Przetargi

Biuro prezesa

Zakup oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup oprogramowania biurowego dla Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej i konserwacji przy eksploatacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ANR na okres dwóch lat od 01 stycznia 2016 r."

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016"

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie BY.SOP.016.21.2015.MB - Stępka - KLAUZULE SPOŁECZNE

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Stępka nr 19, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski ". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 16 września 2015 r. pod nr 242172-2015. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 2 października do godziny 10:00.

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.37.15

Wycena nieruchomości Składanie ofert do 12.10.15r. do godz. 9.00

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.016.35.15

Roboty rozbiórkowe GO.SOP.016.35.15. Fizyczna likwidacja wszystkich obiektów znajdujących się na terenie byłego Zakładu Rolnego w Grabowie oraz na działkach nr 628/44 i 628/46 w Starościnie, obręb Lubiechnia Wielka. Zadanie zostało podzielone na 2 części; Składanie ofert do 8.10.15r. do godz. 9.00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.5 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.5 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.4 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.4 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.15.3 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.15.3 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.2 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.15.2 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.1 cz

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.15.1 cz

Olsztyn

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych położonych w następujących miejscowościach: Barkweda gm. Dywity, Tumiany gm. Barczewo i Barcikowo gm. Dobre Miasto

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych położonych w następujących miejscowościach: Barkweda gm. Dywity, Tumiany gm. Barczewo i Barcikowo gm. Dobre Miasto

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu elbląskiego i braniewskiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku

Wycena majątku będącego w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, olsztyńskiego i ełckiego w 2016 roku. Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Opole

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.74.2015.U

Poznań

Wycena nieruchomości - 016/POZ/43/2015

Wycena nieruchomości - 016/POZ/43/2015

Wycreny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/37/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 6 zadań częściowych.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/31/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/20/2015

Wyceny nieruchomości. Postępowanie obejmuje 13 zadań częściowych.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.8.2015 - roboty budowlane

Zadania p.n.: rozbiórka obiektów budowlanych położonych na terenie dawnego Zakładu Rolnego w Medyce, gm. Medyka, pow. przemyski, woj. podkarpackie, na działkach o numerach: 287/5, 287/6, 287/9, 260/263, 324/10 (tzw. kompleks Zielona Góra).

Wrocław

WR.SOP.0160.113.2015 Remont lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Mirosławice ul. Przysiółkowa 7/4, gm. Sobótka oraz Miłonowice 15/6/4 gm. Zawonia

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 16-10-2015r. do godz. 09:00 Otwarcie ofert dnia 16-10-2015r. o godz. 09:15

WR.SOP.0160.106.2015 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego nr 9B i nr 9C w miejscowości Moskorzyn gmina Polkowice, wraz z wydzieleniem i urządzeniem w lokalach łazienek.

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 14-10-2015r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert dnia 14-10-2015r. o godz. 11:15

Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.25.2015

Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości wskazanych w załącznikach do SIWZ, położonych na terenie działania Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu WR.SOP.0160.25.2015. Składanie ofert przesunięto do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 23.03.2015 r. o godz. 10:15.

Zielona góra

Usługi geodezyjne

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.26.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin otwarcia ofert 07.10.2015 r.

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016"

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.18.2015.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części należącej do ANR OT Bydgoszcz wraz z rozbiórką przybudówki w miejscowości Dębieniec nr 12, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 29 lipca 2015 roku i opublikowane pod numerem 191662 - 2015.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.14.2015

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.21.2015

Wykonanie usług ochrony nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Filii ANR w Koszalinie w 2015r. na działkach nr 89/19 i 92/16 w miejscowości Lubogoszcz, gmina Grzmiąca, powiat szczecinecki. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.21.2015

Opole

Dokumentacja geodezyjno - prawna – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.73.2015.U

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.71.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.68.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.67.2015.U

Usługi zbierania śmieci i porządkowania terenu – 6 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.65.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.66.2015.U

Poznań

wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/11/2015

Wyceny nieruchomości - postępowanie cząstkowe nr 016/POZ/RAM/SGZM/11/2015. Zamówienie zostało podzielone na 9 części.

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/24/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/24/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Wycena nieruchomości - numer postępowania 016/POZ/SGZM/RAM/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/4/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/2/2015

Rzeszów

Zawiadomienie o wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o art. 101 ustawy pzp. Znak RZ.SOP.0160.13.Icz-13.14

Wycena nieruchomości z terenu powiatów: jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, M. Krosno, sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego - w oparciu o zawarte umowy ramowe z dn. 15.07.2014 r.

Suwałki

Projekt parkingu i ciągów komunikacyjnych przy budynku ul. Sportowa 22 w Suwałkach - na działkach o nr ewidencyjnych 33459/1 i 33459/2. OLSU.SOP.0165.9.2015

Zamawiający informuje, że dnia 23.09.2015r. wybrano ofertę Wykonawcy: Projektowa „Darpol" mgr inż. Zygmunt Dargiewicz 16-402 Suwałki, Gawrych Ruda 86. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Wrocław

WR.SOP.0160.95.2015 Usługi geodezyjne

Powiadomienie o wyniku postępowania

WR.SOP.0160.98.2015 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Powiadomienie o wyniku postępowania

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.102.2015

Postępowanie cząstkowe znak WR.SOP.0160.102.2015 do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 4 postępowania znak WR.SGZ.0160.92.2014

Powiadomienie o wyniku postępowania znak WR.SOP.0160.101.2015

Postępowanie cząstkowe znak WR.SOP.0160.101.2015 do umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości - przedmiot 2 postępowania znak WR.SOP.0160.92.2014

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.88.2015

Rozbiórka obiektów gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Goduszyńskiej na działkach nr 1/25, 1/30 obręb 0030 AM-10 Jelenia Góra

8/2014 Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 101 PZP

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 101 PZP na usługi wyceny nieruchomości Przedmiot nr 8 postępowania WR.SOP.0160.92.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zielona góra

Rozbiórka budynków inwentarskich, zbiorników na gnojowicę, oraz placów i dróg betonowych obręb Żagań 2, Bożnów, działka 151/12 ul. Kożuchowska woj. lubuskie

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.21.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 5.186.000 euro. Termin podpisania umowy 05.10.2015 r.

Wycena nieruchomości

Zamówienie nr GOZG.SOP.016.25.2015. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 134.000 euro. Termin podpisania umowy 05.10.2015 r.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Dostawa 17 serwerów do Biura Prezesa, Oddziałów Terenowych i Filii Agencji Nieruchomości Rolnych

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2016

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.36.15

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Zawarcie umów ramowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.2015

Lublin

Wycena nieruchomości - postępowanie znak LU.SOP.0160.2.2015

Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego" - znak LU.SOP.0160.2.2015

Olsztyn

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 38 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ w Elblągu

Wykonanie prac remontowo-budowlanych 38 lokali mieszkalnych położonych na terenie działania SZGZ w Elblągu

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 9 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.53.2015.U

Prace geodezyjne – 6 zadań częściowych

OP.SOP.ZP.016.II.32.2015.U

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 9 zadań częściowych.

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.55.2015.U

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/13/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/18/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/41/2015

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/41/2015

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.83.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.83.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.84.2015

Usługi zarządzania zasobami leśnymi wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania ANR OT we Wrocławiu

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Gdańsk

Opole

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker