Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa przełączników sieciowych wraz z osprzętem do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 10:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20 października 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości należących do Zasobu WRSP

Postępowanie nr SOP-0160-49/14. Termin składania ofert do dnia 3 grudnia 2014r. do godziny 11:00.

Usługi wycen nieruchomości znajdujacych się w Zasobie ANR OT Gdańsk w I półroczu 2015

Postępowanie nr SOP-0160-45/14. Termin składania ofert do dnia 10.12.2014 r. do godz. 11:00

Olsztyn

Sukcesywną dostawę paliw płynnych oraz akcesoriów do samochodów służbowych dla ANR OT w Olsztynie z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych w 2015 roku.

Przetarg nieograniczony na dostawę - nr postępowania: OL.SOP.0160.68.2014. Termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2014 r. o godz. 8,30.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego kraju dla ANR OT w Olsztynie w 2015 roku

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego kraju dla ANR OT w Olsztynie w 2015 roku

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego dla ANR OT w Olsztynie w 2015 roku

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego dla ANR OT w Olsztynie w 2015 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2014 r. o godz. 8:30 UWAGA ZMIANA z dnia 07.11.2014 r.

Regulacja stanów prawnych nieruchomosci położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazujrskiego.

Przetarg nieograniczony na usługę - regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazurskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 o godz. 8,30

Opole

Poznań

Dostawa węgla orzech , eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014

Dostawa węgla orzech , eko groszku, miału węglowego i oleju opałowego - postępowanie nr 016/POZ/85/2014 ...

dostawa paliw płynnych - postępowanie nr 016/POZ/83/2014

Sukcesywna dostawa paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do urządzeń pomocniczych typu agregat prądotwórczy oraz pojazdów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz podległych jej Sekcji w roku 2015 na podstawie kart flotowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2014

Dostawa sprzętu komputerowego - postępowanie nr 016/POZ/81/2014

Dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie obejmuje 4 zadania częściowe.

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/77/2014

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/77/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 14 zadań częściowych.

Suwałki

Szczecin

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów administracyjno – biurowych oraz innych obiektów położonych na terenie Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie" Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.22.2014

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczajacej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134.000 euro. Termin składania ofert 05.01.2015 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 05.01.2015 r. godz. 10:30.

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 28.11.2014r. godz. 11:00. Termin składania ofert przedłużono do dnia: 04.12.2014 godz. 11:00.

Zielona góra

Świadczenie usługi w zakresie dozoru oraz ochrony mienia i osób obiektów biurowych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Grabiku, Lubsku, Popęszycach, Sławie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.38.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 05.12.2014 r.

Świadczenie usługi w zakresie dozoru oraz ochrony mienia zasobu zlokalizowanych w następujących gminach: Gubin, Lubsko, Jasień, Żary, Trzebiel, Żagań, Szprotawa

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.37.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 03.12.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.36.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 01.12.2014 r.

Łódź

„Świadczenie usługi polegającej na dozorowaniu i ochronie osób i mienia dla nieruchomości położonej przy ul. Północnej nr 27/29 w Łodzi wraz z obsługą portierni"

Postępowanie numer ZP-0160/Łódź/13/2014 w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 134 000 euro

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Modlibórz nr 6, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski", szczegółowo opisanego w SIWZ BY.SOP.016.18.4.2014.MB.

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014..

Gdańsk

Olsztyn

Ubezpieczenie majątku Zasobu Własnosci Rolnej Skarbu Państwa, pojazdów oraz OC działalnosci Agencji NIeruchomosci Rolnych OT w Olsztynie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Ol.SOP.0160.66.2014

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: braniewskiego, elbląskiego i miasta Elbląg

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

Ekspertyza techniczna, kokumentacja projektowo - kosztorysowa - numer postępowania 016/POZ/80/2014

Opracowanie ekspertyzy technicznej nośności stropu nad piwnicą pomieszczenia przeznaczonego na przyszłe archiwum oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wraz z pozwoleniami) wzmocnienia przedmiotowego stropu w budynku ANR przy ul. Fredry 12 w Poznaniu - numer postępowania 016/POZ/80/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Vcz-6.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-4.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.VIcz-2.14

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do wydruku kolorowego w formacie A3. Postępowanie OLSU.SOP.0165.11.2014

Dostawa do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i uruchomienie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO fabrycznie nowego, kompletnego, gotowego do pracy 1 urządzenia wielofunkcyjnego do wydruku kolorowego w formacie A3 wraz z kompletem tonerów. Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 19-11-2014r. w załączniku.

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie OLSU.SOP.0165.10.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach zawiadamia o wyborze oferty.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie nr ZP/0160/12/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych, położonych w Warszawie

Zamówienie nr: ZP/0160/09/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wrocław

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.115.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.115.2014 - przedmiot 1

11/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 6 postępowania WR.SOP.0160.92.2014

6/2014 Postępowanie cząstkowe

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 3 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Usługi geofezyjno-kartograficzne WR.SOP.0160.111.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014 roku na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.0160.111.2014

9/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 9 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SGZ.0160.14.2014

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 6 postępowania znak WR.SGZ.0160.92.2014

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

Zielona góra

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Filia w Zielonej Górze w systemie bezgotówkowym

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.35.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 27.11.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa ANR w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014.

Postepowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski.

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Modlibórz nr 6, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski", szczegółowo opisanego w SIWZ BY.SOP.016.18.4.2014.MB.

Gdańsk

Olsztyn

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje AgencjaNieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje AgencjaNieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 roku

Wykonanie remontu 22 lokali i dwóch budynków mieszkalnych, położonych w gminach: Lidzbark Warmiński, Świątki, Kiwity, Dobre Miasto, Jeziorany, Górowo Iławeckie i Szczytno

Wykonanie remontu 22 lokali i dwóch budynków mieszkalnych, położonych w gminach: Lidzbark Warmiński, Świątki, Kiwity, Dobre Miasto, Jeziorany, Górowo Iławeckie i Szczytno

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem studni w Stacji Uzdatniania Wody w Szylenach, gm. Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem studni w Stacji Uzdatniania Wody w Szylenach, gm. Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni drogi Tolko-Borki, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu nawierzchni drogi Tolko-Borki, gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

Opole

Usługi wycinki i pielęgnacji drzew - 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr: ZP-394.395.396/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Usługi koszenia - 2 zadania częściowe.

Postępowanie nr 285.291/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Usługi koszenia - 2 zadania częściowe

.Postępowanie nr: ZP-333.334/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/69/2014

część 1: rozbiórka budynków i budowli w ob. msc. Bieganowo, gm. Kołaczkowo. część 2: rozbiórka budynku w ob. msc. Błażejewko, gm. Kórnik. część 3: rozbiórka budynków w msc. Pawłowo Skockie, gm. Skoki. część 4: rozbiórka budynku w msc. Kołatka, obręb Kołata, gm. Pobiedziska. część 5: rozbiórka budynków w msc. Sokolniki Wielkie, gm. Kaźmierz. część 6: rozbiórka maszyn i urządzeń znajdujących się w budynku suszarni oraz naprawa dachu w msc. Jarosławiec, gm. Środa Wlkp. część 7: rozbiórka komina przy gorzelni w msc. Gorazdowo, gm. Kołaczkowo.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/72/2014

część 1: rozbiórka magazynu zbożowego – stodoły w msc. Drzęczewo Drugie, gm. Piaski. część 2: rozbiórka 5 szklarni w msc. Iłówiec, gm. Brodnica. część 3: rozbiórka byłej stacji paliw i budynku materiałów pędnych w ob. Koninka, gm. Kórnik. część 4: rozbiórka budynków materiałów pędnych, rampy i zbiorników na paliwo w ob. Owińska, gm. Czerwonak. część 5: rozbiórka byłej stacji paliw w ob. Napachanie, gm. Rokietnica w miejscowości Dalekie. część 6: rozbiórka pozostałości murów po budynku porodówki - Polanowo, gm. Powidz.

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.16.2014 - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych - remontowych budynku magazynowego - garaż położony na działce ewidencyjnej nr 1588/148 przy Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

Warszawa

Dostawa paliw płynnych oraz usługi mycia samochodów służbowych

Zamówienie nr. ZP/0160/11/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.98.2014

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla wskazanych nieruchomości we wrześniu 2014 roku na terenie działania Oddziału (woj. dolnośląskie

Usługi kompleksowego utrzymania czystości WR.SOP.0160.108.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.108.2014

WR.SOP.0160.113.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.32.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Opole

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker