Spółki Agencji

Ośrodki Hodowli Zarodowej oraz przedsiębiorstwa ogólnorolne

  Ośrodki Hodowli Zarodowej oraz przedsiębiorstwa ogólnorolne Podstawowe informacje i dane kontaktowe do spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  ...

Stadniny Koni i Stada Ogierów

  Stadniny Koni i Stada Ogierów Podstawowe informacje i dane kontaktowe do Stadnin Koni i Stad Ogierów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Stadnina Koni Janów Podlaski...

Spółki hodowli roślin

  Spółki hodowli roślin Podstawowe informacje i dane kontaktowe do spółek hodowli roślin uprawnych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. "DANKO" Hodowla Roślin...

Wyniki spółek hodowli roślin i zwierząt za rok obrotowy 2014

          Nadzór właścicielski nad spółkami hodowlanymi Agencji Nieruchomości Rolnych – wyniki finansowe za rok 2014.     ...

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r.

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla...

Aktualności 

« Powrót
Usługi rolnicze na terenie powiatu malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego w 2012 r.

Termin składania ofert do dnia 12.06.2012 r. do godz. 10.00

Postępowanie ANR GNiAZ WRSP w Malborku

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik - Ogłoszenie o zamówieniu

 

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik - SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

  • Treść pytań, wyjaśnień i zmian SIWZ

brak

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker