Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.19.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:"Remont budynku, wymiana pokrycia dachowego i części konstrukcji oraz naprawa stropu w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stępka nr 19 gmina Lubień Kujawski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17 października 2014 roku i opublikowane pod numerem 346486 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 10:00.

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego w miejscowości Modlibórz nr 6, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 17.10.2014 roku i opublikowane pod numerem 346318 - 2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 3 listopada 2014 roku do godziny 9:00

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w Zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 31 zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 października 2014 i opublikowane pod numerem. 338994-2014 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 22 października 2014 roku do godziny 12:00

Postepowanie nr BY.SOP.016.15.2014.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: :Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego w miejscowości Wichulec nr 19, gmina Bobrowo, powiat brodnicki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 3 października 2014 roku pod numerem 328272-2014. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 20 października 2014 do godziny 12:00.

Gdańsk

Ochrona fizyczna budynków administracyjno – biurowych OT ANR w Gdańsku, położonych w Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Przechlewie, Malborku,

Postępowanie nr SOP-0160-46/14. Termin składania ofert do dnia 07 listopada 2014 r. do godz. 12:00

Usługi wycen nieruchomości znajdujacych się w Zasobie ANR OT Gdańsk w I półroczu 2015

Postępowanie nr SOP-0160-45/14. Termin składania ofert do dnia 20.12.2014 r. do godz. 11:00

Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego nr 86 w miejscowości Nowy Targ, gm. Stary Targ, powiat sztumski.

Postępowanie nr SOP-0160-41/14. Termin składania ofert do dnia 3 listopada 2014 r. do godziny 11:00.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Stanówko, gm. Dzierzgoń, powiat sztumski

Postepowanie nr SOP-0160-40/14. Uwaga, zmiana terminu składania ofert do dnia 3 listopada 2014r do godz. 10:00.

Kompleksowa usługa obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego wysokometanowego do siedziby OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-34/14. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 30 października 2014r do godz. 11:00.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r Postępowanie nr SZKO.SOP.016.11.2014

Olsztyn

Regulacja stanów prawnych nieruchomosci położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazujrskiego.

Przetarg nieograniczony na usługę - regulacja stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie powiatu olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazurskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 o godz. 8,30

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Opole

Poznań

Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze w parkach, zadrzewieniach oraz wśród zabudowań które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa mienia i życia ludzi - numer postępowania 016/POZ/76/2014

Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze w parkach, zadrzewieniach oraz wśród zabudowań które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa mienia i życia ludzi - numer postępowania 016/POZ/76/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/74/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 14 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/73/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/72/2014

część 1: rozbiórka magazynu zbożowego – stodoły w msc. Drzęczewo Drugie, gm. Piaski. część 2: rozbiórka 5 szklarni w msc. Iłówiec, gm. Brodnica. część 3: rozbiórka byłej stacji paliw i budynku materiałów pędnych w ob. Koninka, gm. Kórnik. część 4: rozbiórka budynków materiałów pędnych, rampy i zbiorników na paliwo w ob. Owińska, gm. Czerwonak. część 5: rozbiórka byłej stacji paliw w ob. Napachanie, gm. Rokietnica w miejscowości Dalekie. część 6: rozbiórka pozostałości murów po budynku porodówki - Polanowo, gm. Powidz.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 11 zadań częściowych.

Suwałki

Dostawa i uruchomienie serwera wraz z urządzeniem archiwizującym do Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach. Postępowanie nr OLSU.SOP.0165.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostawę do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i uruchomienie w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO fabrycznie nowych: serwera wraz z urządzeniem archiwizującym zwanych dalej "Sprzętem komputerowym" oraz licencji powiązanej z serwerem na system operacyjny. Termin składania ofert 06.11.2014r godz. 09:30.

Warszawa

Wykonanie usługi ochrony

Zamówienie nr: ZP/0160/12/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 04.11.2014r. godz. 11:00. Termin składania ofert przedłużono do dnia: 07.11.2014r. godz. 11:00

Określenie wartości rynkowej nieruchomości, wartości rynkowej nakładów inwestycyjnych poniesionych w gospodarstwie rolnym lub na obiekcie stawowym, a także wykonanie ekspertyz lub opisów stanu technicznego budynków i budowli

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 28.11.2014r. godz. 11:00. Termin składania ofert przedłużono do dnia: 04.12.2014 godz. 11:00.

Dostawa paliw płynnych oraz usługi mycia samochodów służbowych

Zamówienie nr: ZP/0160/11/2014. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro. Termin składania ofert: 29.10.2014r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.113.2014 Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby biura Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych OT Wrocław z siedzibą w Rakowicach Wielkich i Świdnicy

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 24 października 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.109.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 7 listopada 2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 7 listopada 2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.106.2014 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo magazynowego na budynek biurowy we Wrocławiu przy ul. Kunickiego 6-8, dz. 87/27, 87/28, 87/29, 86/1 AM-12 obr. Muchobór Wielki

Uwaga Modyfikacja SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 30-10-2014r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 30-10-2014r. o godz. 11:15

WR.SOP.0160.107.2014 Remont lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: Brzezinka Średzka, Bełcz Wielki, Wilków i Starczów

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.11.2014 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 05.11.2014 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.100.2014 Usługi lustracji

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 04 listopada 2014 r. do godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 04 listopada 2014 r. godz. 08:15

Zielona góra

Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., Filia w Zielonej Górze w systemie bezgotówkowym

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.34.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 03.11.2014 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2015

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony którego przedmiotem jest: Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Treść informacji o wyborze...

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Utylizacja eternitu Marwice GO.SOP.016.58.14

Utylizacja eternitu Marwice GO.SOP.016.58.14

Dostawa paliw płynnych GO.SOP.016.55.14

Dostawa paliw płynnych GO.SOP.016.55.14

Olsztyn

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową kanalizacji sanitarnych w miejscowości Białczyn, gmina Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Nr postępowania OL.SOP.0160.52.2014

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.34.2014

Wycena majątku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.33.2014

Wycena majatku będącego w Zasobie WRSP, którym dysponuje ANR OT w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Ol.SOP.0160.32.2014

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego i węgorzewskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/13/2014

Wyniki postępowania w zakresie części 14 i 18

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - postępowanie nr 016/POZ/65/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014 Ogłoszenie  o wyborze Treść ogłoszenia o...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIcz-6.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RZ.SOP.0160.16.2014 - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych - remontowych budynku magazynowego – garaż położony na działce ewidencyjnej nr 1588/148 przy Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zadaniach częściowych w postępowaniu RZ.SOP.0160.14.2014 - usługi - regulacje stanów prawnych

wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IVcz-4.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: krakowskiego, M. Kraków, tarnowskiego, M. Tarnów, bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, wielickiego, dąbrowskiego, gorlickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, miechowskiego, suskiego, nowosądeckiego, M. Nowy Sącz, nowotarskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IIIcz-3.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Vcz-4.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-3.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: rzeszowskiego, M. Rzeszów, łańcuckiego, leżajskiego, niżańskiego, dębickiego, tarnobrzeskiego, M. Tarnobrzeg, strzyżowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, ropczycko - sędziszowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

„Dostawa mieszanki kruszywa mineralnego na drogę położoną w miejscowości Świętajno" nr postępowania OLSU.SGZ.0165.37.2014

Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki zawiadamia, że dnia 22.10.2014r. dokonano wyboru oferty.

Wrocław

4/14 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 5 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.110.2014

Program ubezpieczeń komunikacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu

Usługi usuwania azbestu WR.SOP.0160.103.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi usuwania azbestu polegające na zdemontowaniu, zebraniu, składowaniu, transporcie do miejsca utylizacji wraz z ich przekazaniem w miejscu utylizacji - odpadów o kodzie 17 06 05 powstałych z elementów konstrukcyjnych zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa właściwym dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych Powiadomienie o...

92/2014 Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych Przedmiot 4, 7, 8, 9

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.32.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 14.11.2014 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.33.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 12.11.2014 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa ANR w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycinka drzew GO.SOP.015.56.14

Wycinka drzew GO.SOP.015.56.14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.40 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.40 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.42 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.A.14.42 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.41 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.41 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.7.B.14.39 cz

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.6.2014

Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego- znak LU.SOP.0160.6.2014

Olsztyn

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich budynków lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i innych budynków lokali użytkowych będących w administracji ANR OT w Olsztynie

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich budynków lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i innych budynków lokali użytkowych będących w administracji ANR OT w Olsztynie

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik i Bartężek, gm. Morąg, woj. warmińsko-mazurskie

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Słonecznik i Bartężek, gm. Morąg, woj. warmińsko-mazurskie

Remont 17 lokali mieszkalnych położonych w gminach: Dąbrówno i Susz

Remont 17 lokali mieszkalnych położonych w gminach: Dąbrówno i Susz

Dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby ANR OT w Olsztynie i biur SZGZ w terenie

Dostawa artykułów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby ANR OT w Olsztynie i biur SZGZ w terenie

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remont lokali w gm. Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remont lokali w gm. Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opracowanie dokumentacji na remont 8 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Zalewo

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/60/2014

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.6.2014 - usługi - regulacje stanu prawnego

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego

Szczecin

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/08/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

97/14 usługi badań geofizycznych metodą SGE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego WR.SOP.0160.101.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr WR.SOP.0160.101.2014 na dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.95.2014

Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz niezbędnym uzbrojeniem przyłączami, zjazdem drogowym, wewnętrzną komunikacją i elementami zagospodarowania terenu – II etap inwestycji na działkach nr 8/17, 8/4, 8/5, 8/7 AM-1, obr. Chociwel, gm. Strzelin

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.31.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.30.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Rzeszów

Zawiadomienie o unieważnieniu zadań cześciowych w postępowaniu RZ.SOP.0160.14.2014 - usługi - regulacje stanów prawnych

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/08/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker