INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gorzów wlkp.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z wymogami dot. przepisów o archiwum dla budynku Zamawiającego położonego w Różankach, gmina Kłodawa,powiat gorzowski, dz. nr 38/15, zwanymi dalej „robotami", prace będą wykonywane w czynnym archiwum. Termin składania ofert do 07.08.2017 do godz. 9:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie prac agrotechnicznych polegających na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru oraz na wykoszeniu okrywy roślinnej i jej usunięciu. Termin składania ofert 12.07.2017 do godz 10:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na maila:ksliwinski@anr.gov.pl

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo. termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 15:00

Usługa niszczenia barszczy Sosnowskiego na gruntach Zasobu WRSP - teren SZGZ Elbląg

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - termin składania upływa w dniu 21.08.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont nawierzchni drogi z Zasobu WRSP w m. Markiny, gm. Bartoszyce.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - Pzp. Zaproszenie do składania ofert. Termin składania upływa w dniu 04.08.2017 r. o godz. 9,00.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity. Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Suwałki

Uprzątnięcie i utylizacja odpadów znajdujących się na terenie działek nr 123 i 125 obręb 26 Leonowicze gmina Michałowo

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na uprzątnięciu i utylizacji odpadów znajdujących się na terenie działek nr 123 i 125 obręb 26 Leonowicze gmina Michałowo o łącznej powierzchni 3,8900ha (38900m2) znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakres prac obejmuje również ustawienie przynajmniej 2 tablic informacyjnych o zakazie składowania wszelkich odpadów na terenie działki oraz utylizację odpadów pozyskanych z terenu działki. Termin składania ofert przesunięty do 21 września 2017 r. Ponadto informuję, że do działek można dostać się przez działkę gminna nr 12. Po zakończonych pracach teren działki 124 należy przywrócić do stanu pierwotnego.

OLSU.Z.251.31.2017.DS - usługi geodezyjne: zawarcie umowy dwa zadania dla Filii w Suwałkach na terenie powiatu piskiego i powiatu węgorzewskiego

Informacja o zawarciu umowy. Wiadomość publikowana podstawie par. 5 ust 8 Zarządzenia nr 104/17 Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Olsztynie z dnia 23.01.2017r. w w sprawie Regulaminu udzielenia przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie zamówień, których wartość netto wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warszawa

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu remontu dróg i ciągów pieszych na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o

Zapytanie ofertowe nr WA.SOP.251.25.2017.SK na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu remontu dróg i ciągów pieszych na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. Termin składania ofert: 15.09.2017r.

Wrocław

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu Zapraszamy do złożenia oferty na...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker