INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do ANR Oddział Terenowy w Gdańsku

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 08 maja 2017 r.

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Gudniki na terenie działki 275/102, obręb Warkałki, gm. Miłakowo

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Gudniki na terenie działki 275/102, obręb Warkałki, gm. Miłakowo. termin składania ofert upływa w dniu 08 maja 2017 r.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi ul. Targowej na działkach nr 38/41, 38/43, i 55 obręb 3 w Kętrzynie w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad budową odcinka drogi ul. Targowej na działkach nr 38/41, 38/43, i 55 obręb 3 w Kętrzynie w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017 r.

Poznań

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu komina przemysłowego zlokalizowanego na dz 7/12 w m. Lipka powiat złotowski. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 11.05.2017 r.

Naprawa kominów w Międzychód 16, Żerniki 2.

Zaproszenie do składania ofert na naprawę kominów w Międzychód 16 gm. Dolsk oraz Żerniki 2, gm. Kórnik.

Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych nad lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobie ANR O/T w Poznaniu.

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego.

Informacja o unieważnieniu postępowania.

Suwałki

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie prac w budynku biurowym SZGZ w Michałowie

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa polegająca na: opracowaniu dokumentacji projektowej na roboty budowlane, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót w budynku biurowym będącym siedzibą SZGZ w Michałowie ul. Projektowana 34

Szczecin

„Okresowa kontrola przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w 2017 w Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie". Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2017r. o godz. 11.00.

„Okresowa kontrola przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w 2017 w Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie". Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2017r....

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót zabezpieczających ruinę pałacu, zlokalizowanego na dz. nr 138 we wsi Witnica, gmina Moryń, powiat gryfiński. Termin składania ofert do: 05.05.2017 r. do godz. 11.00.

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót zabezpieczających ruinę pałacu, zlokalizowanego na dz. nr 138 we wsi Witnica, gmina Moryń, powiat gryfiński....

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Termin składania ofert: do dnia 04.05.2017r. do godz. 11.00.

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Termin składania ofert: do dnia 04.05.2017r. do...

Warszawa

Wykonanie remontu dachu i ocieplenia budynku biurowego położonego w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.

Dostawa materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ: 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:00.

Wrocław

Zielona góra

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, w szczególności tonerów do drukarek, kserokopiarek oraz faksów w 2017 r.

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 28.04.2017 r.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker