadzoru autorskiego WR.SOP.250.57.2017

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 7.07.2017 do godziny 10:30 Otwarcie ofert o godzinie 11:00

WR.SOP.250.56.2017 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT UWAGA Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ Przetarg nieograniczony Termin składania ofert do dnia 14-07-2017r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 14-07-2017r. do godz.11:15

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.27.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 26.07.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.26.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 25.07.2017 r.

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.25.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 24.07.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.24.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 12.07.2017 r.

Zawarcie umów ramowych na wycenę nieruchomości – GOZG.SOP.250.23.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Działu III Rozdział 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w celu zawarcia umów ramowych. Wartość zamówienia objętego umową ramową nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 05.07.2017 r.

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.22.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin otwarcia ofert: 03.07.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie nr GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.2 cz

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.2 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.1 cz

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.1 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Olsztyn

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie

Wykonanie projektów planów likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie ANR OT w Olsztynie

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo

Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Błuskajmy Małe, Dłużec Mały, Kowalewo Duże, Płutnik, Sajna Mała i Suśnik, gm. Korsze – część II zamówienia

Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Błuskajmy Małe, Dłużec Mały, Kowalewo Duże, Płutnik, Sajna Mała i Suśnik, gm. Korsze – część II zamówienia

Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Kolwiny, Kotki i Michałowo, gm. Barciany oraz w miejscowościach: Kałki i Chojnica, gm. Srokowo – część I zamówienia

Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Kolwiny, Kotki i Michałowo, gm. Barciany oraz w miejscowościach: Kałki i Chojnica, gm. Srokowo – część I zamówienia

Opole

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/3/2017

Wyniki postępowania cząstkowego na usługi wyceny nieruchomości.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2017

Remont zabezpieczający zabytkowego budynku pałacowego w msc. Unia, gm. Strzałkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia pałacu.

wyceny nieruchomosci - postepowanie nr 016/POZ/RAM/2/2017

Wyniki postępowania cząstkowego na wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmowało 7 zadań częściowych.

Szczecin

„Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.19.2017.

„Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego...

"Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.20.2017

"Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.20.2017 ...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.55.2017

Przebudowa lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie działania ANR OT we Wrocławiu znak WR.SOP.250.55.2017 Przedmiot 1 - Przebudowa 3 lokali mieszkalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania na gazowe w budynku wielorodzinnym położonym w Świdnicy przy ul. Kliczkowskiej 28 D-E. Przedmiot 2 - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zbiornika na nieczystości płynne i podłączeniem instalacji kanalizacyjnej do budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Łąkociny 1, dz. Nr 242/4 gm. Przemków. Przedmiot 3 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 z wydzieleniem łazienki, wc, przyłączem wodociągowym oraz docieplenie elewacji i remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym w Pątnowie Legnickim nr 31 działka nr 458/27, gm. Kunice.

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.49.2017

Roboty Rozbiórkowe Przedmiot 1 – wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego nr inw. 9/165 i budynku gospodarczego nr inw. 26/181 znajdujących się w miejscowości Dzbanów 21, gm. Bardo, Przedmiot 2 – wykonanie rozbiórki komina stalowego oraz boksów na opał przy budynku kotłowni nr inw. 3407/438/103 znajdujących się w miejscowości Zdziesławice, gm. Jemielno. Przedmiot 3 – rozbiórka budynku gospodarczego w Łężycach 26 dz. 46/1, gm.Szczytna

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.9.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497 ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 roku i zostało opublikowane pod nr 514595-N-2017.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.7.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.11.2017

Olsztyn

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn. budowa stacji uzdatniania wody w n. Szyleny gm. Braniewo.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Nr postępowania OL.SOP.250.20.2017.SB.

Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice

Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz remont lokali położonych na terenie gm. Susz i Kisielice

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyleny, gm. Braniewo.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Nr postępowania: OL.SOP.250.16.2017.SB

Opole

Poznań

usługa uporządkowania pustostanów - postępowanie nr 016/POZ/19/2017

część 1: uporządkowanie pustostanów - msc. Sanniki 4/2, gm. Kostrzyn. część 2: uporządkowanie pustostanów - ul. Przejezdna 19/1, msc. Leszno, powiat leszczyński. część 3: uporządkowanie pustostanów - msc. Ninino 37/2, gm. Ryczywół. część 4: uporządkowanie pustostanów - msc. Komorowo 3/1, gm. Lwówek. część 5: uporządkowanie pustostanów - msc. Ciświca 5/4, gm. Jarocin. część 6: uporządkowanie pustostanów - msc. Ciświca 2/1, gm. Jarocin. część 7: uporządkowanie pustostanów - msc. Kozubiec 7/4, gm. Miłosław.

dokumentacje projektowo - kosztorysowe i ekspertyzy techniczne - postępowanie nr 016/POZ/23/2017

część 1: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kotłowni wraz z kominem wolnostojącym - Mościejewo 38/22, gm. Kwilcz. część 2: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynków gospodarczych w msc. Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego. część 3: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego komina oraz przedstawienia koniecznych robót w celu uzyskania odpowiedniego stanu technicznego i bezpiecznej eksploatacji w msc. Ryczywół ul. Chodzieska 5/4.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)

Zielona góra

Wycena nieruchomości – GOZG.SOP.250.22.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.250.11.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 15 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 14 lipca 2017 roku i opublikowane pod numerem 550478-N-2017.

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gdańsk

Olsztyn

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem lokali mieszkalnych położonych na terenie gmin: Barciany, Srokowo, Korsze

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem lokali mieszkalnych położonych na terenie gmin: Barciany, Srokowo, Korsze

Wrocław

Powiadomienie o uniewaznieniu postępowania WR.SOP.250.58.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz (przedmiot1) oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28 (przedmiot 2)

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania znak WR.SOP.250.50.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.21.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker