INNE OGŁOSZENIA

 

Zapytania ofertowe

 

Gorzów wlkp.

Publikacja w 2017 roku ogłoszeń w prasie codziennej o lokalnym i krajowym zasięgu sprzedaży –zaproszenie do składania ofert

Zamówienie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Termin składania ofert do dnia do dnia 16 grudnia 2016r.

Poznań

Wiatrowo gm. Wągrowiec naprawa pokrycia dachowego pałacu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy dachu i obróbek blacharskich na budynku pałacu znajdującego się w m. Wiatrowo gm. Wągrowiec. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 08.03.2017 r.

Mikorzyn gm. Kępno naprawa pokrycia dachowego pałacu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy dachu i obróbek blacharskich na budynku pałacu znajdującego się w m. Mikorzyn gm. Kępno. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 08.03.2017 r.

Słomowo gm. Rogoźno naprawa pokrycia dachowego pałacu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie naprawy dachu i obróbek blacharskich na budynku pałacu znajdującego się w m. Słomowo gm. Rogoźno. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 08.03.2017 r.

Oporowo gm. Ostroróg zabezpieczenie budynku stajni

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót zabezpieczających budynek stajni koni wyjazdowych znajdujący się w m. Oporowo gm. Ostroróg. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 13.03.2017 r.

Mnichy gm. Międzychód rozbiórka budynku gospodarczego

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego znajdującego się w m. Mnichy gm. Międzychód wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zamówienie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Termin składania ofert 03.03.2017 r.

Wywóz nieczystości płynnych

Wywóz nieczystości płynnych w okresie od 15.03.2017 do 31.12.2017 ze zbiorników bezodpływowych.

Suwałki

OLSU.Z.E.5.2017.ŁB opracowaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontów w lokalach mieszkalnych będących w zasobie SZGZ w Ełku - 3 zadania

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Ełku ul. Zamkowa 8, 19-300 Ełk zaprasza do składania ofert o zamówienie publiczne. Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2017 r. do godz. 10:30.

Szczecin

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego..

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno". Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego.. ...

„Zabezpieczenie zbiornika zlokalizowanego na dz. nr 7/30 obr. Rynowo oraz dwóch zbiorników zlokalizowanych na dz. nr 9/8 obręb Węgorzyce, gm. Osina". Termin składania ofert: do dnia 03.03.2017r. do godz. 11.00.

„Zabezpieczenie zbiornika zlokalizowanego na dz. nr 7/30 obr. Rynowo oraz dwóch zbiorników zlokalizowanych na dz. nr 9/8 obręb Węgorzyce, gm. Osina". Termin składania...

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno".

„Rozbiórka budynku byłego hotelu robotniczego w miejscowości Kołki dz. nr 336/21, gm. Choszczno".   Wybór...

Wrocław

WR.SGZ.MB.251.1.2017 Usługi kominiarskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej do dnia3 lutego 2017r

Zielona góra

Wycinka drzew i krzewów - informacja z otwarcia ofert

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Informacja z otwarcia ofert.

Prace remontowe budynku zamku w miejscowości Miodnica dz. 3/5

Zamówienie na usługi prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30.000 euro. Termin składania ofert 03.03.2017 r.

Łódź

Dostawa sprzętu do Oddziału Terenowego w Warszawie Filia w Łodzi

Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro. Termin składania ofert do 24 lutego 2017 roku do godziny 10:00

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker