Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego"

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.13.2017.MB - UWAGA !!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 2 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 9 sierpnia i opublikowane pod numerem 566276-N-2017 Termin składania ofert Zamawiający przedłużył do dnia 22 sierpnia 2017 roku do godz. 11.

Postępowanie nr BY.SOP.250.12.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 19 zadań" Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 8 sierpnia 2017 roku pod numerem 565216-N-2017. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 17 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00.

Gdańsk

Remont elewacji budynku biurowego ANR SZGZ w Słupsku, ul. 3 Maja 44 - III

Postępowanie oznaczone nr SOP-250-27/17. Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00

Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Boręty Drugie 68C/2 gm. Lichnowy, powiat malborski - II

Postępowanie nr SOP-250-26/17. Termin składania ofert do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00.

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - Postępowanie GO.SOP.250.12.2017. Termin składania ofert 26.07.2017 do godziny 9:00.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.D.17.8 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.D.17.8 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.A.17.7 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.A.17.7 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.C.17.5 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.C.17.5 cz

Olsztyn

Dostawa i montaz mebli w budynku przy ul. Sychty 41 w Jastarni.

Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania m- OL.SOP.250.38.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu. 21.08.2017 r. o godz. 9,00.

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz innego wyposażenia do budynku przy ul. Nowodworskiej 10 w Elblągu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę - nr postępowania OL.SOP.250.37.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2017 o godz. 9,00.

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych. Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 09:00. UWAGA! Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 11.08.2017 r.

Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego w m. Piotrowiec 20, gm. Pieniężno w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania: OL.SOP.250.40.2017.BM. Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2017 r. o godz. 9,00.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 8 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec, w m.: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem 8 lokali mieszkalnych w gminie Biskupiec, w m.: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 09:00

Budowa odcinka drogi ul. Targowej w Kętrzynie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 9,00. Nr postępowania: OL.SOP.250.42.2017.BM Uwaga: pytania i odpowiedzi z 11.08.2017

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald

Nadzór inwestorski nad remontami lokali i budynków mieszkalnych położonych na terenie gmin: Świątki, Łukta, Grunwald. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 25.07.2017 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem budynku administracyjnego i placu parkingowego w Ełku, ul. Zamkowa 8. termin składania ofert upływa 25.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 25.07.2017

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Piotrowiec, gm. Pieniężno. Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2017 r. o godz. 09:00. Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 31.07.2017 r.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku biurowo-administracyjnego w Bartoszycach, ul. Kętrzyńskiego 45A.

Postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nr postępowania: OL.SOP.250.31.2017. Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2017 r. o godz. 9,00. uwaga: modyfikacja SIWZ z 14.07.2017 Uwaga: Pytania i odpowiedzi z dnia 24.07.2017 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.07.2017

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec

Remont 8 lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Słupnica, Łąkorek, Ostrowite, Czachówki, gm. Biskupiec. Termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.07.2017

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz

Rozbiórka części budynku mieszkalnego w miejscowości Wiśniówek, gmina Susz. termin składania ofert upływa w dniu 24.07.2017 r. o godz. 09:00 Uwaga: Protokół z otwarcia ofert z 24.07.2017

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego

Remont w budynku administracyjnym SZGZ w Ełku, ul. Zamkowa 8 wraz z remontem placu parkingowego. termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:00

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald

Remont lokali i budynków mieszkalnych położonych w gminie Świątki, Łukta, Grunwald. Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:00

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP. 50.2017.U INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.49. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.48. 2017.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wymiana istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18, woj. śląskie.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.51.2017.RB składanie i otwarcie ofert: 23.08.2017r.

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/37/2017

Odbudowa dachu budynku spichlerza oraz elementów uzupełniających dla zapewnienia stateczności konstrukcji budynku w msc. Karmin Drugi, gm. Dobrzyca.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/36/2017

część 1: roboty remontowe w budynku mieszkalnym w msc. Godurowo 4, gm. Piaski. część 2: roboty remontowe lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z budową zbiornika bezodpływowego w msc. Dolnik 18, gm. Krajenka. część 3: remont lokalu mieszkalnego w msc. Bugaj 15/47,gm. Miłosław. część 4: remont lokalu w msc. Jankowo Dolne 67/13, gm. Gniezno.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/35/2017

część 1: rozbiórka budynku gospodarczego - stodoły przy ul. Górowskiej 40 w msc. Leszno. część 2: rozbiórka magazynu paliw płynnych w msc. Grabowo Królewskie, gm. Kołaczkowo.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2017

Wykonanie usług geodezyjnych. Postępowanie obejmuje 3 zadania częściowe.

Warszawa

Wykonanie remontu dachu oraz elewacji zabytkowego dworu położonego w miejscowości Nowe Koziminy, Gmina płońsk, województwo mazowieckie

Zamówienie: ZP/250/4/2017. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 135 000 euro. Termin składania ofert: 07.08.2017r. do godz. 11.00

Wrocław

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.25.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Termin składania ofert: 24.07.2017 r.

Informacje o wyborze oferty

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.12.2017

Roboty rozbiórkowe - postępowanie GO.SOP.250.12.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie nr GO.SOP.250.11.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.08.2017

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty - udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.08.2017

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

kompleskowa dostawa energii elektrycznej - postępowanie nr 016/POZ/34/2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie części 1.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2017

Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji 230V w pomieszczeniach należących do ANR OT Poznań przy ul. Fredry 12 w Poznaniu, dla której Wykonawca dokona certyfikacji zgodnie z wymaganiami projektu wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/25/2017

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/30/2017

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych. Zamówienie zostało podzielone na 8 części.

Wrocław

Usługi projektowe WR.SOP.250.57.2017

Powiadomienie o wyborze ofert

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.250.56.2017

Usługi likwidacji nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie woj. dolnośląskiego

WR.SOP.250.29.2017 Wycena nieruchomości - postępowanie cząstkowe P4

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.90.2016

Ubezpieczenie mienia i OC Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa artykułów biurowych, chemicznych i toaletowych na potrzeby BP ANR.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.9.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowy Młyn nr 3 gmina Świecie n/Osą powiat grudziądzki. Działka nr 71/2, nr inwentarzowy budynku 46/1497 ". Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2017 roku i zostało opublikowane pod nr 514595-N-2017.

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.4.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.4.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.7.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.7.2017

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.250.8.2017

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynku - postępowanie nr GO.SOP.250.8.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.9.2017

Usługi w zakresie geodezji GO.SOP.250.10.2017

Usługi w zakresie geodezji - postępowanie GO.SOP.250.10.2017

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.1 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.1 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.250.02.C.17.3 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.2 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.250.01.B.17.2 cz

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/18/2017

Remont zabezpieczający zabytkowego budynku pałacowego w msc. Unia, gm. Strzałkowo wraz z wykonaniem ogrodzenia pałacu.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.49.2017

Przedmiot 1 – wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego nr inw. 9/165 i budynku gospodarczego nr inw. 26/181 znajdujących się w miejscowości Dzbanów 21, gm. Bardo, Przedmiot 2 – wykonanie rozbiórki komina stalowego oraz boksów na opał przy budynku kotłowni nr inw. 3407/438/103 znajdujących się w miejscowości Zdziesławice, gm. Jemielno. Przedmiot 3 – rozbiórka budynku gospodarczego w Łężycach 26 dz. 46/1, gm.Szczytna

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.44.2017

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie województwadolnośląskiego, będących we władaniu ANR OT we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.250.55.2017

Przebudowa lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdujących się na terenie działania ANR OT we Wrocławiu

Informacje o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.250.10.2017.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części – 7 zadań"

Gdańsk

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta - część Nr 2 zamówienia

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów lokali/budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Braniewo, Lelkowo i Wilczęta - część Nr 2 zamówienia

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych położonych w m. Słobity 39 i 41, gm. Wilczęta – część Nr 1 zamówienia

Opracowanie dokumentacji na wykonanie remontów budynków mieszkalnych położonych w m. Słobity 39 i 41, gm. Wilczęta – część Nr 1 zamówienia

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.ZP.SOP.47.2017.U - dot. zadania częściowego nr 2, 3 i 4

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.ZP.SOP.47.2017.U - dot. zadania częściowego nr 1, 5 i 6

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.ZP.SOP.48.2017.U - dot. zadania częściowego nr 2

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/28/2017

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/27/2017

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb ANR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb ANR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części - numer postępowania 016/POZ/34/2017

Wrocław

Usługi projektowe WR.SOP.250.57.2017

Unieważnienie części 9, 11-17 i 19-28

Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania znak WR.SOP.250.50.2017

Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 112347D na działkę zabudowana nr 724/10 w miejscowości Kłaczyna, gm. Dobromierz oraz wykonanie naprawy nawierzchni asfaltobetonem gr 4 cm na działce nr 240 obręb Fabryczna 3 miasto Świdnica przy ul. Kliczkowskiej 28

Zielona góra

Usługi geodezyjne - GOZG.SOP.250.21.2017

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker