Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 10:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Modlibórz nr 6, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17.10.2014 roku i opublikowane pod numerem 346318 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 9:00

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.16.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - ARCHIWUM AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY - Etap I – Naprawa pokrycia dachowego wraz z pokryciem papą termozgrzewalną dachu budynku administracyjnego – archiwum ANR OT Bydgoszcz, znajdującego się w miejscowości Kusowo (86-022) przy ul. Osiedlowej 11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 9 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 336020-2014. Termin składania ofert zamawiający wyznaczył na dzień 24 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20 października 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego nr 86 w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, powiat sztumski.

Postępowanie nr SOP-0160-41/14. Termin składania ofert do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 11:00.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Stanówko, gm. Dzierzgoń, powiat sztumski

Postepowanie nr SOP-0160-40/14. Termin składania ofert do dnia 29 października 2014r do godz. 11:00.

Kompleksowa usługa obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego wysokometanowego do siedziby OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-34/14. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 30 października 2014r do godz. 11:00.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Utylizacja eternitu Marwice GO.SOP.016.58.14

Utylizacja eternitu Marwice. Składanie ofert do 29.10.14r.

Dostawa paliw płynnych GO.SOP.016.55.14

Dostawa paliw płynnych . Składanie ofert do 28.10.14r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Olsztyn

Regulacja stanów prawnych nieruchomosci położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazujrskiego.

Przetarg nieograniczony na usługę - regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazurskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 o godz. 8,30

kompleksową usługę sprzątania w 11 budynkach Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę sprzątania w 11 budynkach Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, znajdujących się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. OL.SOP.0160.64.2014 Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2014 r. o godz. 8,30

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.103.2014.U

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 14 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/72/2014

część 1: rozbiórka magazynu zbożowego – stodoły w msc. Drzęczewo Drugie, gm. Piaski. część 2: rozbiórka 5 szklarni w msc. Iłówiec, gm. Brodnica. część 3: rozbiórka byłej stacji paliw i budynku materiałów pędnych w ob. Koninka, gm. Kórnik. część 4: rozbiórka budynków materiałów pędnych, rampy i zbiorników na paliwo w ob. Owińska, gm. Czerwonak. część 5: rozbiórka byłej stacji paliw w ob. Napachanie, gm. Rokietnica w miejscowości Dalekie. część 6: rozbiórka pozostałości murów po budynku porodówki - Polanowo, gm. Powidz.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 11 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.16.2014 - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych - remontowych budynku magazynowego – garaż położony na działce ewidencyjnej nr 1588/148 przy Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

Suwałki

Wykonanie badań geoelektrycznych-elektrooporowych na nieruchomościach OLSU.SGZ.0165.39.2014.MM

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań geoelektrycznych-elektrooporowych. Badania powinny umożliwić rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowych partii osadów czwartorzędowych w celu wydzielenia kompleksów litologiczno-genetycznych, przewidzianych do dalszych badań, określenia możliwości występowania złóż kruszyw naturalnych. Oferty należy składać do dnia 29-10-2014 r. do godz. 9:30.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie nr: ZP/0160/12/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 04.11.2014r. godz. 11:00

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 28.11.2014r. godz. 11:00. Termin składania ofert przedłużono do dnia: 04.12.2014 godz. 11:00.

Dostawa paliw płynnych oraz usługi mycia samochodów służbowych

Zamówienie nr: ZP/0160/11/2014. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 29.10.2014r. godz. 11:00

Wrocław

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014, na terenie działania Oddziału ANR WR.SOP.0160.111.2014

Przetarg nieograniczony Nr WR.SOP.0160.111.2014 na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014 roku, na terenie działania Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Termin składania ofert do dnia 29.10.2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert w dniu 29.10.2014 r. o godz. 10:15.

WR.SOP.0160.113.2014 Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby biura Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław z siedzibą w Rakowicach Wielkich i Świdnicy

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.112.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Uwaga Modyfikacja SIWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert Przetarg Nieograniczony Składanie ofert do dnia 29-10-2014r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 29-10-2014r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.109.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 30 października 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 30 października 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.110.2014 Program ubezpieczeń komunikacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 22-10-2014r. do godz. 13:50 Otwarcie ofert dnia 22-10-2014r. o godz. 14:00

WR.SOP.0160.106.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na budynek biurowy we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 6-8, dz. 87/27, 87/28, 87/29, 86/1 AM-12 obr. Muchobór Wielki

Uwaga Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 30-10-2014r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 30-10-2014r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.107.2014 Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Brzezinka Średzka, Bełcz Wielki, Wilków i Starczów

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 22.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 22.10.2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.100.2014 Usługi lustracji

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 04 listopada 2014 r. do godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 04 listopada 2014 r. godz. 08:15

Zielona góra

wymiany okładzin schodów wejścia frontowego i wymiany nawierzchni istniejącego chodnika przy budynku Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Popęszycach

Wybór oferty z przeprowadzonego rozeznania cenowego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.32.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 29.10.2014 r.

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Filia w Zielonej Górze w systemie bezgotówkowym

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.34.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 03.11.2014 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.33.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 27.10.2014 r.

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Treść informacji o wyborze...

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycinka drzew GO.SOP.016.56.14

Wycinka drzew GO.SOP.016.56.14

Dostawa urządzeń komputerowych GO.SOP.016.54.14

Dostawa urządzeń komputerowych GO.SOP.016.54.14

Olsztyn

Dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby ANR OT w Olsztynie i biur SZGZ w terenie

Dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby ANR OT w Olsztynie i biur SZGZ w terenie

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remont lokali w gm. Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remont lokali w gm. Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.34.2014

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.33.2014

Wycena majatku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.32.2014

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/69/2014

część 1: rozbiórka budynków i budowli w ob. msc. Bieganowo, gm. Kołaczkowo. część 2: rozbiórka budynku w ob. msc. Błażejewko, gm. Kórnik. część 3: rozbiórka budynków w msc. Pawłowo Skockie, gm. Skoki. część 4: rozbiórka budynku w msc. Kołatka, obręb Kołata, gm. Pobiedziska. część 5: rozbiórka budynków w msc. Sokolniki Wielkie, gm. Kaźmierz. część 6: rozbiórka maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku suszarni oraz naprawa dachu w msc. Jarosławiec, gm. Środa Wlkp. część 7: rozbiórka komina przy gorzelni w msc. Gorazdowo, gm. Kołaczkowo.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/13/2014

Wyniki postępowania w zakresie części 14 i 18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - postępowanie nr 016/POZ/65/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014 Ogłoszenie  o wyborze Treść ogłoszenia o...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Suwałki

„Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego na drogę położoną w miejscowości Świętajno" nr postępowania OLSU.SGZ.0165.37.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki zawiadamia, że dnia 22.10.2014r. dokonano wyboru oferty.

Dokumentacja robót budynków: Kępa 14, Mieduniszki Małe 1, Lipowo 2.OLSU.SGZ.2120.40.2014

Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla robót budowlanych: Kępa 14, Mieduniszki Małe 1, Lipowo 2. postępowanie OLSU.SGZ.0165.2014.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.110.2014

Program ubezpieczeń komunikacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Usługi usuwania azbestu WR.SOP.0160.103.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi usuwania azbestu polegające na zdemontowaniu, zebraniu, składowaniu, transporcie do miejsca utylizacji wraz z ich przekazaniem w miejscu utylizacji - odpadów o kodzie 17 06 05 powstałych z elementów konstrukcyjnych zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa właściwym dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.93.2014

Rozbiórka budynków w miejscowościach: Przedmiot1 - Piszkowice dz. nr 1/18, Przedmiot 2 - Łączna, dz. nr 268/12, Przedmiot 3 –Bierkowice dz. nr 302/27, 302/28, Przedmiot 4 - Lipa dz. nr 43/34, Przedmiot 5 - Struga ul.Główna 70, dz. nr 117/5

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.0160.98.2014

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla wskazanych nieruchomości we wrześniu 2014 roku na terenie działania Oddziału (woj. dolnośląskie).

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych Powiadomienie o...

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych Przedmiot 4, 7, 8, 9

Powiadomienie wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.104.2014

Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki - przedmiot 1, Niemcza przy ul. Gumińskiej 11 - przedmiot 2

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.52.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.52.14

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.50.14

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.50.14

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.53.14

Wycena nieruchomości Go.SOP.016.53.14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.40 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.40 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.42 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.42 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.41 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.41 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego- znak LU.SOP.0160.6.2014

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2014 - usługi - regulacje stanu prawnego

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.102.2014

Dostawa 2 samochodów osobowych w klasie SUV dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.96.2014

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

97/14 usługi badań geofizycznych metodą SGE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.95.2014

Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz niezbędnym uzbrojeniem przyłączami, zjazdem drogowym, wewnętrzną komunikacją i elementami zagospodarowania terenu – II etap inwestycji na działkach nr 8/17, 8/4, 8/5, 8/7 AM-1, obr. Chociwel, gm. Strzelin

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.31.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.30.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Opole

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.101.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.104.2014 dla przedmiotu nr 1

Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki - przedmiot 1, Niemcza przy ul. Gumińskiej 11 - przedmiot 2

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker