Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR "

Gdańsk

„Usługa dozoru i bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości należących do Zasobu WRSP na terenie województwa pomorskiego"

Postępowanie nr SOP-0160-38/15 Termin składania ofert do dnia 30.11.2015 r do godz. 11:00

Świadczenie usług medycznych dla pracowników OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-36/15. Termin składania ofert do dnia 01 grudnia 2015 r. do godz. 10:00.

Usługi wycen nieruchomości znajdujących się w Zasobie WRSP na terenie województwa pomorskiego w I półroczu 2016 r.

Postępowanie nr SOP-0160-31/15. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert do dnia 04 stycznia 2016 r. do godz. 10:15.

Wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej występowania złóż kruszyw naturalnych w kategorii C1 dla obszaru 18,0977 ha obręb Żelazno gm. Choczewo oraz dla obszaru 27,6324 ha obręb Stankowo gm. Prabuty

Postępowanie nr SOP-0160-28/15. UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2015 r. do godz. 11:00.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.24.2015

Dostawa samochodów osobowych (szt.2) dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.24.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.23.2015

Dostawa paliw płynnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych (magnetycznych lub mikroprocesowych lub hybrydowych Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.23.201

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.A.15.7 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.A.15.7 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.C.15.6 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.C.15.6 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.B.15.5 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.B.15.5 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.A.15.4 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.A.15.4 cz

Lublin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 kola - postępowanie znak: LU.SOP.0160.5.2015

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 kola. Przedłużenie termin składania ofert do dniu 30 listopada 2015 roku o godz. 10:50.

Olsztyn

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6. Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2015 r. o godz. 8:30

Świadczenie w sposób ciagły usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie

Świadczenie w sposób ciagły usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie. Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2015 r. o godz. 8:30

Kompleksowa usługa sprzatania w 10 budynkach/lokalach biurowych użytkowanych przez Agencje NIeruchomosci Rolnych Oddzial Terenowyw Olsztyynie, ul. Głowackiego 6, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w 2016 roku.

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 134 000 euro. Nr postępowania; OL.SOP.0160.59.2015 Termin składania ofert upływa w dniu 01 grudnia 2015 r. o godz. 8,30.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim dla ANR OT w Olsztynie w 2016 roku

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu ogólnopolskim dla ANR OT w Olsztynie w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2015 r. UWAGA! Modyfikacje SIWZ

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego dla ANR OT w Olsztynie w 2016 roku

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego dla ANR OT w Olsztynie w 2016 roku. termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2015 r. o godz. 8:30. UWAGA! Modyfikacje SIWZ

Opole

Usługa całodobowej ochrony budynków i budowli – 2 zadania częściowe

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.92.2015.U

Poznań

Usługa ochrony mienia - postępowanie nr 016/POZ/53/2015

Usługa ochrony mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu w roku 2016.

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, eko groszku, miału węglowego, drewna rozpałkowego i oleju opałowego - numer postępowania 016/POZ/49/2015

Sukcesywna dostawa węgla kamiennego, eko groszku, miału węglowego, drewna rozpałkowego i oleju opałowego.

Usługi geodezyjne - 016/POZ/47/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/47/2015

Usługa stałej i kompleksowej obsługi prawnej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu - postępowanie nr 016/POZ/50/2015

Usługa stałej i kompleksowej obsługi prawnej Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/51/2015

Zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z terenu województwa wielkopolskiego, dla potrzeb zbycia związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu.

Usługa publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku i ruchomych środków trwałych Agencji w prasie codziennej lokalnej i prasie ogólnopolskiej - ostępowanie nr 016/POZ/48/2015

Usługa publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku i ruchomych środków...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/45/2015

Suwałki

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportu dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach w 2016r. Postępowanie nr OLSU.SOP.0165.14.2015

Przedmiotem dostaw jest benzyna bezołowiowa E-95 w ilości ok. 28000 litrów. Termin składania ofert 16.12.2015r.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie ZP/0160/13/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 08.12.2015r. godz. 11:00.

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Zamówienie ZP/0160/12/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania: 30.11.2015r godz. 11:00. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 01.12.2015r. godz. 11:00

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie ZP/0160/11/2015. Tryb postępowania - przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 22.12.2015 r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.135.2015 Wykonanie prac zabezpieczających budynków gospodarczych folwarku zlokalizowanego w miejscowości Sulisławice działka nr 57/34 (dawna 57/31) gmina Świdnica.

Przetarg nieograniczony składanie ofert do dnia 04-12-2015r. do godz. 11:00 otwarcie ofert dnia 04-12-2015r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.124.2015 Usługi lustracji

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 01.12.2015 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 01.12.2015 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.120.2015 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 9B i nr 9C w miejscowości Moskorzyn gmina Polkowice, wraz z wydzieleniem i urządzeniem w lokalach łazienek.

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 30-10-2015r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 30-10-2015r. o godz. 11:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.23.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Rozbiórka budynku gospodarczego (Rybakówka), położonego na działce nr 135/9 w Łysomicach, powiat toruński"

Postępowanie nr BY.SOP.016.26.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "„Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów benzynowych lub wysokoprężnych, segmentu SUV z napędem 4x4, wyposażonych w silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,4 jako oznaczenie handlowe i mocy silnika minimum 120 KM"

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 29 lipca 2015 roku i opublikowane pod numerem 191662 - 2015.

Gdańsk

Sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych

Postępowanie nr SOP-0160-33/15

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.45.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.45.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.2 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.2 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.1cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.1cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.21.2015

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r. na działkach nr 89/19 i 92/16 w miejscowości Lubogoszcz, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.21.2015

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.86.2015.U

Poznań

świadczenie usług pocztowych - postępowanie nr 016/POZ/44/2015

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru z biur Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/43/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/43/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/RAM/42/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/RAM/42/2015

Wycena nierychomości - 016/POZ/43/2015

Wycena nierychomości - 016/POZ/43/2015

Wycena nieruchomości - 016/POZ/73/2015

Wycena nieruchomości - 016/POZ/73/2015 część 2

dostawa paliw płynnych - postępowanie nr 016/POZ/46/2015

Sukcesywna dostawa paliw płynnych w roku 2016, w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu oraz podległych jej Sekcji.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/36/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/36/2015

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.IIIcz-8.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.IIIcz-7.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.10.Vcz-6.15

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 4.08.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RZ.SOP.0160.12.2015 - roboty budowlane

Częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego, nr inw. 165/1/4, położonego na działce nr 380/5 w miejscowości Malżyce, gmina Czarnocin, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie

Suwałki

Dostawa kruszywa na remont dróg w gminie Biała Piska. Postępowanie nr OLSU.SOP.0160.2.2015

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach informuje, że dnia 18.11.2015r. dokonano wyboru ofert. Wybrano ofertę Wykonawcy: Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz 16-404 Jeleniewo Wołownia 22A.

Szczecin

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania zamawiającego.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.22.2015.

„Ochrona nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa Zachodniopomorskiego, w części objętej zasięgiem działania...

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w systemie bezgotówkowym w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.24.2015

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w systemie bezgotówkowym w okresie 01.01.2016...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.129.2015

Remont węzłów sanitarnych i pokoju socjalnego wraz z wyminą instalacji w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 działka nr 1/106 AM-38 obręb Muchobór Wielki.

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.131.2015

Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.128.2015

Postępowanie cząstkowe znak WR.SOP.0160.128.2015 do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 2

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.130.2015

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 6

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.125.2015

Przedmiot 1 Rozbiórka dwóch budynków położonych w na działce 351/2 obręb Radoszyce gmina Kostomłoty uszkodzonych w trakcie wichury (nakaz PINB) Przedmiot 2 Rozbiórka obiektu gospodarczego w miejscowości Kopaczów przy ul. Głównej 5 działka nr. 261/5 obręb Kopaczów (nakaz PINB)

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i obiektów biurowych zlokalizowanych w miejscowości: Grabik, Lubsko, Popęszyce, Sława woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.32.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 08.12.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.31.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 04.12.2015 r.

Świadczenie usługi w zakresie dozoru oraz ochrony budynków i budowli zlokalizowanych w gminie: Gubin, Lubsko, Jasień, Żary, Trzebiel, Żagań, Szprotawa, Siedlisko woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.29.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 02.12.2015 r.

Łódź

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.44.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.44.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.43.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.43.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.4 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.4 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.5cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.5cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.15.6 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.15.6 cz

Lublin

Sporządzenie operatu sacunkowego - LU.SOP.0160.3.2015

Świadczenie usług w zakresie wykonania operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości stanowiącej część gospodarstwa rybackiego po PGRyb Siemień

Olsztyn

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla ANR OT w Olsztynie i SZGZ z lokalizacją w terenie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla ANR OT w Olsztynie i SZGZ z lokalizacją w terenie

Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie - OL.SOP.0160.49.2015

Dostawa sprzętu komputerowego dla ANR OT w Olsztynie - OL.SOP.0160.49.2015

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 13 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Grabinie

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 13 lokali mieszkalnych położonych na terenie SZGZ w Grabinie

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/24/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/24/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/31/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/31/2015

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.9.2015 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu Rz.SOP.0160.8.2015 - roboty budowlane

Rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie dawnego Zakładu Rolnego w Medyce, gm. Medyka, pow. przemyski, woj. podkarpackie, na działkach o numerach: 287/5, 287/6, 287/9, 260/263, 324/10 (tzw. kompleks Zielona Góra).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.14.2015 - dostawa samochodów

Dostawa samochodów osobowych dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie

Suwałki

Dostawa kruszywa na remont dróg w gminie Biała Piska. Postępowanie nr OLSU.SOP.0160.2.2015.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Udzielono zamówienia dnia 23.11.2015r. Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP 172037 - 2015.

Warszawa

Wykonanie rozbiórek budynków i budowli położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/09/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.129.2015

Remont węzłów sanitarnych i pokoju socjalnego wraz z wymianą instalacji w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 działka nr 1/106 AM-38 obręb Muchobór Wielki

Łódź

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Olsztyn

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6

Opole

Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu – 2 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.87.2015.U

Poznań

Wycena nierychomości - 016/POZ/43/2015

Wycena nierychomości - 016/POZ/43/2015

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker