ANR w mediach

 

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Oferta gruntów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w swojej bogatej ofercie posiada oprócz gruntów rolnych duże areały gruntów nierolnych: inwestycyjnych, budowlanych, rekreacyjnych, pod przemysł, handel i usługi, w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Sprzedaż gruntów z państwowego Zasobu

Głównym ustawowym zadaniem Agencji Nieruchomości Rolnych jest rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na drodze sprzedaży. Materiał poświęcony jest zasadom i trybom sprzedaży gruntów, typom przetargów oraz cenom gruntów z państwowego Zasobu.

Oferta gruntów nierolnych w Wielkopolsce

Agencja Nieruchomości Rolnych w swojej ofercie posiada tereny inwestycyjne o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu. Znajdują się wśród nich działki budowlane, tereny rekreacyjne, usługowo-handlowe, leśne itp. W ofercie ANR znajdują się także obiekty o unikalnych walorach historycznych i architektonicznych wpisane do rejestru zabytków.

ANR wspiera lokalne społeczności

Nieodpłatne przekazania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz bezzwrotna pomoc finansowa.

Plany OT ANR w Poznaniu na 2013 r.

Sprzedaż i ceny gruntów rolnych w województwie wielkopolskim. Plany Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu na bieżący rok.

Wyniki Agencji w I kw. 2013 r.

Ceny i sprzedaż gruntów rolnych w I kw. 2013 r. oraz wpłaty Agencji do kasy państwa w 2013 r.

Przetargi ograniczone organizowane przez ANR

Przetargi ograniczone na sprzedaż gruntów pochodzących z 30% wyłączeń gruntów z wielkopowierzchniowych dzierżaw.

Ceny gruntów w województwie opolskim

Ceny i sprzedaż gruntów rolnych na Opolszczyźnie.

Bezumowni użytkownicy na gruntach ANR

W końcu 2012 roku powierzchnia gruntów znajdujących się w bezumownym użytkowaniu wynosiła 12,7 tys. ha. Było to o ponad 30% mniej niż rok wcześniej. To dzięki nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa udało się skutecznie ograniczyć ten proceder.

Plany Agencji Nieruchomości Rolnych na 2013 r.

Wpłaty ANR do państwowej kasy, jej plany i priorytety na 2013 r. względem rozdysponowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych

Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych, sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nieruchomości nierolne w Wielkopolsce

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu - Oferta nieruchomości inwestycyjnych i zespołów pałacowo-parkowych.

Sprzedaż ziemi z zasobu WRSP

Sprzedaż ziemi na podstawie ustaleń zawartych między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Między Związkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Aktualności

« Powrót
ANR dla sportu i kultury

Kompleks rekreacyjno-sportowy i świetlica wiejska powstaną na gruntach przekazanych nieodpłatnie przez Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu.

We czwartek 17.06.2010 r. podpisane zostały 2 akty notarialne przenoszące własność nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz:

- Gminy Męcinka :
Nieruchomość położoną w obrębie Chełmiec, o powierzchni 0,5 ha, na której znajduje się przewidziana do remontu świetlica wiejska wraz z zabytkowym parkiem.

- Gminy Miękinia :
Nieruchomość położoną w obrębie Krępice łącznej powierzchni prawie 1 ha. Na części nieruchomości znajduje się plac zabaw. Docelowo grunty zostaną przeznaczone pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Łączna wartość przekazanych nieruchomości wynosi ponad 0,5 miliona zł.

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker