Przetargi

Gdańsk

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu parkingu na dz. 82/B ul. Powstańców Warszawy, 83-000 Pruszcz Gdański

Postępowanie nr SOp-0160-32/16. Termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz.10:00

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2016 r. o godz. 8:30

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk. Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2016 r. o godz. 8:30

Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce

Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce. Termin składania ofert upływa 10.08.2016 r. o godz. 8:30

Remont budynków/lokali położonych na terenie gminy Kętrzyn, polegający m.in. na wykonaniu łazienek w ww. budynkach/lokalach oraz wykonaniu zbiorników na nieczystości ciekłe

Remont budynków/lokali położonych na terenie gminy Kętrzyn, polegający m.in. na wykonaniu łazienek w ww. budynkach/lokalach oraz wykonaniu zbiorników na nieczystości ciekłe. Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2016 r. o godz. 8:30

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.10.2016

zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym sześciorodzinnym nr 75 położonym w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 1004, obręb 0013

Szczecin

„Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.30.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej powyżej kwoty 135.000 euro. Termin składania ofert 20.09.2016 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 20.09.2016 r. godz. 10:30.

Wrocław

WR.SOP.0160.67.2016 Obsługa prawna Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 29.08.2016 r do godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 29.08.2016 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.66.2016 Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego

UWAGA!!!!! Zmiana terminu składania ofert!!!!!!!!! Nowy termin składania ofert - do dnia 09-08-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 09-08-2016r. o godz.11:15

WR.SOP.0160.65.2016 Rozbiórka budynków gospodarczych

UWAGA!!!!!!!!!!! Zmiana terminu składania ofert!!!!!!!!!!!!!!!!! Nowy termin składania ofert - 17-08-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 17-08-2016r. o godz.11:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych, cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski"

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016.

Gdańsk

„Ubezpieczenie 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SOP-0160-30/16 prowadzone w trybie przetargu ograniczonego

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.04.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Karnieszewice, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 484/52 obręb Karnieszewice Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.04.2016

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo

Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo

Remont budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Piele 1, gm. Lelkowo

Opole

Poznań

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/5/2016

Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Średnica gmina Czarnków

Rzeszów

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu RZ.SOP.0160.9.2016

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Suwałki

Szczecin

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.27.2016".

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.66.2016

Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Łódź

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Sprzedaż paliw płynnych do środków transoportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostaw sprzętu komputerowego do Biura Prezesa ANR.

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.9.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 20 czerwca 2016 i opublikowane pod numerem 93991 - 2016.

Postępowanie nr BY.SOP.016.12.4.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski..

BY.SOP.016.14.2016.MB - roboty budowlane Głodowo

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego z dachem dwuspadowym o nr. meldunkowym 54, wraz z rozbiórką budynku gospodarczego o nr. inw. 06/0972 w miejscowości Głodowo, gmina Lipno, powiat lipnowski ".

BY.SOP.016.15.2016.MB - wycena nieruchomości

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 11 lipca 2016 roku pod nr 129531.

Postepowanie znak BY.SOP.016.16.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań"

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Opole

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.7.2016

Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa podkarpackiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOp.0160.8.2016

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2016

Wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczenia wód płynących nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa małopolskiego

Wrocław

Łódź

Wycena lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi jak: budynek gospodarczy czy ogródek) oraz ogródków przydomowych, położonych na terenie woj. Łódzkiego

Postępowanie numer ZP-0160/Łódź/3/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego czterolokalowego w miejscowości Witonia, powiat łęczycki, województwo łódzkie

Postępowanie numer ZP-0160/Łódź/2/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.13.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 6 lipca 2016 roku i opublikowane pod numerem 122241 - 2016.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.05.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie oznaczone nr SZKO.SOP.0160.05.2016 na wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Sieranie, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr: 137/17, 137/18, 144/6 obręb Zegrze Pomorskie.

Opole

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Łódź

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker