Inne ogłoszenia

Bydgoszcz

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokalu w m. Rogóźno Zamek

1.Lokal mieszkalny numer 12 o powierzchni użytkowej 44,22 m2 składający się z dwóch pokoi kuchni , korytarza, łazienki z wc . Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego Nr 26 o numerze inwentarzowym 58/1359, położonym na działce 79/5 o powierzchni 0,4513 ha, zapisanej w KW TO1U/00023039/0. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,92 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 18,48 m2 . Udział lokalu w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 79/5 wynosi 69/1921 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną wodociągową i kanalizacyjną . Ogrzewanie centralne zasilane z osiedlowej kotłowni. Klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,4513 ha.

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - Wykaz na sprzedaż lokali w m. Napole

Budynek mieszkalno-biurowy nr 14 nr inwentarzowy 31/0205 o łącznej powierzchni użytkowej 92,49 m 2, części gospodarczej o powierzchni 89,36 m2 i powierzchni całkowitej 181,85 m2. Budynek położony na działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha, zapisanej w KW TO1C/00029024/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną , ogrzewanie etażowe. Udział w działce 2/17 o powierzchni 0,0700 ha wynosi 100 %. Użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: B-0,0700 ha.

Gdańsk

Wynajem pom. biurowych nr 40, 41

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjno- biurowego w Słupsku przy ul. 3 Maja 44, oznaczone nr 40 i 41 o ogólnej powierzchni użytkowej 34,80 m². Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu za powyższe pomieszczenia wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Minimalne postąpienie - 20,00 zł ( dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Wadium wynosi:- 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). Należność za wynajem pomieszczeń obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu plus obowiązujący podatek VAT plus koszty związane z mediami i obsługą obiektu. Przetarg na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu 26.01. 2017 r o godz. 11.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie ANR Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Słupsku pod nr telefonu 059 844 78 18 , w godz. 7.45 – 15.00.

Wynajem pom. biurowych nr 17,18,19,20,21

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku administracyjno- biurowego w Słupsku przy ul. 3 Maja 44, oznaczone nr 17, 18, 19, 20, 21 o ogólnej powierzchni 82,50 m². Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu za powyższe pomieszczenia wynosi 1150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Minimalne postąpienie - 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Wadium wynosi:- 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Należność za wynajem pomieszczeń obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu plus obowiązujący podatek VAT plus koszty związane z mediami i obsługą obiektu. Przetarg na wynajem w/w pomieszczeń odbędzie się w dniu 26.01. 2017 r o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie ANR Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Słupsku pod nr telefonu 059 844 78 18 , w godz. 7.45 – 15.00.

Wynajem pom. biurowego, pok.16

Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku nr 16 o pow. 17,40 m2. Cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu za pomieszczenie nr 16 wynosi -240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). Minimalne postąpienie - 20,00 zł ( dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Wadium wynosi:- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Należność za wynajem pomieszczenia obejmować będzie: wylicytowaną cenę miesięcznego czynszu plus obowiązujący podatek VAT plus opłaty za media oraz za obsługę obiektu. Przetarg na wynajem w/w pomieszczenia odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r o godz. 10.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Słupsku przy ul. 3 Maja 44. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie ANR Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Słupsku pod nr telefonu 059 844 78 18 , w godz. 7.45 – 15.00.

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu Chevrolet Cruze

Publiczny przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu osobowego marki Chevrolet Cruze, nr rej. GDAWW83, rok prod. 2009, poj. silnika 1598 cm3, moc silnika 83 Kw, Cena wywoławcza brutto 21 000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017r. o godz. 10:10 w sali przetargowej w siedzibie ANR OT Gdańsk, ul. Powstańców Warszawy 28 Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym ANR w Gdańsku (tel. 58 300 48 41, 58 302 34 51 wew. 128 lub 215)

Lublin

Olsztyn

SZGZ Korsze-nieruchomośc zabudowana Nr 0001 Babieniec

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 14, położona na terenie gminy Korsze, w obrębie Nr 0001 Babieniec jako działka Nr 33/2 o powierzchni 1100 m2, w tym: - grunty rolne zabudowane-1100 m2 , klasy gleb: Br- R IV a-1100 m2, co stanowi 1100 m2 użytków rolnych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.240,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Minimalne postąpienie: 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych) Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w siedzibie OT ANR w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41A, pokój nr 2.

SZGZ Korsze-nieruchomość lokalowa Sątoczek 29,9 m2

Udział 250/1000 części w działce nr 31 obręb Sątoczek o powierzchni ogólnej 359 m2 w tym: tereny mieszkaniowe (B)- 359 m2, zabudowanej 8-segmentowym budynkiem gospodarczym (nr inw. 48-182/B). Powierzchnia użytkowa sprzedawanych dwóch boksów gospodarczych wynosi 29,9 m2 .

SZGZ Korsze-nieruchomość lokalowa Sątoczek 15,1m2

Udział 125/1000 części w działce nr 31 obręb Sątoczek o powierzchni ogólnej 359 m2 w tym: tereny mieszkaniowe (B)- 359 m2, zabudowanej 8-segmentowym budynkiem gospodarczym (nr inw. 48-182/B). Powierzchnia użytkowa sprzedawanego boksu gospodarczego wynosi 15,1 m2 .

SZGZ Korsze-nieruchomość lokalowa Sątoczek 14,9 m2

Udział 125/1000 części w działce nr 31 obręb Sątoczek o powierzchni ogólnej 359 m2 w tym: tereny mieszkaniowe (B)-359 m2, zabudowanej 8-segmentowym budynkiem gospodarczym (nr inw. 48-182/B). Powierzchnia użytkowa sprzedawanego boksu gospodarczego wynosi 14,9 m2 .

SZGZ Korsze-nieruchomość lokalowa Dubliny 3/1

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/20 obręb Dubliny o powierzchni ogólnej 0,1642 ha, z czego: tereny mieszkaniowe (B)- 0,0996 ha, grunty orne – 0,0646 ha , w tym: R III a – 0,0386 ha, R IV a – 0,0260 ha, zabudowana (nr inw. 110/000715) częścią budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej Dubliny nr 3 m. 1 o powierzchni użytkowej 77,1 m2 , składającego się z pomieszczeń: sieni, pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, schowka i klatki schodowej i dwóch pokoi na poddaszu oraz zabudowana częścią budynku gospodarczego o powierzchni 13,5 m2 . Na terenie działki posadowione są dodatkowo dwa garaże typu blaszaki nietrwale z gruntem związane. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.760,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) . Wadium na przedmiotową nieruchomość wynosi 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) . Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41a, pok. Nr 2.

SZGZ Korsze- nieruchomość zabudowana Kotkowo 8/2

Adres: Kotkowo nr 8 m. 2 - nieruchomość lokalowa w skład, której wchodzi: - lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 37,3 m2 , położony w budynku wielorodzinnym nr 8 (nr inw. 0002-165 b), wraz z udziałem 43/100 części gruntu w działce nr 8/13 obręb Kotkowo o powierzchni ogólnej 1056 m2, w tym: tereny mieszkaniowe (B)-1056 m2, oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; - część nieruchomości gruntowej zabudowanej wielosegmentowym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej segmentu 13,0 m2 (nr inw. 0009-181 a) wraz z udziałem 384/10000 części gruntu w działce nr 8/11 obręb Kotkowo o powierzchni ogólnej 946 m2 w tym: inne tereny zabudowane (Bi)-946 m2 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.200,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) . Wadium na przedmiotową nieruchomość wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) . Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41a, pok. Nr 2.

SZGZ Korsze-nieruchomośc zabudowana Wopławki

Udział 25/100 części w zabudowanej działce nr 82/18 obręb Wopławki, gmina Kętrzyn, o powierzchni ogólnej 712 m2 , w tym: inne tereny zabudowane (Bi)- 712 m2. Sprzedaży podlega udział: w gruncie oraz w części budynku gospodarczego segmentu gospodarczego w 4-segmentowym budynku gospodarczym (nr inw. 0258-182) o pow. 11,2 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) . Wadium na przedmiotową nieruchomość wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) . Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41a, pok. Nr 2.

SZGZ Korsze-nieruchomośc zabudowana msc.Ramty

Udział 2000/10000 części w zabudowanej działce nr 5/4 obręb Robawy, gmina Reszel, o powierzchni ogólnej 718 m2 , w tym: inne tereny zabudowane (Bi)- 718 m2. Sprzedaży podlega udział: w gruncie oraz w części budynku gospodarczego segmentu gospodarczego w 5-segmentowym budynku gospodarczym (nr inw. 0013-182) o pow. 20,70 m2.. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych). W cenie uwzględniono koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) . Wadium na przedmiotową nieruchomość wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) . Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Korszach, ul. Wojska Polskiego 41a, pok. Nr 2.

Suwałki

Wynajem pomieszczen biurowych - Ełk ul. Zamkowa 8

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczne przetargi ustne /licytacyjne/ nieograniczone na wynajem od dnia 01 sierpnia 2016 r. lokali znajdujących się w budynku administracyjnym w Ełku przy ul. Zamkowa 8. Opis położenia: - nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie nowopowstałego osiedla Podgrodzie, w odległości około 800 m od centrum miasta Ełk, 60 m od jeziora Ełckiego oraz 10 m od pensjonatu Stary Spichlerz. Lokalizacja nieruchomości zapewnia szybkie połączenie z centrum miasta poprzez zabytkowy most oraz wyspę na której znajdują się pozostałości zamku krzyżackiego.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker