INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gdańsk

Dostarczenie dla Oddziału Terenowego Agencji NIeruchomości Rolnych w Gdańsku upominkowych bonów towarowych

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia 31 marca 2017 r do godz. 11:00

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, napraw i konserwacji samochodów nie będących na gwarancji producenta

Zamówienie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Koszalin

Wykonanie robót budowlanych na dz. 4/20 i 4/1 obr.Biały Bór powiat szczecinecki

Wykonanie robót budowlanych na dz. 4/20 i 4/1 obr.Biały Bór powiat szczecinecki

Poznań

Unia gm. Strzałkowo - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas robót zabezpieczających zabytkowy budynek pałacu znajdujący się w m. Unia gm. Strzałkowo. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 06.04.2017 r.

Szczecin

Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych nr 2 i 4 na działce nr 397 obręb Rożnowo Nowogardzkie. Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. do godz. 11.00.

Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych nr 2 i 4 na działce nr 397 obręb Rożnowo Nowogardzkie. Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. do godz. 11.00. ...

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na dz. nr 513/5 i 513/6 obr. 1 miasta Węgorzyno". Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. do godz. 11.00.

„Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego na dz. nr 513/5 i 513/6 obr. 1 miasta Węgorzyno". Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. do godz. 11.00. ...

Uporządkowanie terenu (w tym również pozostałości po rozbiórce) działki nr 4/30 obr. Brzozowo, gm. Przybiernów. Termin składania ofert: do dnia 30.03.2017r. do godz. 11.00.

Uporządkowanie terenu (w tym również pozostałości po rozbiórce) działki nr 4/30 obr. Brzozowo, gm. Przybiernów. Termin składania ofert: do dnia 30.03.2017r. do godz....

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

„Wykonanie remontu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - dz. nr 13/1 i 145/8 obr. Borkowo Wielkie, gm. Radowo Małe". Informacja o udzieleniu zamówienia...

Warszawa

Wykonanie remontu dachu i ocieplenia budynku biurowego położonego w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Termin składania ofert: do 11 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

Wrocław

Łódź

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 24 marca 2017 roku do godziny 9:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker