Przetargi

Biuro prezesa

Zakup oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2015 r. i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2015 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest "Przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych za 2015 r. i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za 2015 r."

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r."

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016"

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.19.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych, znajdującego się w miejscowości Dębieniec nr 20, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 12 sierpnia 2015 roku i opublikowane pod numerem 206732-2015

Gdańsk

Budowa komina dwuściennego o wysokości 25 m i średnicy 960 mm z konstrukcją wsporczą przy kotłowni opalanej słomą w Czerninie gm. Sztum

Postępowanie nr SOP-0160-23/15. Termin składania ofert do dnia 03.09.2015 r. do godz. 11:00

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla OT ANR w Gdańsku

Postępowanie nr SOP-0160-18/2015. Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 07 września 2015 r. do godz. 11:00

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.32.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.32.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.31.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.31.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Olsztyn

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 38 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ w Elblągu

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 38 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ w Elblągu. termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2015 r.

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla ANR OT w Olsztynie i SZGZ z lokalizacją w terenie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla ANR OT w Olsztynie i SZGZ z lokalizacją w terenie. Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2015 r. UWAGA! Pytania z dnia 31.08.2015 r. i odpowiedzi do SIWZ z dnia 01.09.2015 r.

Opole

Usługi zbierania śmieci oraz prace porządkowe – 6 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.65.2015.U

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.64.2015.U

Poznań

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - postępowanie nr 016/POZ/39/2015

część 1: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynków gospodarczych w msc. Turzynów, gm. Chodów. część 2: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynków garażowych w msc. Jezierzyce, gm. Śmigiel. część 3: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku kotłowni w msc. Wola Skorzęcka, gm. Gniezno.

Usługi geodeyjne - 016/POZ/36/2015

Usługi geodeyjne - 016/POZ/36/2015

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/38/2015

część 1: wykonanie rozbiórki masztu wieży telefonicznej ob. Bugaj gm. Miłosław. część 2: wykonanie rozbiórki części nieużytkowanego budynku chlewni ob.Polanowo gm. Powidz. część 3: wykonanie rozbiórki budynku domu myśliwskiego, szopy, ogrodzenia z msc. Sierniki, gm. Czempiń.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/35/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/35/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/34/2015

Usługi geodezyjne - 016/POZ/34/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 13 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.9.2015 - usługi - roboty geodezyjne

Wykonanie podziałów geodezyjnych, wznowienia granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego

Wrocław

WR.SOP.0160.96.2015 Roboty rozbiórkowe

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 18 września 2015 r. do godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 18 września 2015 r. godz. 11:15

Usługi geodezyjne WR.SOP.0160.95.2015

Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.95.2015. Termin składania ofert do dnia 09.09.2015 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 09.09.2015 r. o godz. 10:15.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie PN. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenie pomieszczenia socjalnego w starym budynku biurowym ANR przy ul. Mińskiej 60 WR.SOP.0160.89.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie PN. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenie pomieszczenia socjalnego w starym budynku biurowym ANR przy ul. Mińskiej 60 WR.SOP.0160.89.2015. Termin składania ofert - 19.08.2015 r. godz. 11.00. Termin otwarcia ofert 19.08.2015 r. godz. 11.15

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.24.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 11.09.2015 r.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.23.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 09.09.2015 r.

Rozbiórka budynków inwentarskich, zbiorników i dróg zlokalizowanych w obrębie Żagań 2, Bożnów, działka 151/12 ul. Kożuchowska woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.21.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 5.186.000 euro. Termin otwarcia ofert został przesunięty z 26.08.2015 r. na 08.09.2015 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016"

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 29 lipca 2015 roku i opublikowane pod numerem 191662 - 2015.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.17.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica Postępowanie nr SZKO.SOP.016.17.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.19.2015

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r. na działce nr 31/24 w miejscowości Sucha, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki (usługi ochroniarskie). Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.19.2015

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.2.2015

Przetarg nieograniczony na „Usługi w zakresie wykonania wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego" - postępowanie znak LU.SOP.0160.2.2015

Opole

Poznań

usługa wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/9/2015

Usługa wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/9/2015. Zamówienie zostało podzielone na 9 części.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/30/2015

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/30/2015. Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/29/2015

Usługi wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/29/2015. Zamówienie zostało podzielone na 13 części.

Usługi geodezyjne - postępowanie nr 016/POZ/23/2015

Wyniki postępowania na usługi geodezyjne.

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-13.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.89.2015

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie PN. „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową łazienek z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz urządzenie pomieszczenia socjalnego w starym budynku biurowym ANR przy ul. Mińskiej 60

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WR.SOP.0160.78.2015

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej WR.SOP.0160.78.2015

Usługi wyceny nieruchomości postępowanie cząstkowe (przedmiot 3) WR.SOP.0160.86.2015

Powiadomienie o wyniku postępowania na usługi wyceny nieruchomości postępowanie cząstkowe WR.SOP.0160.86.2015 - przedmiot 3

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.22.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 09.09.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycinka drzew GO.SOP.016.28.15

Wycinka drzew GO.SOP.016.28.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.30.15

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.30.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.D,G,J,O

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.A

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2015

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/33/2015. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/29/2015

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych - postępowanie nr 016/POZ/29/2015. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.7.2015 - usługi - wyceny

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości położonych na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz innych wycen wskazanych przez Oddział Terenowy w Rzeszowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umów ramowych

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

Zamówienia ZP/0160/08/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej WR.SOP.0160.81.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie ogólnopolskiej WR.SOP.0160.81.2015

Zielona góra

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.18.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.17.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro.

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015-zad.N

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolniczej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.10.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2015

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Łeknica, gmina Barwice, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie na działce nr 247/5 obręb Łeknica Postępowanie nr SZKO.SOP.016.13.2015

Opole

Poznań

Usługi geodezyjne - postępowanie nr 016/POZ/23/2015

Unieważnienie postępowania w zakresie części 3 i 5

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker