Inne ogłoszenia

Bydgoszcz

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokalu w m. Rogóźno Zamek

1.Lokal mieszkalny numer 12 o powierzchni użytkowej 44,22 m2 składający się z dwóch pokoi kuchni , korytarza, łazienki z wc . Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego Nr 26 o numerze inwentarzowym 58/1359, położonym na działce 79/5 o powierzchni 0,4513 ha, zapisanej w KW TO1U/00023039/0. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,92 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 18,48 m2 . Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 79/5 wynosi 69/1921 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodociągową i kanalizacyjną . Ogrzewanie centralne zasilane z osiedlowej kotłowni. Klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,4513 ha.

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokali w m. Napole

Budynek mieszkalno-biurowy nr 14 nr inwentarzowy 31/0205 o łącznej powierzchni użytkowej 92,49 m 2, części gospodarczej o powierzchni 89,36 m2 i powierzchni całkowitej 181,85 m2. Budynek położony na działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w KW TO1C/00029024/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną , ogrzewanie etażowe. Udział w działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha wynosi 100 %. Użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,0700 ha.

Gdańsk

Wynajem pomieszczenia biurowego, pok. 22 i 23

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjno- biurowego w Słupsku przy ul. 3 Maja 44. Wokół budynku miejsca parkingowe. Pokój nr 22 o powierzchni 17,40 m² . Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 ). Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). Pokój nr 23 o powierzchni 17,30 m² . Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 ). Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). Należność za wynajem pomieszczeń obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu powiększoną o obowiązujący podatek VAT plus opłaty za media oraz za obsługę obiektu. Przetargi na wynajem w/w pomieszczeń odbędą się w dniu 11.07. 2017 r w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44 o godz: 1. 10.00 – pok. 22 2. 10.20 - pok. 23 Wadium z dopiskiem jakich pokoi dotyczy należy wpłacić na konto Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku BGK O/Gdańsk nr 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002.

Lublin

Olsztyn

SZGZ Korsze-nieruchomość zabudowana obrębu nr 0021 Tolniki Małe, gmina Resze

Na udział 51/75 części składa się: * udział 51/75 części w gruntach działki nr 192 o powierzchni ogólnej 1,3280 ha, * cześć budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 130,9 m2-nr inwentarzowy 1222-110, wraz pomieszczeniami gospodarczymi na strychu o pow. użytkowej 48,6 m2 i w piwnicy o pow. użytkowej 5,8 m2 oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, * budynek obory o pow. 228,2 m2-nr inwentarzowy 1223-108, * budynek gospodarczy o pow. 16,2 m2-nr inwentarzowy 1224-108K. Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 roku, o godz. 1200 w siedzibie OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Korszach ul. Wojska Polskiego 41A Cena wywoławcza nieruchomości wynosi-41.200,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych) Wadium wynosi-200,00 zł Minimalne postąpienie wynosi-420,00 zł

Wrocław

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta w OT ANR we Wroccławiu Zapraszamy do złożenia oferty na...

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker