Przetargi

Biuro prezesa

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Usługi poligraficzne w 2014 roku w zakresie druku katalogów, broszur oraz folderów na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów

Usługi poligraficzne w 2014 roku w zakresie druku katalogów, broszur oraz folderów na potrzeby Biura Prezesa ANR wraz z dostarczeniem materiałów

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015".

Przetarg nieograniczony na: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oraclew roku 2015". Przetarg...

Gdańsk

Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 92 w miejscowości Pólko gm. Prabuty

Postępowanie nr SOP-0160-33/14. Termin skladania ofert do dnia 10 października 2014r. do godziny 11:00.

Zamowienia na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zaproszenia do składania ofert na zamówienia udzielane na podstawie art 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowień publicznych w zakładce INNE OGŁOSZENIA - Zapytania oferowe

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.53.14

Wycena nieruchomości. Składanie ofert do 09.10.14r. do godz. 9.00

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.52.14

Usługi geodezyjne . Składanie ofert do 8.10.14r.

Wycinka drzew Drezdenko GO.SOP.016.51.14

Wycinka drzew Drezdenko. Składanie ofert do 6.10.14r. do godz. 9.00

Olsztyn

Wykonanie remontu 22 lokali i dwóch budynków mieszkalnych, położonych w gminach: Lidzbark Warmiński, Świątki, Kiwity, Dobre Miasto, Jeziorany, Górowo Iławeckie i Szczytno

Wykonanie remontu 22 lokali i dwóch budynków mieszkalnych, położonych w gminach: Lidzbark Warmiński, Świątki, Kiwity, Dobre Miasto, Jeziorany, Górowo Iławeckie i Szczytno. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2014 r. o godz. 8:30

Wykonanie prac remontowo - budowlanych 26 lokali/budynków mieszkalnych na terenie SZGZ w Lidzbarku Welskim i Nidzicy

Wykonanie prac remontowo - budowlanych 26 lokali/budynków mieszkalnych na terenie SZGZ w Lidzbarku Welskim i Nidzicy. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2014 r. o godz. 8:30

Remont 17 lokali mieszkalnych położonych w gminach: Dąbrówno i Susz

Remont 17 lokali mieszkalnych położonych w gminach: Dąbrówno i Susz. Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2014 r. o godz. 8:30

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową kanalizacji sanitarnych w miejscowości Białczyn, gmina Pieniężno, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 5 186 000 euro - nr postępowania OL.SOP.0160.52.2014 Termin składania ofert upływa w dniu - 13.10.2014 r. o godz. 8,30

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich budynków/lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i innych budynków/lokali użytkowych będących w administracji ANR OT w Olsztynie.

Przetarg nieograniczony na usługę - nr postępowania Ol.SOP.0160.53.2014. Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2014 o godz. 8,30.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami w 16 lokalach mieszkalnych oraz jednego budynku gospodarczego położonych na terenie gmin: Górowo Iławeckie, Kętrzyn, Srokowo, Barciany, Reszel, woj. warmińsko – mazurskie.

Postępowanie o zamówienie publiczne na usługi - postepowanie nr: OL.SOP.01460.50.2014 Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.,2014 r. o godz. 8,30.

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89, obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko - mazurskie. Termin składania ofert upływa w dniu 07.10.2014 r.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.99.2014.U

Dokumentacja geodezyjno - prawna – 2 zadania częściowe.

Postępowanie nr: ZP-016/II/98/2014/U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 4 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.97.2014.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.96.2014.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/70/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/71/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 11 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/68/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 12 zadań częściowych.

Uslugi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/67/2014

Uslugi geodezyjne. Postępowanie obejmuje 15 zadań częściowych

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/57/2014

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 19 zadań częściowych.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/52/2014

Wyceny nieruchomości. Zamówienie obejmuje 16 zadań częściowych.

Suwałki

Warszawa

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych, położonych w Warszawie

Zamówienie nr: ZP/0160/09/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro. Termin składania ofert:20.10.2014r. godz. 11:00

Wrocław

WR.SOP.0160.100.2014 Usługi lustracji

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 04 listopada 2014 r. do godz. 08:00 Termin otwarcia ofert: 04 listopada 2014 r. godz. 08:15

Budowa sieci wodociągowej we wsi Gniechowice w gmina Kąty Wrocławskie

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 10-10-2014r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert dnia 10-10-2014r. o godzinie 10:15

WR.SOP.0160.104 Remont z przebudową lokali mieszkalnych w miejscowościach: Starczów 111, gm. Kamieniec Ząbkowicki oraz Niemcza przy ul. Gumińskiej 11

Uwaga Modyfikacja SIWZ Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 02-10-2014r. do godziny 11:00 Otwarcie ofert dnia 02-10-2014r. o godzinie 11:15

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.30.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 06.10.2014 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.31.2014. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 07.10.2014 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Treść informacji o wyborze...

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.50.14.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.50.14.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.49.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.49.14

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.25 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych. Postępowanie nr SZKO.SOP.016.8.A.14.25 cz

SZKO.SOP.016.8.A.14.24 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii w Koszalinie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umów ramowych

Olsztyn

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn w 2015 roku

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn w 2015 roku

Remont nawierzchni drogi Tolko - Borki, gmina Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Budowa studni wraz z przyłączami do Stacji Uzdatnbiania Wody w Szylenach, gmina Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

Opole

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/11/2014

Wyniki postepowania w zakresie części 20 zamówienia

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/16/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/16/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/14/2014

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/14/2014

wyceny - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/13/2014

wyceny - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/13/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - postępowanie nr 016/POZ/65/2014

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/RAM/12/2014 Ogłoszenie  o wyborze Treść ogłoszenia o...

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/49/2014

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Vcz-2.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: kieleckiego, M. Kielce, pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.IVcz-2.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: przemyskiego, M. Przemyśl, jarosławskiego, M. Jarosław, przeworskiego, lubaczowskiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Wykonanie robót budowlanych w 3 budynkach położonych w Ławsku, Chełchach i Grabowie." OLSU.SGZ.0165.30.2014

Zamawiający informuje że dnia 01.10.2014 dokonał wyboru ofert.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego

Zamówienie nr: ZP/0160/08/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wykonanie remontu dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory, gmina Zatory, powiat pułtuski, województwo mazowieckie

Zamówienie nr: ZP/0160/07/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 5 186 000 euro.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.102.2014

Dostawa 2 samochodów osobowych w klasie SUV dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.93.2014

Rozbiórka budynków w miejscowościach: Przedmiot1 - Piszkowice dz. nr 1/18, Przedmiot 2 - Łączna, dz. nr 268/12, Przedmiot 3 –Bierkowice dz. nr 302/27, 302/28, Przedmiot 4 - Lipa dz. nr 43/34, Przedmiot 5 - Struga ul.Główna 70, dz. nr 117/5

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.95.2014

Budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz niezbędnym uzbrojeniem przyłączami, zjazdem drogowym, wewnętrzną komunikacją i elementami zagospodarowania terenu – II etap inwestycji na działkach nr 8/17, 8/4, 8/5, 8/7 AM-1, obr. Chociwel, gm. Strzelin

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych

WR.SOP.0160.99.2014 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i lokali mieszkalnych Powiadomienie o...

Powiadomienie o wyniku postępowania WR.SOP.0160.96.2014 w przedmiotach 3, 7 i 8

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.85.2014

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego (komórki lokatorskie), rozbiórka budynku gospodarczego w stanie ruiny oraz wykonanie przyłącza instalacji wodnej do budynku mieszkalnego przy ul.Orkana 124 w Wałbrzychu, dz. nr 62 obr. Poniatów

Powiadomienie o ponownym wyborze oferty WR.SOP.0160.79.2014 - przedmiot 2

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego - przedmiot 2 (pow. polkowicki)

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Powiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na: Dostawę kalendarzy na 2015 rok dla Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.47.14

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.47.14

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.48.14

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.48.14

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/51/2014

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/41/2014

część 1: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Lulkowo 22A i Lulkowo 40. część 2: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Potrzanowo 51 i Jagniewice 5. część 3: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Gaj Wielki ul. Poznańska 32. część 4: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Ninino 37 Pałac. część 5: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Węgierskie 1 Pałac. część 6: budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w msc. Targowa Górka ul. Średzka 2. część 7: budowa przyłącza kanalizacyjnego z przepompownią na ścieki ul. Przecławska 1 Żydowo.

przeglądy budynków - postępowanie nr 016/POZ/66/2014

Obowiązkowa kontrola okresowa pięcioletnia i roczna budynków znajdujących się w Zasobie ANR OT Poznań.

Rzeszów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu RZ.SOP.0160.12.2014 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, , wznowienia granic, rozgraniczenie wód płynących /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu RZ.SOP.0160.11.2014 - roboty budowlane

- wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, oficyna i spichlerz położonych na działce nr 29/19 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Kopytówka, gmina Brzeźnica, pow. wadowicki, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-390/81; - wykonanie robót budowlanych remontowo - zabezpieczających na obiektach: dwór, i spichlerz położonych na działce nr 245/8 w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Facimiech, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie wpisany do rejestru zabytków pod nr A-491

Suwałki

Remont zabezpieczający budynek dworu zabytkowego w Gordejkach Małych gm. Olecko. Postępowanie OLSU.SOP.0160.3.2014.

ANR Filia w Suwałkach informuje,że w dniu 24.09.2014r. Została zawarta umowa z wykonawca na wykonanie robót budowlanych. Numer ogłoszenia w BZP: 202843 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.46.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia WR.SOP.0160.51.2014

Usługi związane z rozdysponowaniem, utrzymaniem mienia związanego z gospodarką mieszkaniową oraz infrastrukturą techniczną Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

WR.SOP.0160.74.2014 Dostawa kserokopiarek i zasilacza awaryjnego UPS

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi archiwizacji materiałów archiwalnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) stanowiących część Zasobu OT ANR we Wrocławiu oraz jednostek gospodarczych Zasobu OT ANR we Wrocławiu WR.SOP.0160.91.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi archiwizacji materiałów archiwalnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) stanowiących część Zasobu OT ANR we Wrocławiu oraz jednostek gospodarczych Zasobu OT ANR we Wrocławiu WR.SOP.0160.91.2014

Łódź

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO. SOP.016.49.14Unieważnienie - zadanie nr 1

Usługi geodezyjne GO. SOP.016.49.14Unieważnienie - zadanie nr 1

Olsztyn

Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na działkach nr 165/34, 165/89 obręb Gągławki, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane Nr: OL.SOP.0160.44,.2014

Opole

Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.93.2014.U

Poznań

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2014

Unieważnienie postępowania w zakresie części 20.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienie nr: ZP/0160/05/2014. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Ogłoszenia archiwalne

Przetargi

Ogłoszenia o wyborze oferty

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker