INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Dostawa fabrycznie nowych baterii do urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS) do Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 5 czerwca 2017 r.

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu sosnowskiego w m. Smolajny dz. 278/2, gm. Dobre Miasto

Wykonanie usługi oprysku i koszenia barszczu Sosnowskiego w miejscowości Smolajny, działka nr 278/2 o pow. 5,97 ha , gm. Dobre Miasto. Termin składania ofert upływa w dniu 23 maja 2017 r.

Poznań

Mniszki gm. Międzychód zabezpieczenie budynku stodoły

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zabezpieczenia budynku stodoły znajdującej się w m. Mniszki dz. 14/2 obr. Tuczępy gm. Międzychód. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert do 02.06.2017 r.

Poznań dokumentacja przeciwpożarowa dla budynku Fredry 12

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji służących ochronie przeciwpożarowej i niezbędnych prac budowlanych w budynku ANR w Poznaniu ul. Fredry 12. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert do 02.06.2017 r godz. 12.00.

Szczecin

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie inwestycji pn. Remont dachu budynku zabytkowego dworu na dz. nr 71/11 obręb Skrzynka, gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.47.2017.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pt.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie inwestycji pn. Remont dachu budynku zabytkowego dworu na dz. nr 71/11 obręb Skrzynka, gm. Lipiany". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.47.2017.

„Usługa monitoringu elektronicznego wraz z udziałem grup interwencyjnych i konserwacją systemu alarmowego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95 – postępowanie nr 2". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.251.46.2017.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia określonego jako „Usługa monitoringu elektronicznego wraz z udziałem grup interwencyjnych i konserwacją systemu alarmowego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Pyrzycach przy ul. Warszawskiej 95 – postępowanie nr 2".

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na dz. nr 340/5 obr. Wałcz". Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00.

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na dz. nr 340/5 obr. Wałcz". Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00. ...

„Remont ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce." Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00.

„Remont ogrodzenia siedziby SZGZ w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce." Termin składania ofert: do dnia 29.05.2017r. do godz. 11.00. ...

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Wymiana rynien i rur spustowych w zabytkowym budynku pałacu we wsi Radzim, gm. Radowo Małe dz. nr 149/13 obr. Radzim". Informacja o udzieleniu zamówienia...

Wrocław

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker