Przetargi

Biuro prezesa

Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: "Zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2017".

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.18.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów benzynowych lub wysokoprężnych, segmentu SUV z napędem 4x4, wyposażonych w silnik o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1,6 jako oznaczenie handlowe i mocy silnika minimum 110 KM. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 21 września 2016 roku i opublikowane pod numerem 311430-2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 29 września 2016 roku do godziny 11.

Gdańsk

Dostawa jednego samochodu osobowego

Postępowanie nr SOP-0160-39/16. Termin składania ofert do dnia 28.09.2016r. do godz. 11:00

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Postępowanie SOP-0160-37/16.

Rozbiórka obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu słupskiego, człuchowskiego, sztumskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego

Postępowanie nr SOP-0160-33/16. Termin składania ofert do dnia 30 września 2016 r. do godz. 11:00

Dostawa trzech samochodów osobowych

Postępowanie nr SOP-0160-35/16. Termin składania ofert do dnia 15 września 2016 r. do godz. 8:00.

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.07.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Sieranie, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr: 137/17, 137/18, 144/6 obręb Zegrze Pomorskie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.07.2016

Olsztyn

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla ANR OT w Olsztynie, Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i Archiwum z lokalizacją w terenie

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów dla ANR OT w Olsztynie, Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem i Archiwum z lokalizacją w terenie. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2016 r. o godz. 8:30

Dostawa samochodów osobowychn dla ANR OT Olsztyn

Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - nr postępowania OL.SOP.0160.34.2016. Zamówienie podzielono na dwie części: Zadanie 1 - dostawa samochodu 5-cio osobowego segment C - 1 szt. Zadanie 2 - dostawa samochodu 5-cio osobowego segment D - 1 szt. Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2016 o godz. 8,30. uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2016 o godz. 8,30.

Opole

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 2 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.49. 2016.U. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Prace geodezyjne – 3 zadania częściowe

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.47. 2016.U INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 7 zadań częściowych

Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.46. 2016.U

Remont dachu budynku mieszkalnego 4 – rodzinnego nr inw. 000013A w Komornikach 1, obręb Olszowa, gm. Ujazd, powiat opolski.

Postępowanie nr: OP.SOP.ZP.016.II.44.2016.RB INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.

Poznań

Usługa ochrony mienia - postępowanie nr 016/POZ/34/2016

Usługa ochrony mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu

dostawa samochodów osobowych - postępowanie nr 016/POZ/35/2016

Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Rzeszów

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu RZ.SOP.0160.11.2016 - dostawy - termin składania ofert 29.09.2016 r.

Dostawa samochodów osobowych dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych, cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.17.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski"

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016.

Lublin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 koła. Postępowanie znak: LU.SOP.0160.2.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 koła.

Olsztyn

Dostawa samochodów osobowych dla ANR OT Olsztyn.

Zawiadomienie o wyborze oferty w postepowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę - nr postępowania OL.DSOP.0160.34.2016 - dotyczy zadania nr 1 - dostawa samochodu 5-cio osobowego segment C - 1 szt.

Opole

Poznań

Usługa ochrony mienia - postępowanie nr 016/POZ/34/2016

Wyniki postępowania na usługę ochrony mienia wchodzącego w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/6/2016

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/6/2016

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/7/2016

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/7/2016

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/SGZM/6/2016

Wycena nieruchomości - 016/POZ/RAM/SGZM/6/2016

Suwałki

Remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Mikosze 1/2, Mikosze 5/8, gmina Orzysz" nr postępowania OLSU.SGZ.0165.69.2016

Dnia 20.09.2016r. dokonano wyboru ofert. Zadanie nr I „Remont lokalu mieszkalnego Mikosze 1/2, gmina Orzysz", Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55 18-400 Łomża. Zadanie nr II „Remont lokalu mieszkalnego Mikosze 5/8, gmina Orzysz" Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Andrzej Banach ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55 18-400 Łomża.

"Dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) do wydruków kolorowych w formacie A3 do siedziby ANR Filii w Suwałkach" postępowanie OLSU.SOP.0165.14.2016.

Dnia 19.09.2016 r. wybrano ofertę Wykonawcy: STARFAX S,C. M. Rodziewicz, & Z. Pawlukanis 16-100 Suwałki ul. 1 Maja 2c.

Szczecin

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.27.2016".

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej...

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego

Zamówienie ZP/0160/4/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wrocław

WR.SOP.0160.64.2016 Remonty

Powiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiocie 6

WR.SOP.0160.70.2016 Postępowanie cząstkowe na usługi wyceny nieruchomości

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

WR.SOP.0160.65.2016 Rozbiórka budynków gospodarczych

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.51.2016

Postępowanie cząstkowe do umów ramowych na usługi koszenia okrywy roślinnej wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - przedmiot 4

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Biuro prezesa

Sprzedaż paliw płynnych do środków transoportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostaw sprzętu komputerowego do Biura Prezesa ANR.

Bydgoszcz

Postepowanie nr BY.SOP.016.9.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 20 czerwca 2016 i opublikowane pod numerem 93991 - 2016.

Postępowanie nr BY.SOP.016.12.4.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski..

Postepowanie znak BY.SOP.016.16.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z uwzględnieniem podziału na części - 6 zadań"

Gdańsk

Lublin

Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 koła. Postępowanie znak: LU.SOP.0160.2.2016,

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem na 4 koła.

Olsztyn

Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce

Wykonanie modernizacji drogi na dz. Nr 19/2, 19/3, obręb Molwity, gm. Bartoszyce

Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Srokowo, Barciany i Korsze

Opracowanie dokumentacji projektowej na remonty lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Srokowo, Barciany i Korsze

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec

Opracowanie dokumentacji technicznej na remonty 14 lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Biskupiec

Opole

Poznań

dostawa energii elektrycznej - postępowanie nr 016/POZ/24/2016

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłu energii dla potrzeb ANR OT Poznań. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.66.2016

Usługi w zakresie doradztwa geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.13.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont dwóch budynków wielorodzinnych - blok nr 2 i nr 3 w Siemionach, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski" Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 6 lipca 2016 roku i opublikowane pod numerem 122241 - 2016.

Gdańsk

Dostawa trzech samochodów osobowych

Postępowanie SOP-0160-35/16 (Część 1)

Rzeszów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniu RZ.SOP.0160.9.2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym sześciorodzinnym nr 75 położonym w Gnieździskach, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 1004, obręb 0013.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i wielkopolskiego

Zamówienie ZP/0160/4/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker