Przetargi

Biuro prezesa

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w systemie bezgotówkowym.

Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: Dostawa sprzętu komputerowego do Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Bydgoszcz

Postępowanie nr BY.SOP.016.11.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z całodobowym dozorem obiektu zabudowanego zespołem pałacowo parkowym w Marcinkowie Dolnym gm. Gąsawa, woj. kujawsko-pomorskie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 24.06.2016 roku i opublikowane pod numerem 103347-2016. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 4 lipca 2016 roku do godziny 9:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.9.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz budowa 2 zbiorników bezodpływowych na ścieki w miejscowości Tulibowo nr 3, gmina Dobrzyń n/Wisłą, powiat lipnowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 20 lipca 2016 i opublikowane pod numerem 93991 - 2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 5 lipca 2016 roku do godziny 11.00

postępowanie nr BY.SOP.016.10.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku mieszkalnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Siutkówek nr 6, gmina Lubanie, powiat włocławski". Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 13 czerwca 2016 roku i ogłoszone pod numerem 83249 - 2016 Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 28 czerwca 2016 roku do godziny 10:00.

BY.SOP.016.7.2016.MB - roboty budowlane Lnianek

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Lnianek nr 4, gmina Lniano, powiat świecki". Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dnia 03.06.2016 r. pod numerem 68093-2016. UWAGA!!!!! MODYFIKACJA SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24 czerwca 2016 roku do godziny 10:00.

Postępowanie nr BY.SOP.016.3.2016.MB

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz budowa zbiornika na ścieki w miejscowości Brudnowo nr 15a, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do BZP w dniu 23 marca 2016 roku i opublikowane pod numerem 66222-2016. Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 7 kwietnia 2016 roku do godziny 11:00.

Gdańsk

„Wykonanie prac geologicznych i dokumentacyjnych na złożu „Jasień" położonym w obrębie Jasień gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie – II"

Postępowanie nr SOP-0160-20/16. Termin składania ofert do dnia 01 lipca 2016 r. do godz. 10:00

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gwieździn 76 gm. Rzeczenica

Postępowanie nr SOP-0160-19/16. Termin składania ofert do dnia 04 lipca 2016 r. do godz. 11:00

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.9 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.4 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.4 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.8 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.B.16.8 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.7 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.7 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.5 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.5 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.3 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.A.16.3 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.16.2 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.C.16.2 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.1 cz

Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.11.D.16.1 cz

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.3.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Domachowo, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 5/10 i 5/9 obręb Domachowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.3.2016

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.2.2016

Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8'' Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.2.2016. UWAGA:ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT.

Olsztyn

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w m. Kwitajny, gm. Pasłęk. Termin składania ofert upływa w dniu 08.07.2016 r. o godz. 8:30

Wykonanie usługi zbioru kombajnowego rzepaku i zbóż, a także transport nasion do punktu skupu i ich sprzedaż na rzecz ANR OT Olsztyn.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.26.2016 Termin składania ofert mija w dniu 28.06.2016 r. o godz. 8,30.

Opracowanie dokumentacji na remont dachów budynków inwentarskich w m. Jarkowo, obreb 1 m. Bartoszyce.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - nr postępowania OL.SOP.0160.20.2016, termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2016 r. o godz. 8,30.

Wykonanie rozbiórki 5 obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. nr 130/6 w miejscowości Babiak, gm. Lidzbark Warmiński.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - nr postępowania OL.SOP.0160.19.2016, termin składania ofert mija w dniu 13.06.2016 r. o godz. 8,30. Uwaga: Modyfikacja do SIWZ 31.05.2016

Wykonanie robót geologicznych na terenie gmin: Kozłowo, Nidzica i Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi. Nr postepowania: OL.SOP.0160.14.2016 Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2016 r. o godz. 8,30. Uwaga zmiana terminu: Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2016 r. o godz. 8,30.

Opole

Poznań

Roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/20/2016

Rozbiórka nieużytkowanego budynku stodoły w msc. Polwica gm. Zaniemyśl.

Suwałki

Remont lokalu mieszkalnego Rakowo Małe 3/1 gmina Biała Piska . Postępowanie OLSU.SGZ.0165.42.1.2016

Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym w miejscowości Rakowo Małe 3/1, na działce nr 24/20, gmina Biała Piska województwo warmińsko-mazurskie. Wymiana ½ pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę wraz z obróbkami, wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych, remont komina, wykonanie ocieplenia i elewacji budynku, instalacji elektrycznej , co i wentylacyjnej. Montaż piecokuchni, wymiana stolarki.

Remont lokalu mieszkalnego Drygały ul. Zielona 2/1 gmina Biała Piska - OLSU.SGZ.0165.41.1.2016.BJ

Roboty budowlane w części budynku położonego na działce nr 159/1, gmina Biała Piska województwo warmińsko-mazurskie - remont ¼ pokrycia dachu; zdjęcie eternitu falistego wymiana na blachodachówkę wykonanie obróbek blacharskich, wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych w tym zawierających azbest, remont komina, remont instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji co. z grzejnikami oraz montaż piecokuchni, wykonanie wentylacji, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych.Termin składania ofert 29.06.2016 r. do godz. 10:30.

Wrocław

WR.SOP.0160.48.2016 Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP, przeznaczonych do zagospodarownania

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 05.07.2016 r. godz. 10:00 Termin otwarcia ofert: 05.07.2016 r. godz. 10:15

WR.SOP.0160.47.2016 Roboty Rozbiórkowe

Przetarg nieograniczony Składanie ofert do dnia 07-07-2016r. do godz.11:00 Otwarcie ofert dnia 07-07-2016r. o godz.11:15

WR.SOP.0160.44.2016 Usługi umożliwiające dostęp do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych dla użytkowników

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01.07.2016 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 01.07.2016 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.41.2016 Rozbiórka obiektów budowlanych w miejscowości Oleszna, Gmina Łagiewniki

Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 20.06.2016 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 20.06.2016 r. godz. 11:15

WR.SOP.0160.39.2016 Usługi telefonii komórkowej, wirtualnej centrali telefonicznej i mobilnego dostępu do sieci internet

UWAGA!!!!!!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!! Termin składania ofert: 22.06.2016 r. godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 22.06.2016 r. godz. 12:15

Ogłoszenia o wyborze oferty

Biuro prezesa

Dostawa fabrycznie nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych, cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze.

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Sprzedaż paliw płynnych do środków transportu Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Gdańsk

Gorzów wlkp.

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.15.16

Usługi geodezyjne GO.SOP.016.15.16

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.16.16

Wycena nieruchomości GO.SOP.016.16.16

Koszalin

Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli (zawierających azbest) położonych w miejscowości Drozdowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na działce nr 3/42 i 3/47 obręb Drozdowo. Postępowanie nr SZKO.SOP.0160.01.2016

Olsztyn

Budowa sieci wodociągowej z Barczewskiego Dworu do Marun, Szynowa i Tęgut z przyłączami do odbiorców w tych miejscowościach, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - nr postępowania OL.SOPO.0160.12.2016

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Nadzór inwestorski nad budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią na odcinku Zgoda-Gronowo oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Rusy

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych w Mrągowie, ul. Krótka 3

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Wykonanie rozbiórki 2-ch obiektów budowlanych w m. Ryn, gm. Ostróda

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Poznań

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/14/2016

usługi stałego utrzymania czystości - postępowanie nr 016/POZ/22/2016

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości - postępowanie nr 016/POZ/22/2016. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Wyceny nieruchomości - postepowanie nr 016/POZ/SGZM/RAM/1/2016

Wyniki postępowania cząstkowego na wyceny nieruchomości lokalowych.

Roboty budowlane - numer postępowania 016/POZ/17/2016

Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię zasilaną gazem oraz dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w budynku biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Przygodzice – Pardalin 1A, 63 – 421 Przygodzice.

Suwałki

Szczecin

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania zamawiającego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.27.2016".

„Wykonanie usług agrotechnicznych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej...

Wrocław

Powiadomienie o wyniku postepowania znak WR.SOP.0160.43.2016

usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie województwa dolnośląskiego

Remont 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Wrocław oraz przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania w Bełczu Wielkim, Gmina Niechlów

Powiadomienie o wyniku postępowania na "Remont 3 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Wrocław oraz przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania w Bełczu Wielkim, Gmina Niechlów" - WR.SOP.0160.29.2016

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach ANR OT Wrocław

Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się na nieruchomościach ANR OT Wrocław

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Gdańsk

Lublin

Wycena nieruchomości - LU.SOP.0160.1.2016

Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości i innych składników majątkowych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego.

Olsztyn

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Nadzór inwestorski nad remontem 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. Łukta

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Szczecin

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego - Przetarg nr 2 na 2016 r.". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.0160.25.2016

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania...

Warszawa

Określenie wartości rynkowej nieruchomości

Zamówienie ZP/0160/3/2016. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Wrocław

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znak WR.SOP.0160.27.2016

Zabezpieczenie ruin pałacu posadowionego na działce nr 223/3 w miejscowości Stare Rochowice oraz remont dachów dwóch budynków mieszkalnych nr 16 i 19 w miejscowości Turów

Ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

Olsztyn

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Nadzór inwestorski nad budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową sieci kanalizacyjnej ze Słonecznika do Bartężka, gm. Morąg

Poznań

usługa stałego utrzymania czystości - postępowanie nr 016/POZ/22/2016

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług stałego utrzymania czystości w budynkach oraz terenów wokół budynków siedzib Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu wraz z zapewnieniem środków i artykułów czystości - postępowanie nr 016/POZ/22/2016. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Warszawa

Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zamówienie nr: ZP/0160/10/2015. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia (w skali roku) jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 134 000 euro.

Wrocław

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker