INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych stanowiących wyposażenie pomieszczeń kuchennych w obiekcie OT ANR w Gdańsku mieszczącego się w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28 i w Malborku ul. Wołyńska 19

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Gorzów wlkp.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z wymogami dot. przepisów o archiwum dla budynku Zamawiającego położonego w Różankach, gmina Kłodawa,powiat gorzowski, dz. nr 38/15, zwanymi dalej „robotami", prace będą wykonywane w czynnym archiwum. Termin składania ofert do 07.08.2017 do godz. 9:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie prac agrotechnicznych polegających na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru oraz na wykoszeniu okrywy roślinnej i jej usunięciu. Termin składania ofert 12.07.2017 do godz 10:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na maila:ksliwinski@anr.gov.pl

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Wykonanie usług archiwalnych w Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem ANR tj. Świdwin, Drawsko Pom., Sławno, Białogard i Kołobrzeg

Wykonanie usług archiwalnych w Sekcjach Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem ANR tj. Świdwin, Drawsko Pom., Sławno, Białogard i Kołobrzeg

Olsztyn

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity. Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opole

Poznań

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu komina przemysłowego zlokalizowanego na dz. 7/12 w miejscowości Lipka, powiat złotowski. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 26.07.2017 r. do godz. 12.00

Usługi kominiarskie 2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich (kontrola okresowa i czyszczenie przewodów kominowych) lokali mieszkalnych będących w zasobie ANR OT Poznań.

Modernizacja kotłowni w Marzeninie, gm. Września - nadzór inwestorski

Zaproszenie do składania ofert na modernizację kotłowni w m. Marzenin, gm. Września - nadzór inwestorski.

Suwałki

Wyliczenie wydajności dla stawów rybnych w miejscowości Piłatowszczyzna gmina Gródek. OLSU.Z.251.34.2017.ŁB

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na wyliczeniu wydajności dla 8 stawów rybnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejscowości Piłatowszczyzna o łącznej powierzchni 24,0101 ha. Wyliczenie stawki czynszu obliczone ma być jako średnia wieloletnia wydajność naturalna stawów, wyrażona w kilogramach ryb z lustra wody i średnia ważona cena zbytu karpia hodowlanego w roku poprzedzającym ogłoszenie wykazu. Agencja nie jest w posiadaniu ksiąg stawowych.

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska na dzialce nr 78/7 obręb Jatwieź Duża gmina Suchowola.

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na uprzątnięciu i utylizacji odpadów znajdujących się na terenie działki nr 78/7 obręb 20 Jatwieź Duża gmina Suchowola o łącznej powierzchni 0,2700ha (2700m2) znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakres prac obejmuje również ustawienie przynajmniej 2 tablic informacyjnych o zakazie składowania wszelkich odpadów na terenie działki oraz utylizację odpadów pozyskanych z terenu działki. Nr zamówienia OLSU.Z.251.29.2017.ŁB.2 Termin składania ofert do 06.07.2017r.

Szczecin

Rozbiórka 1 budynku, zlokalizowanego na dz. nr 91 obręb Świątki, gm. Nowogródek Pomorski". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.68.2017

Zaproszenie do składania oferty na Rozbiórka 1 budynku, zlokalizowanego na dz. nr 91 obręb Świątki, gm. Nowogródek Pomorski". Termin składania ofert 26 lipca 2017 r. godz. 12:00

„Zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie". Postępowanie nr SZ.SOP.251.69.2017.MF.

Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup i dostawa artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie". Termin składani ofert 27.07.2017 r. godz. 11:00

"Udrożnienie rowu melioracyjnego i likwidacji zalewisk na działce nr 340/5 obręb Wałcz- miasto"

Zaproszenie do składania ofert "Udrożnienie rowu melioracyjnego i likwidacji zalewisk na działce nr 340/5 obręb Wałcz- miasto". Termin składania ofert 26 lipca 2017 r. godz. 12:00

„Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie ANR OT w Szczecinie". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.61.2017.

Zaposzenie do złozenia oferty na „Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie ANR OT w Szczecinie". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.66.2017. Termin składania ofert 25.07.2017 r. godz. 11:00.

Wrocław

Zielona góra

Roboty remontowe w budynku biurowym w Lubsku - zaporszenie do składania ofe

Zamówienie na roboty budowlane prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 26.07..2017 r.

Prace agrotechniczne pow. żarski i żagański - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace agrotechniczne pow. żarski i żagański - zaproszenie do skłądania ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 21.07.2017 r.

Prace porządkowe na działkach pozostających we władaniu WRSP w 2017 roku

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 24.07.2017 r. UWAGA! Modyfikacja zaproszenia.

Łódź

Dostawa materiałów i sprzętu do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 3 lipca 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker