Przetargi

Biuro prezesa

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.14.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego z dachem dwuspadowym o nr. meldunkowym 54, wraz z rozbiórką budynku gospodarczego o nr. inw. 06/0972 w miejscowości Głodowo, gmina Lipno, powiat lipnowski" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 7 lipca 2016 roku i opublikowane pod numerem 124953 - 2016 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 lipca 2016 roku do godziny 9:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.13.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 6 lipca 2016 roku i opublikowane pod numerem 122241 - 2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 21 lipca 2016 roku do godziny 9:00

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 lipca 2016 roku do godziny 9:00.

postępowanie nr BY.SOP.016.10.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski". Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 czerwca 2016 roku i ogłoszone pod numerem 83249 - 2016 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 28 czerwca 2016 roku do godziny 10:00.

Gdańsk

Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Nowy Targ 86 gm. Stary Targ

Postępowanie nr SOP-0160-28/16. Termin składania ofert do dnia 02 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00

Zawarcie umów ramowych na usługi wycen nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – II

Postępowanie nr SOP-0160-29/16. Termin składania ofert do dnia 28 lipca 2016 r. do godz. 10:00

Remont lokalu mieszkalnego w Czerninie ul. Sadowa 4/3 gm. Sztum

Postępowanie nr SOP-0160-26/16. Termin składania ofert do dnia 27 lipca 2016 r. do godz. 11:00. UWAGA: Zmiana treści SIWZ z dnia 22.07.2016 r.

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.16

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.20.16. Składanie ofert do 28.07.16r.do godz.9.00

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.19.16

Prace agrotechniczne GO.SOP.016.19.16. Składanie ofert do 26.07.16r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.04.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Karnieszewice, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 484/52 obręb Karnieszewice. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.04.2016

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Olsztyn

Remont budynków/lokali położonych na terenie gminy Kętrzyn, polegający m.in. na wykonaniu łazienek w ww. budynkach/lokalach oraz wykonaniu zbiorników na nieczystości ciekłe

Remont budynków/lokali położonych na terenie gminy Kętrzyn, polegający m.in. na wykonaniu łazienek w ww. budynkach/lokalach oraz wykonaniu zbiorników na nieczystości ciekłe. Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2016 r. o godz. 8:30

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociagowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Przetarg nieograniczony na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.31.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2016 r. o godz. 8,30.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk. Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2016 r. o godz. 8:30 UWAGA! Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 27.06.2016 r. i 01.07.2016 r.

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/28/2016

część 1: wykonanie rozbiórki trzonu komina w msc. Wronczyn, ob. Wronczyn, gm. Pobiedziska. część 2: wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na budynku obory i stodoły w msc. Kotków, gm. Chodów oraz budynku magazynu i stodoły w msc. Rogalin, gm. Mosina wraz z jego transportem i utylizacją. część 3: wykonanie rozbiórki budynków w msc. Cieśle, gm. Buk.

usługa uporządkowania działki - postępowanie nr 016/POZ/30/2016

Usunięcie odpadów znajdujących się na działce numer 496/10 w obrębie Baszków, gmina Zduny.

Dostawa energii elektrycznej - postępowanie nr 016/POZ/24/2016

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb ANR OT Poznań.

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/26/2016

część 1: wykonanie rozbiórki magazynu zbożowego w msc. Mchowo, gm. Babiak. część 2: wykonanie rozbiórki części trzonu komina w msc. Ocieszyn, gm. Oborniki.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.9.2016 - usługi - wycena nieruchomości

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego

Zamówienie ZP/0160/4/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro. Termin składania 08 sierpnia 2016r. godz. 11:00.

Wrocław

WR.SOP.0160.62.2016 Roboty zabezpieczające

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 05-08-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 05-08-2016r. o godz.11:15

WR.SOP.0160.57.2016 Wykonanie projektu gospodarki drzwostanem ze szczegółową inwentaryzacją wszystkich drzew i krzewów rosnących na terenie zabytkowego parku dworskiego w Rudnicy, gm. Stoszowice

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 01.08.2016 r. godz. 10:15 Termin otwarcia ofert: 01.08.2016 r. godz. 10:30

WR.SOP.0160.59.2016 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP, przeznaczonych do zagospodarownania

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 27.07.2016 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 27.07.2016 r. godz. 10:15

Łódź

„Wycena lokali mieszkalnych (wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami składowymi takimi jak: budynek gospodarczy czy ogródek) oraz ogródków przydomowych, położonych na terenie woj. łódzkiego"

Postępowanie numer ZP-0160/Łódź/3/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 135 000 euro

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego czterolokalowego w miejscowości Witonia, powiat łęczycki, województwo łódzkie

Postępowanie ZP-0160/Łódź/2/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych, cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016.

Postępowanie nr BY.SOP.016.8.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 14 zadań.

Gdańsk

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.8 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.8 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.7 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.7 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.16.6 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.16.6 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.5cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.5cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Drozdowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 3/42 i 3/47 obręb Drozdowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Olsztyn

Wykonanie robót geologicznych na terenie gmin: Kozłowo, Nidzica i Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.14.2016.

Opole

Poznań

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/20/2016

Rozbiórka nieużytkowanego budynku stodoły w msc. Polwica gm. Zaniemyśl.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/3/2016

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/3/2016. Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.Vcz-12.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.IVcz-11.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: krakowskiego, M. Kraków, tarnowskiego, M. Tarnów, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego, gorlickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, suskiego, nowosądeckiego, M. Nowy Sącz, nowotarskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z 4.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.Icz-6.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.VIcz-6.15

Wycena nieruchomości zorganizowanych z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Suwałki

Remont lokalu mieszkalnego Rakowo Małe 3/1 gmina Biała Piska - OLSU.SGZ.0165.42.1.2016

04.07.2016 r. wybrano Wybrano ofertę wykonawcy: Spółdzielnia Wielobranżowa „Niegocin" ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko.

Szczecin

„Wykonanie usług agrotechnicznych – talerzowanie oraz odchwaszczanie na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.29.2016".

„Wykonanie usług agrotechnicznych – talerzowanie oraz odchwaszczanie na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Postępowanie umieszczone w...

"Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.28.2016.

"Konserwacja bieżąca i naprawa kserokopiarek". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.28.2016. ...

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.27.2016".

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.56.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 3 postępowania znak WR.SOP.0160.43.2016

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.54.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi talerzowania na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 8 postępowania znak WR.SOP.0160.43.2016

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.45.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 7

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.44.2016

Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych dla użytkowników

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.41.2016

Rozbiórka obiektów budowlanych w miejscowości Oleszna, Gmina Łagiewniki.

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.37.2016

Usługi telefonii komórkowej, wirtualnej centrali telefonicznej i mobilnego dostępu do sieci internet

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Sprzedaż paliw płynnych do środków transoportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostaw sprzętu komputerowego do Biura Prezesa ANR.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016.

Postepowanie nr BY.SOP.016.9.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 20 czerwca 2016 i opublikowane pod numerem 93991 - 2016.

Olsztyn

Wykonanie usługi zbioru kombajnowego rzepaku i zbóż, a także transport nasion do punktu skupu i ich sprzedaż narzecz ANR OT Olsztyn

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr postepowania OL.SOP.0160.26.2016

Opole

Poznań

Roboty budowlane - numer postępowania 016/POZ/17/2016

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w budynku biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Przygodzice – Pardalin 1A, 63 – 421 Przygodzice.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/5/2016

Usługi kominiarskie - postępowanie nr 016/POZ/19/2016

Wykonanie usług kominiarskich w budynkach administracyjnych ANR OT Poznań oraz w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 8 części.

wykonanie ekspertyzy technicznej - postępowanie nr 016/POZ/23/2016

Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Osówiec, gm. Orchowo.

usługa uporządkowania działek, lokalu mieszkalnego oraz wywóz i utylizacja odpadów - postępowanie nr 016/POZ/21/2016

część 1: opróżnienie lokalu mieszkalnego, szopy, altany oraz uporządkowanie działki - Gębarzewko 4/5, Czerniejewo. część 2: opróżnienie budynku gospodarczego i uporządkowanie działki - Żelazków 64/7, gm. Słupca. część 3: uporządkowanie działki - Choryń 70/76, gm. Kościan. część 4: uporządkowanie działki - Jabłonna 78, gm. Rydzyna.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/11/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/11/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

Suwałki

Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Drygały ul. Mickiewicza 2/1, gmina Biała Piska" nr postępowania OLSU.SGZ.0165.41.2016

Dnia 29.06.2016 r. wybrano ofertę wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Milewski 11-400 Kętrzyn ul. Łokietka 24/54, którego oferta w kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą ilość punktów.

Wrocław

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Unieważnienie GO.SOP.016.17.16 - Wycinka drzew- Gęstowice

Unieważnienie GO.SOP.016.17.16 - Wycinka drzew-Gęstowice

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji na remont dachów budynków inwentarskich w m. Jarkowo, obręb 1, m. Bartoszyce

Opracowanie dokumentacji na remont dachów budynków inwentarskich w m. Jarkowo, obręb 1, m. Bartoszyce

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.29. 2016.U

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.61.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi talerzowania na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 6

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.60.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi talerzowania na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 5 postępowania znak WR.SOP.0160.43.2016

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.53.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi talerzowania na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 6 postępowania znak WR.SOP.0160.43.2016

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania znak WR.SOP.0160.52.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi talerzowania na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 5 postępowania znak WR.SOP.0160.43.2016

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker