Audycje telewizyjne

Ziemniaki ze Strzekęcina

Pomorsko-Mazurska hodowla ziemniaka w Strzekęcinie to jedyna spośród spółek strategicznych nadzorowanych przez Agencję, która zajmuje się hodowlą i nasiennictwem ziemniaka.

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Sprzedaż gruntów z państwowego Zasobu

Głównym ustawowym zadaniem Agencji Nieruchomości Rolnych jest rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na drodze sprzedaży. Materiał poświęcony jest zasadom i trybom sprzedaży gruntów, typom przetargów oraz cenom gruntów z państwowego Zasobu.

Oferta gruntów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w swojej bogatej ofercie posiada oprócz gruntów rolnych duże areały gruntów nierolnych: inwestycyjnych, budowlanych, rekreacyjnych, pod przemysł, handel i usługi, w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Wyświetlanie 1 - 5 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 3

 

Audycje radiowe

 

Skuteczna prywatyzacja majątku rolnego

W ciągu 23 lat funkcjonowania Agencja sprywatyzowała ponad 3 mln ha gruntów. Obecnie zostało jej jeszcze około 1,5 mln ha, z tego nieco ponad 1 mln ha jest w dzierżawie

Doskonalenie hodowli roślin i zwierząt

Agencja Nieruchomości Rolnych sprawuje nadzór nad 43 spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki żywnościowej. Ich działalność pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji rolniczej w Polsce.

Sprzedaż ziemi cudzoziemcom

Przez 20 lat cudzoziemcy kupili tylko 2 tys. ha ziemi w Polsce.

Nasiennictwo w Polsce

Polska otrzymała prawo do zorganizowania Światowego Kongresu Nasiennego. Sytuacja na polskim rynku nasiennictwa.

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w I kwartale 2015 r. wyniosła 28 397 zł za 1 ha i była wyższa tylko o 58 zł, czyli o 0,2% od uzyskanej w IV kwartale 2014 r.

Wyświetlanie 1 - 5 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 3

Aktualności

« Powrót
ANR dla sportu i kultury

Kompleks rekreacyjno-sportowy i świetlica wiejska powstaną na gruntach przekazanych nieodpłatnie przez Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu.

We czwartek 17.06.2010 r. podpisane zostały 2 akty notarialne przenoszące własność nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz:

- Gminy Męcinka :
Nieruchomość położoną w obrębie Chełmiec, o powierzchni 0,5 ha, na której znajduje się przewidziana do remontu świetlica wiejska wraz z zabytkowym parkiem.

- Gminy Miękinia :
Nieruchomość położoną w obrębie Krępice łącznej powierzchni prawie 1 ha. Na części nieruchomości znajduje się plac zabaw. Docelowo grunty zostaną przeznaczone pod budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Łączna wartość przekazanych nieruchomości wynosi ponad 0,5 miliona zł.

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker