Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r."

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016"

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.18.2015,MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Byd-goszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 29 lipca 2015 roku i opublikowane pod numerem 191662 - 2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 13 sierpnia 2015 roku do godziny 13.

Postępowanie BY.SOP.016.17.2015.MB - wyceny V

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 29 zadań". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2 lipca 2015 r. pod nr.

Gdańsk

Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Debrzno w miejscowości Uniechówek, Pokrzywy, Stanisławka oraz Stare Gronowo

Postępowanie nr SOP-0160-19/15 . Termin składania ofert do dnia 13.08.2015r. do godziny 10:10.

Usługa ubezpieczenia 24 samochodów osobowych będących w użytkowaniu Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-17/15 prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Gorzów wlkp.

Robota budowlana Machary GO.SOP.016.29.15

Robota budowlana Machary. Składanie ofert do 11.08.15r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.17.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica'' Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.17.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.2.2015

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2015 o godz. 10:50.

Olsztyn

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 19 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Grabinie

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 19 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Grabinie. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2015 r. o godz. 8:30

Wykonanie modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Rybaki oraz wykonanie komory dezodoryzacji ścieków w obrębie Pluski, gm. Stawiguda

Wykonanie modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków w miejscowości Rybaki oraz wykonanie komory dezodoryzacji ścieków w obrębie Pluski, gm. Stawiguda. Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2015 r. o godz. 8:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłuki w gm. Sorkwity

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłuki w gm. Sorkwity. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r. o godz. 8:30

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 9 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.55.2015.U

Postępowanie nr ZP/38/RB/2015/IR

Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1645 wraz z budową przepustu i przygotowaniem utwardzenia drogi osiedlowej – działka nr 468/23 (ok. 100 mb) w miejscowości Paczków do działek budowlanych przygotowywanych do sprzedaży (dz. 486/22, 468/20, 468/6, 468/7)

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/32/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 13 zadań częściowych.

Suwałki

Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu budynku gospodarczo-magazynowego położonego na działce nr 1/38 w miejscowości Dąbrówka Nowa gm. Budry - postępowanie nr OLSU.SOP.0165.24.2015

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane zabezpieczające zabytkowy budynek w tym: zabezpieczenie dachu, zabezpieczenie stropu, roboty zabezpieczające elementy budynku, uprzątnięcie budynku oraz odprowadzenie wody od budynku. Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2015r. do godz. 10:30.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie ZP/0160/08/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 11.08.2015r. godz. 11:00

Wrocław

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WR.SOP.0160.78.2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WR.SOP.0160.78.2015. Termin składania ofert - 12.08.2015 r. godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 12.08.2015 r. godz. 10.15

Roboty rozbiórkowe WR.SOP.0160.79.2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót rozbiórkowych WR.SOP.0160.79.2015. Termin składania ofert - 11.08.2015 r. godz. 11.00. Termin otwarcia ofert 11.08.2015 r. godz. 11.15

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.19.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 04.08.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.18.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 03.08.2015 r.

Łódź

Ogłoszenia o wyborze oferty

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 29 zadań". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2 lipca 2015 r. pod nr. 98691 - 2015.

Gorzów wlkp.

Wycinka drzew GO.SOP.016.28.15

Wycinka drzew - Ługi GO.SOP.016.28.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.27.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.26.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.26.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.05.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Cieszyno, gmina Złocieniec, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie na działce nr 143/20 obręb Cieszyno. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.05.2015

Olsztyn

Dostawa sprzetu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy - nr postępowania: OL.SOP.0160.36.2015

Opole

Poznań

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/2015

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/2015. Zamówienie zostało podzielone na 14 części.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/26/2015

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/26/2015. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/6/2015

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/6/2015. Zamówienie zostało podzielone na 12 części.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/23/2015

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/23/2015. Zamówienie zostało podzielone na 13 części.

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Rzeszów

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach częściowych w postępowaniu RZ.SOP.0160.7.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-13.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Wrocław

Usługi godezyjne WR.SOP.0160.55.2015

Sprostowanie powiadomienia o wyniku postępowania na usługi geodezyjne w zakresie sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ , położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.55.2015

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.77.2015

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 2

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.75.2015

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 1

Roboty rozbiórkowe WR.SOP.0160.68.2015

Powiadomienie o wyniku postępowania na Roboty rozbiórkowe WR.SOP.0160.68.2015

Usługi godezyjne WR.SOP.0160.55.2015

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.55.2015

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.16.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 17.08.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.16.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji oświetlenia podstawowego klatki schodowej, awaryjnego, ewaku-acyjnego i przeszkodowego oraz częściowa wymiana instalacji odgromowej w budynku ANR w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 38.

Postępowanie nr BY.SOP.016.15.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości Jerzyce nr 24, gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski.

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.25.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.D,G,J,O

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.A

Opole

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.31.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.34.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.35.2015.U

Prace geodezyjne – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.37.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 7 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.41.2015.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/9/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.5.2015 - usługi

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2015 - usługi

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. roszczeń do gruntów po byłych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego

Warszawa

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/07/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.48.2015

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.17.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 29 zadań". Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2 lipca 2015 r. pod nr. 98691 - 2015.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.N

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2015

Opole

Prace geodezyjne – 8 zadań częściowych dot. zadania częściowego nr 1, 4, 7

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.48.2015.U

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker