Przetargi

Biuro prezesa

Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2014 r. i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2014 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2014 r. i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2014 r."

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 10:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Modlibórz nr 6, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17.10.2014 roku i opublikowane pod numerem 346318 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 9:00

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.16.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - ARCHIWUM AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY - Etap I – Naprawa pokrycia dachowego wraz z pokryciem papą termozgrzewalną dachu budynku administracyjnego – archiwum ANR OT Bydgoszcz, znajdującego się w miejscowości Kusowo (86-022) przy ul. Osiedlowej 11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 9 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 336020-2014. Termin składania ofert zamawiający wyznaczył na dzień 24 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20 października 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego nr 86 w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, powiat sztumski.

Postępowanie nr SOP-0160-41/14. Termin składania ofert do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 11:00.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Stanówko, gm. Dzierzgoń, powiat sztumski

Postepowanie nr SOP-0160-40/14. Termin składania ofert do dnia 29 października 2014r do godz. 11:00.

Kompleksowa usługa obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego wysokometanowego do siedziby OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-34/14. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 27 października 2014r do godz. 11:00.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Utylizacja eternitu Marwice GO.SOP.016.58.14

Utylizacja eternitu Marwice. Składanie ofert do 29.10.14r.

Dostawa paliw płynnych GO.SOP.016.55.14

Dostawa paliw płynnych . Składanie ofert do 28.10.14r. do godz. 9.00

Wycinka drzew GO.SOP.016.56.14

Wycinka drzew . Składanie ofert do 23.10.14r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Olsztyn

Regulacja stanów prawnych nieruchomosci położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazujrskiego.

Przetarg nieograniczony na usługę - regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazurskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 o godz. 8,30

kompleksową usługę sprzątania w 11 budynkach Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę sprzątania w 11 budynkach Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, znajdujących się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. OL.SOP.0160.64.2014 Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2014 r. o godz. 8,30

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych dla ANR OT w Olsztynie i SZGZ z lokalizacja w terenie.

Przetarg nieograniczony na usługi - nr postępowania Ol.SOP.0160.58.2014 - termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2014 o godz. 8,30. Uwaga zmiana ternu składania ofert: termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2014 o godz. 8,30 Uwaga zmiana ternu składania ofert: termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2014 o godz. 8,30

Opole

Usługi wycinki i pielęgnacji drzew – 3 zadania częściowe.

Postępowanie nr: ZP—394.395.396/U/2014 o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.103.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/72/2014

część 1: rozbiórka magazynu zbożowego – stodoły w msc. Drzęczewo Drugie, gm. Piaski. część 2: rozbiórka 5 szklarni w msc. Iłówiec, gm. Brodnica. część 3: rozbiórka byłej stacji paliw i budynku materiałów pędnych w ob. Koninka, gm. Kórnik. część 4: rozbiórka budynków materiałów pędnych, rampy i zbiorników na paliwo w ob. Owińska, gm. Czerwonak. część 5: rozbiórka byłej stacji paliw w ob. Napachanie, gm. Rokietnica w miejscowości Dalekie. część 6: rozbiórka pozostałości murów po budynku porodówki - Polanowo, gm. Powidz.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 11 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.16.2014 - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych - remontowych budynku magazynowego – garaż położony na działce ewidencyjnej nr 1588/148 przy Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.14.2014 r. - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

Suwałki

Wykonanie badań geoelektrycznych-elektrooporowych na nieruchomościach OLSU.SGZ.0165.39.2014.MM

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań geoelektrycznych-elektrooporowych. Badania powinny umożliwić rozpoznanie budowy geologicznej przypowierzchniowych partii osadów czwartorzędowych w celu wydzielenia kompleksów litologiczno-genetycznych, przewidzianych do dalszych badań, określenia możliwości występowania złóż kruszyw naturalnych. Oferty należy składać do dnia 29-10-2014 r. do godz. 9:30.

Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego na drogę położoną w miejscowości Świętajno. Postępowanie OLSU.SGZ.0165.34.2014

Dostawa 400 ton mieszanki kruszywa mineralnego. Termin składania ofert 22-10-2014r. godz. 09:30.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie nr: ZP/0160/12/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 04.11.2014r. godz. 11:00

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 28.11.2014r. godz. 11:00

Dostawa paliw płynnych oraz usługi mycia samochodów służbowych

Zamówienie nr: ZP/0160/11/2014. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 29.10.2014r. godz. 11:00

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych, położonych w Warszawie

Zamówienie nr: ZP/0160/09/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert:20.10.2014r. godz. 11:00

Wrocław

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014, na terenie działania Oddziału ANR WR.SOP.0160.111.2014

Przetarg nieograniczony Nr WR.SOP.0160.111.2014 na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, zleconych w październiku 2014 roku, na terenie działania Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych. Termin składania ofert do dnia 29.10.2014 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert w dniu 29.10.2014 r. o godz. 10:15.

WR.SOP.0160.113.2014 Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby biura Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław z siedzibą w Rakowicach Wielkich i Świdnicy

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.112.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Przetarg Nieograniczony Składanie ofert do dnia 24-10-2014r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 24-10-2014r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.109.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 30 października 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 30 października 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.110.2014 Program ubezpieczeń komunikacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 22-10-2014r. do godz. 13:50 Otwarcie ofert dnia 22-10-2014r. o godz. 14:00

Usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.108.2014

Przetarg nieograniczony Nr WR.SOP.0160.108.2014 na usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Termin składania ofert do dnia 23.10.2014 r. do godz. 10:15. Termin otwarcia ofert w dniu 23.10.2014 r. o godz. 10:30.

WR.SOP.0160.106.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na budynek biurowy we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 6-8, dz. 87/27, 87/28, 87/29, 86/1 AM-12 obr. Muchobór Wielki

Uwaga Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 28-10-2014r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 28-10-2014r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.107.2014 Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Brzezinka Średzka, Bełcz Wielki, Wilków i Starczów

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 22.10.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 22.10.2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.100.2014 Usługi lustracji

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 04 listopada 2014 r. do godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 04 listopada 2014 r. godz. 08:15

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.32.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 29.10.2014 r.

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Filia w Zielonej Górze w systemie bezgotówkowym

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.34.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 03.11.2014 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.33.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 27.10.2014 r.

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Usługi poligraficzne w 2014 roku w zakresie druku katalogów, broszur oraz folderów na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są "Usługi poligraficzne w 2014 roku w zakresie druku katalogów, broszur oraz folderów na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów".

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Treść informacji o wyborze...

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w 17 lokalach/budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie SZGZ w Grabinie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w 17 lokalach/budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie SZGZ w Grabinie

Nadzór inwestorski nad remontami w 22 lokalach mieszkalnych oraz w dwóch budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego oraz w gminie Szczytno

Nadzór inwestorski nad remontami w 22 lokalach mieszkalnych oraz w dwóch budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego oraz w gminie Szczytno

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/17/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/17/2014

wyceny nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014

Wyceny nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014. Postępowanie zostało podzielone na 21 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/13/2014

Wyniki postępowania w zakresie części 14 i 18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - postępowanie nr 016/POZ/65/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014 Ogłoszenie  o wyborze Treść ogłoszenia o...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IVcz-3.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: krakowskiego, M. Kraków, tarnowskiego, M. Tarnów, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego, gorlickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, suskiego, nowosądeckiego, M. Nowy Sącz, nowotarskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z 15.07.2014 r.

Suwałki

Dokumentacja robót budynków: Kępa 14, Mieduniszki Małe 1, Lipowo 2.OLSU.SGZ.2120.40.2014

Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla robót budowlanych: Kępa 14, Mieduniszki Małe 1, Lipowo 2. postępowanie OLSU.SGZ.0165.2014.

Szczecin

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.93.2014

Rozbiórka budynków w miejscowościach: Przedmiot1 - Piszkowice dz. nr 1/18, Przedmiot 2 - Łączna, dz. nr 268/12, Przedmiot 3 –Bierkowice dz. nr 302/27, 302/28, Przedmiot 4 - Lipa dz. nr 43/34, Przedmiot 5 - Struga ul.Główna 70, dz. nr 117/5

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.0160.98.2014

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla wskazanych nieruchomości we wrześniu 2014 roku na terenie działania Oddziału (woj. dolnośląskie).

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych Powiadomienie o...

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych Przedmiot 4, 7, 8, 9

Powiadomienie wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.104.2014

Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki - przedmiot 1, Niemcza przy ul. Gumińskiej 11 - przedmiot 2

Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji NIeruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.101.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nierchomości

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych Przedmiot 1, 2, 3, 5, 6

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.24 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.24 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.25 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.25 cz

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego- znak LU.SOP.0160.6.2014

Olsztyn

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - SOP.0160.37.2014 - roboty budowlane - tryb przetarg nieograniczony

Opole

Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu – 2 zadania częściowe,

Postępowanie nr: ZP-016/II/ 94/2014/U

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.102.2014

Dostawa 2 samochodów osobowych w klasie SUV dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.96.2014

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Opole

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.101.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/62/2014

wyceny nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014

Wyceny nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/64/2014. Postępowanie obejmowało 21 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.104.2014 dla przedmiotu nr 1

Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki - przedmiot 1, Niemcza przy ul. Gumińskiej 11 - przedmiot 2

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker