Przetargi

Biuro prezesa

Informacja o ogłoszenieu o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejacych lub budowę nowych.

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na świadczenie usługi dostosowania portali ANR do krajowych ram interoperacyjności poprzez modyfikację już istniejących lub budowę nowych wraz z załącznikami zamieszczone jest w sekcji "Inne ogłoszenia" w zakładce "Dialogi techniczne" .

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.5.4.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 4.02.2015 roku i opublikowane pod numerem 25448-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 12 lutego 2015 roku do godziny 14:00

Gdańsk

Remont mieszkania w miejscowości Krzywe Koło 1, gmina Suchy Dąb

Postępowanie nr SOP-0160-4/15. Termin składania ofert do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10:00

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.11.15

Usługi geodezyjne Składanie ofert do 10.03.15r. do godz. 9.00

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.1.2015

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wykonania wycen nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2015 r. o godz. 9:50.

Olsztyn

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego biur Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie. Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2015 r.

Nadzór inwestorski nad remontem zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego w miejscowości Kierpajny Wielkie 10, gm. Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługę - tryb przetarg nieograniczony - termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2015 r. o godz. 8,30.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.19.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.18.2015.U

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/8/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 4 zadania częściowe

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/3/2015

Wyceny nieruchomości. Postepowanie obejmuje 7 zadań częściowych.

Warszawa

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa wielkopolskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/04/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert: 19.03.2015r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.22.2015 Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Uwaga zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikację instrukcji przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przetarg ograniczony Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 13-03-2015r. do godziny 11:00

WR.SOP.0160.19.2015 Przebudowa istniejącego muru oporowego w miejscowości Stolec w granicach działki nr ew. 1000/39 powiat ząbkowicki – pierwsza część inwestycji

Uwaga dodano odpowiedzi na pytania Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 02-03-2015r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert dnia 02-03-2015r. o godzinie 11:15

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.3.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 4690-2015 w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.53 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.53 cz

Opole

Poznań

postępowanie cząstkowe na świadczenie usług wyceny nieruchomości - 016/POZ/RAM/1/2015

Część 1: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Miasto Słupca gm. Miasto Słupca oraz Drążna gm. Słupca. Część 2: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Tomiszewo, Lipnica, Milejewo gm. Ostrowite. Część 3: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Bogdałów, Tarnowa gm. Brudzew. Część 4: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Anastazewo gm. Powidz. Część 5: Wycena nieruchomości niezabudowanej w obrębie Gołanice gm. Święciechowa dz. 9. Część 6: Wycena nieruchomości niezabudowanej w obrębie Gołanice gm. Święciechowa dz. 293/4. Część 7: Wycena nieruchomości niezabudowanej w obrębie Boruja Kościelna gm. Nowy Tomyśl Część 8: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Żabno gm. Brodnica oraz Turkowo gm. Kuślin. Część 9: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Bieganowo, Gorazdowo, Zieliniec gm. Kołaczkowo. Część 10: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Kotowskie, Ostrzeszów Pustkowie, Niedźwiedź gm. Ostrzeszów. Część 11: Wycena nieruchomości niezabudowanych w obrębie Jarantów gm. Blizanów. Część 12: Wycena nieruchomości zabudowanych w obrębie Kosow i Siemowogm. Gostyń. Część 13: Wycena nieruchomości zabudowanych w obrębie Bieganowo gm. Kołaczkowo tzw. Obiekt Rolny Bieganowo. Część 14: Wycena nieruchomości zabudowanych w obrębie Folwark Piaski gm. Witkowo (część tzw. Obiektu Rolnego Kołaczkowo). Część 15: Wycena nieruchomości zabudowanych w obrębie Nowa Wieś gm. Słupca.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/84/2014

Wyniki postępowania na wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmowało 10 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIIcz-13.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIIcz-12.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr X w postępowaniu RZ.SOP.0160.1.2015 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego, aktualizacji ewidencji, wznowienia granic, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIIcz-11.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIcz-1.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-5.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących/faksujących dla Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach nr postępowania OLSU.SOP.0165.1.2015

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach informuje, że dnia 04.03.2015 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Szczecin

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r."

„Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym w 2015r." ...

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/204. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

WR.SOP.0160.21.2015 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości przedmiot nr 2 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji NIeruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem WR.SOP.0160.18.2015

20/15 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 1 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi medyczne dla pracowników oraz członków rodzin pracownika Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu WR.SOP.0160.10.2015

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Zabiegi agrotechniczne polegające na wykonaniu talerzowania gruntów ornych na terenie powiatu krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.4.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.03.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.5.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 18.03.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.3.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 11.03.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:"Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów, świadczeniem usług transmisji danych za pomocą Internetu bezprzewodowego oraz dostawy telefonów komórkowych i modemów dla potrzeb Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych".

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.3.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 4690-2015 w dniu 9 stycznia 2015 roku.

Postępowanie nr BY.SOP.016.5.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: "Usługi związane ze stałym całodobowym monitoringiem wraz z konserwacją systemów ochrony budynku biurowego ANR przy ulicy Toruńskiej 10 w Łysomicach (87-148 Łysomice) a także ochroną obiektu wraz z przyległą infrastrukturą w dni wolne od pracy i święta w latach 2015-2016".

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Utylizacja eternitu

Utylizacja eternitu

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.8.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.8.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.7.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.7.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.48 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.48 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.50 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.50 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.52 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.15.52 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.49 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.49 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.53 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.15.53 cz

Opole

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/78/2014

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z terenu województwa wielkopolskiego, dla potrzeb zbycia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Szczecin

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r

Publikacja ogłoszeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim w 2015r ...

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.1.2015

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania...

Warszawa

Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów na działkach ewidencyjnych nr 22/57 i 22/61 w Żółwinie, o łącznej powierzchni 74,0875 ha

Zamówienie nr: ZP/0160/1/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.5.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.6.2015

Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy ul. Strumykowej 2B

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.1.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/87/2014

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker