Inne ogłoszenia

Bydgoszcz

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokalu w m. Rogóźno Zamek

1.Lokal mieszkalny numer 12 o powierzchni użytkowej 44,22 m2 składający się z dwóch pokoi kuchni , korytarza, łazienki z wc . Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego Nr 26 o numerze inwentarzowym 58/1359, położonym na działce 79/5 o powierzchni 0,4513 ha, zapisanej w KW TO1U/00023039/0. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,92 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 18,48 m2 . Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 79/5 wynosi 69/1921 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodociągową i kanalizacyjną . Ogrzewanie centralne zasilane z osiedlowej kotłowni. Klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,4513 ha.

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokali w m. Napole

Budynek mieszkalno-biurowy nr 14 nr inwentarzowy 31/0205 o łącznej powierzchni użytkowej 92,49 m 2, części gospodarczej o powierzchni 89,36 m2 i powierzchni całkowitej 181,85 m2. Budynek położony na działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w KW TO1C/00029024/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną , ogrzewanie etażowe. Udział w działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha wynosi 100 %. Użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,0700 ha.

Gdańsk

Wynajem pom. biurowych

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjno- biurowego w Słupsku przy ul. 3 Maja 44. Wokół budynku miejsca parkingowe. 1. Pokój nr 22 o powierzchni 17,40 m². Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 ). Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). 2. Pokój nr 23 o powierzchni 17,30 m² .Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 )Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). 3. Pokój nr 33 o powierzchni 17,40 m² Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 ). Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). 4. Pokój nr 34 o powierzchni 17,40 m² .Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu wynosi 240,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści). Minimalne postąpienie ceny wynosi 20,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia 00/100 ). Wadium wynosi 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100 ). Należność za wynajem pomieszczeń obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu powiększoną o obowiązujący podatek VAT plus opłaty za media oraz za obsługę obiektu. Przetargi na wynajem w/w pomieszczeń odbędą się w dniu 15 marca 2017 r w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44 o godz: 1. 10.00 – pok. 22 2. 10.15 - pok. 23 3. 10.30 - pok. 33 4. 10.45 - pok. 34

Lublin

Poznań

Fałkowo 31/11, gm. Łubowo - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego.

Suwałki

Wynajem pomieszczen biurowych - Ełk ul. Zamkowa 8

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczne przetargi ustne /licytacyjne/ nieograniczone na wynajem od dnia 01 sierpnia 2016 r. lokali znajdujących się w budynku administracyjnym w Ełku przy ul. Zamkowa 8. Opis położenia: - nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie nowopowstałego osiedla Podgrodzie, w odległości około 800 m od centrum miasta Ełk, 60 m od jeziora Ełckiego oraz 10 m od pensjonatu Stary Spichlerz. Lokalizacja nieruchomości zapewnia szybkie połączenie z centrum miasta poprzez zabytkowy most oraz wyspę na której znajdują się pozostałości zamku krzyżackiego.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker