INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Remont instalacji elektrycznej w czterech lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Stare Pole

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Dostawa fabrycznie nowych baterii do urządzeń podtrzymujacych napięcie (UPS) do Oddziału Terenowego ANR w Gdańsku

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Remont instalacji elektrycznej w czterech lokalach mieszkalnych na terenie gmin Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Stare Pole.

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 07 sierpnia 2017r. - do godz. 10:00.

Gorzów wlkp.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Wykonanie zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj" polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych polegających na wybudowaniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej zgodnie z wymogami dot. przepisów o archiwum dla budynku Zamawiającego położonego w Różankach, gmina Kłodawa,powiat gorzowski, dz. nr 38/15, zwanymi dalej „robotami", prace będą wykonywane w czynnym archiwum. Termin składania ofert do 07.08.2017 do godz. 9:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie prac agrotechnicznych polegających na doprowadzeniu gruntów do czarnego ugoru oraz na wykoszeniu okrywy roślinnej i jej usunięciu. Termin składania ofert 12.07.2017 do godz 10:00. Miejsce składania ofert ANR O.T. w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na maila:ksliwinski@anr.gov.pl

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo

Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęgajny ul. Kasztanowa, dz. 9/50 i 9/51 obr. Łęgajny na terenie gm. Barczewo. termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2017 r. o godz. 15:00

Usługa niszczenia barszczy Sosnowskiego na gruntach Zasobu WRSP - teren SZGZ Elbląg

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę - termin składania upływa w dniu 21.08.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu zbożowego, dz. nr 4/31, obręb Samin, gm. Dąbrówno Uwaga: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont nawierzchni drogi z Zasobu WRSP w m. Markiny, gm. Bartoszyce.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy - Pzp. Zaproszenie do składania ofert. Termin składania upływa w dniu 04.08.2017 r. o godz. 9,00.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej demontażu i utylizacji eternitu z budynków: obory - nr inw. E-40/55/187, obory - nr inw. E-41/56/182 oraz stodoły - nr inw. E-37/55/180, działka nr 94/22, obręb Pierzchały, gm. Płoskinia Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki obiektów technicznych położonych w msc. Mszanowo, gm. Nowe Miasto Lubawskie Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku magazynu części i pomieszczenia socjalnego, ściany oporowej w silosie na kiszonkę, posadzki w oborze, dachu i eternitowych ścian w magazynie nawozów, położonych na działce nr 5/1, obręb Bukwałd, gm. Dywity. Uwaga: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opole

Poznań

Poznań ul. Michałowo usunięcie odpadów wraz z zamurowaniem otworów

Zaproszenie do składania ofert na usuniecie odpadów wraz z zamurowaniem otworów okiennych i drzwiowych budynku b. hydroforni znajdującej się na terenie dz. 1/2 obr. Kobylepole przy ul. Michałowo w Poznaniu. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 29.08.2017 r. do godz. 12.00

Lipka powiat złotowski remont komina przemysłowego

Zaproszeni do składania ofert na wykonanie remontu komina przemysłowego zlokalizowanego na dz. 7/12 w m. Lipka powiat złotowski. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 21.08.2017 r. do godz. 12.00

Suwałki

Wyliczenie wydajności dla 8 stawów rybnych na działce 77/8 obręb Piłatowszczyzna gmina Gródek. Postępowanie nr 2 Nr OLSU.Z.251.34.2017.ŁB

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na wyliczeniu wydajności dla 8 stawów rybnych znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejscowości Piłatowszczyzna o łącznej powierzchni 24,0101 ha. Wyliczenie stawki czynszu obliczone ma być jako średnia wieloletnia wydajność naturalna stawów, wyrażona w kilogramach ryb z lustra wody i średnia ważona cena zbytu karpia hodowlanego w roku poprzedzającym ogłoszenie wykazu.

Wrocław

Powiadomienie o udzieleniu zamowienia WR.SGZ.251.4.2017.BD

Usługi rolnicze polegające na skoszeniu lub talerzowaniu gruntów wchodzących w skład Zasobu WRSP

Powiadomienie o udzieleniu zamowienia WR.SGZ.251.5.2017.BD

Usługi utrzymania zieleni innej niż urządzonej polegajace na koszeniu okrywy roślinnej we wskazanych częstotliwościach kosiarkami ręcznymi wraz z zebraniem i utylizacją powstałego pokosu na gruntach wchodzących w skład Zasobu WRSP

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu Zapraszamy do złożenia oferty na...

Łódź

Dostawa materiałów komputerowych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 21 sierpnia 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker