ANR w mediach

 

Dzierżawa gruntów ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz sprzedaży gruntów, która obecnie dominuje jej działalność, zajmuje się także dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty inwestycyjne Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych wbrew swojej nazwie posiada w swoim Zasobie także grunty nierolne. Oddziały Terenowe ANR w swojej ofercie posiadają m.in. działki inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne, leśne, nad jeziorami oraz obiekty zabytkowe.

Oferta gruntów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w swojej bogatej ofercie posiada oprócz gruntów rolnych duże areały gruntów nierolnych: inwestycyjnych, budowlanych, rekreacyjnych, pod przemysł, handel i usługi, w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Sprzedaż gruntów z państwowego Zasobu

Głównym ustawowym zadaniem Agencji Nieruchomości Rolnych jest rozdysponowanie gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na drodze sprzedaży. Materiał poświęcony jest zasadom i trybom sprzedaży gruntów, typom przetargów oraz cenom gruntów z państwowego Zasobu.

Oferta gruntów nierolnych w Wielkopolsce

Agencja Nieruchomości Rolnych w swojej ofercie posiada tereny inwestycyjne o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu. Znajdują się wśród nich działki budowlane, tereny rekreacyjne, usługowo-handlowe, leśne itp. W ofercie ANR znajdują się także obiekty o unikalnych walorach historycznych i architektonicznych wpisane do rejestru zabytków.

ANR wspiera lokalne społeczności

Nieodpłatne przekazania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz bezzwrotna pomoc finansowa.

Plany OT ANR w Poznaniu na 2013 r.

Sprzedaż i ceny gruntów rolnych w województwie wielkopolskim. Plany Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu na bieżący rok.

Wyniki Agencji w I kw. 2013 r.

Ceny i sprzedaż gruntów rolnych w I kw. 2013 r. oraz wpłaty Agencji do kasy państwa w 2013 r.

Przetargi ograniczone organizowane przez ANR

Przetargi ograniczone na sprzedaż gruntów pochodzących z 30% wyłączeń gruntów z wielkopowierzchniowych dzierżaw.

Ceny gruntów w województwie opolskim

Ceny i sprzedaż gruntów rolnych na Opolszczyźnie.

Bezumowni użytkownicy na gruntach ANR

W końcu 2012 roku powierzchnia gruntów znajdujących się w bezumownym użytkowaniu wynosiła 12,7 tys. ha. Było to o ponad 30% mniej niż rok wcześniej. To dzięki nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa udało się skutecznie ograniczyć ten proceder.

Plany Agencji Nieruchomości Rolnych na 2013 r.

Wpłaty ANR do państwowej kasy, jej plany i priorytety na 2013 r. względem rozdysponowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych

Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych, sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nieruchomości nierolne w Wielkopolsce

Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu - Oferta nieruchomości inwestycyjnych i zespołów pałacowo-parkowych.

Sprzedaż ziemi z zasobu WRSP

Sprzedaż ziemi na podstawie ustaleń zawartych między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem ANR a Między Związkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Aktualności

« Powrót
Ceny gruntów nadal rosną

Według najnowszych danych średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2012 r. sprzedawanych przez ANR wyniosła 20 557 zł za 1 ha i była wyższa o 2 055 zł niż w II kw. br. (wzrost o 11%) i o 3 166 zł niż w I kw. br. (wzrost o 18%). Natomiast porównując III kwartał 2012 r. do III kwartału 2011 r. cena jest wyższa o 3 443 zł, czyli o 20%. Tak istotny wzrost przeciętnej ceny ma związek m.in. z realizowaną w III kwartale sprzedażą przetargową bardzo dobrych jakościowo gruntów rolnych na terenie woj. dolnośląskiego.

Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie prawie 3,2 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 24,7 tys. ha.

Najwyższe ceny uzyskano w województwach: dolnośląskim (32,7 tys. zł/ha), wielkopolskim (27,9 tys. zł/ha) i opolskim (23,9 tys. zł/ha), a najniższe tradycyjnie już w województwach: świętokrzyskim (13,2 tys. zł/ha), lubuskim (13,3 tys. zł/ha) i lubelskim (13,6 tys. zł/ha).

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 22,7 tys. zł/ha. Natomiast najniższe odnotowano w grupie obszarowej 1–10 ha – 16,1 tys. zł/ha.

W III kwartale 2012 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała ponad 24,7 tys. ha gruntów rolnych, a łącznie w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedała ich już prawie 87 tys. ha.

Te wyniki sprzedaży są efektem polityki prowadzonej przez Agencję, która nastawiona jest na trwałe zagospodarowanie nieruchomości ZWRSP poprzez sprzedaż gruntów rolnych rolnikom indywidualnym z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Obecnie Agencja oferuje najlepsze w historii warunki sprzedaży gruntów rolnych, co umożliwiła jej wprowadzona pod koniec ubiegłego roku nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Według stanu na 30 września br. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,85 mln ha, w tym prawie 1,38 mln ha znajduje się w dzierżawie, niewiele ponad 303 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a niewiele ponad 96 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania.

Największa ilość gruntów w państwowym Zasobie znajduje się na terenie północnych i zachodnich województw, przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys. ha), w Wielkopolsce (260,7 tys. ha), na Dolnym Śląsku (247,5 tys. ha) i na Warmii i Mazurach (220,5 tys. ha).

Grażyna Kapelko – Rzecznik Prasowy ANR

Lista dostępnych biuletynów:

Email
 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker