INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Olsztyn

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „remont lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku Pacółtówko 22, gm. Grunwald na terenie działania SZGZ w Grabinie w zakresie ujętym w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej" w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „remont lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku Pacółtówko 22, gm. Grunwald na terenie działania SZGZ w Grabinie w zakresie ujętym w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej" w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2016 r.

Remont lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym, położonym w miejscowości Pacółtówko 22, gm. Grunwald na terenie działania SZGZ w Grabinie

Remont lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym, położonym w miejscowości Pacółtówko 22, gm. Grunwald na terenie działania SZGZ w Grabinie. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2016 r. o godz. 9:00

Poznań

Obsługa portierni

Obsługa portierni budynku Agencji Nieruchomości ROlnych Oddziału Terenowego w Poznaniu przy ul Fredry 12. Kontakt w sprawie postępowania: Pani Kornelia Bernaczyk, email: kbernaczyk@anr.gov.pl

Obsługa portierni

Obsługa portierni budynku Agencji Nieruchomości ROlnych Oddziału Terenowego w Poznaniu przy ul Fredry 12 Kontakt w sprawie postępowania: Pani Kornelia Bernaczyk, email: kbernaczyk@anr.gov.pl

Szczecin

„Konserwacja dźwigu towarowego oraz usuwanie awarii dźwigu towarowego znajdującego się w budynku Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie przy ulicy Bema 30 w Łobzie". Wybór najkorzystniejszej oferty.

„Konserwacja dźwigu towarowego oraz usuwanie awarii dźwigu towarowego znajdującego się w budynku Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie przy ulicy Bema 30 w Łobzie"....

„Wykonywanie prac konserwacyjnych w budynku Filii Archiwum Zakładowego ANR w Łobzie". Termin składania ofert: do dnia 27.12.2016r. do godz. 11.00.

„Wykonywanie prac konserwacyjnych w budynku Filii Archiwum Zakładowego ANR w Łobzie". Termin składania ofert: do dnia 27.12.2016r. do godz. 11.00. ...

"Dostawa prasy codzienne i periodyków branżowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2017 roku". Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0165.131.2016

Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę prasy codzienne i periodyków branżowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie w 2017 roku". Termin składania ofert 28.12.2016 r.

Oferta na jednorazową sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. termin składania ofert: do dnia 12.01.2017r. do godz. 13.00.

Oferta na jednorazową sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych i gospodarczych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. termin składania ofert:...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker