OT ANR w Szczecinie

Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie

Dane kontaktowe:


Oddział Terenowy  Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie

Filia Archiwum Zakładowego w Łobzie
73-150 Łobez, Bema 30
tel. (0 91) 578 83 40
fax (0 91) 578 83 43
e-mail:
skladnica_akt@anr.gov.pl


Informacje o OT ANR w Szczecinie

FILIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO w Łobzie

Informacje o OT ANR w Szczecinie
FILIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W ŁOBZIE
73-150 Łobez ul. Bema 30
tel.0-91/57-88-340 tel./fax.0-91/57-88-343
___________________________________________________________________________

To wysoce wyspecjalizowany, nowoczesny obiekt przystosowany do gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania zasobów dokumentacyjnych.
Jego lokalizacja – centralnie w skali województwa położony Łobez- jest wyrazem troski o równouprawnienie w dostępie do zbiorów, dla wszystkich zainteresowanych. Dla potrzeb placówki wytypowano obiekt stanowiący mienie Zasobu Agencji tj. były warsztat mechanizacji rolnictwa przy ul. Bema 30 w Łobzie.
Obiekt ten przeszedł gruntowny remont oraz szereg inwestycji adaptacyjnych, które nadały mu ostatecznie aktualny kształt, dostosowany do sprawowanej funkcji.
Wyposażony został w kompaktowe regały przesuwne umożliwiające składowanie ponad 15.000 mb akt, z gwarancją pełnego zabezpieczenia gromadzonych archiwaliów.
Dla pełnego zabezpieczenia obiektu teren zajmowany przez składnicę został okolony solidnym ogrodzeniem z przesuwną bramą wjazdową oraz zamontowano monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy. Obiekt posiada własny parking dla petentów, do którego prowadzi droga wyłączeniowa od drogi wojewódzkiej.
Celem pełnej wizualizacji placówki na wysokości budynku stoi firmowa wiata przystankowa autobusu PKS, o charakterystycznej konstrukcji, z logo ANR.

Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie wynosi- 1.700 m2, kubatura 4,950 m3.

Placówka przejęła już do prowadzenia zasoby archiwalne z 244 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych, w ramach, których funkcjonowało ponad 1.100 zakładów o profilu: rolnym, remontowo – budowlanym, mechanizacji rolnictwa, rybackim i ogrodniczym, a ponadto ferm, inspektoratów, stacji hodowli roślin ogrodniczych, mieszalni pasz. Zgromadzono tu także dokumenty własne Agencji, Spółek i Gospodarstw będących w Jej administrowaniu, a także podmiotów-dzierżawców gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

Zgromadzonych zostało ponad 10.000 mb akt z obszaru całego województwa zachodniopomorskiego, w tym akta osobowe ponad 350.000 osób, które były zatrudniane na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w wyżej wspomnianych podmiotach.
W Archiwum znajduje się również dokumentacja podlegająca archiwowaniu - dokumenty finansowe, dokumentacja techniczna obiektów i inne zbiory.

ZACHODNIOPOMORSKA SKŁADNICA AKT ANR OT W SZCZECINIE

Jest przystosowana do:
• przechowywania zarchiwizowanych zbiorów akt w należytych warunkach i odpowiednio zabezpieczonych przed ich utratą lub zniszczeniem;
• usprawnionego procesu wyszukiwania i wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń, wypisów i wyrysów dla osób i instytucji zainteresowanych i uprawnionych;
• sprawną obsługę interesantów poprzez komunikację pocztową, łączami komputerowymi i teleinformatycznymi, z powiatowymi siedzibami przedstawicielstw ANR;
• pełen profesjonalizm w zarządzaniu zbiorami, z wykorzystaniem fachowości i umiejętności wyspecjalizowanej załogi;
• skracania czasu wyjaśniania spraw spornych i ochrony interesów osób i instytucji związanych z konsekwencjami utraty dokumentów;

Byłym pracownikom gospodarstw rolnych z terenów przejętych w administrowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, Archiwum wydaje nieodpłatnie:
wszelkie zaświadczenia związane z zatrudnieniem(w tym zaświadczenia RP 7),
świadectwa pracy,
odpisy z list płac i innych dokumentów,
a także:
dla właścicieli nieruchomości - dokumentacje obiektów budowlanych.

Druki podań ułatwiające dostęp do swoich dokumentów dostępne są we wszystkich placówkach ANR OT Szczecin, na terenie całego województwa, w samym Archiwum oraz we wszystkich Urzędach Gmin i Starostwach Powiatowych. Wypełniony druk, bądź każdą inną formę podania można przesyłać pocztą bezpośrednio do Zachodniopomorskiej Składnicy Akt, jak również za pośrednictwem terenowych placówek Agencji.


Poza swoją statutową działalnością Zachodniopomorska Składnica Akt ANR w Łobzie, uruchomiła działalność usługową, z wykorzystaniem wolnych mocy przerobowych.

OFERTA USŁUGOWA
FILII ARCHIWUM ZAKŁADOWRGOW ŁOBZIE

Jeśli jesteś lub byłeś pracodawcą, a nie posiadasz odpowiednich warunków do przechowywania dokumentów zatrudnionych w firmie pracowników PROPONUJEMY CI PROFESJONALNĄ POMOC.
Posiadamy wolną powierzchnię, pod gromadzenie i obsługę dokumentów osobowych i finansowych oraz deklarujemy fachową ich obsługę obejmującą:
• przechowywanie dokumentacji, na podstawie stosownej umowy ,
• wydawanie uwierzytelnionych kopii przechowywanych dokumentów, dla potrzeb:
  byłych pracowników
  urzędów, uprawnionych do kontroli
• udostępnianie oryginałów dokumentów:
wypożyczanie do sądów
• dbałość o całość zarchiwizowanych dokumentów,
• konserwowanie i dozorowanie zgromadzonych archiwaliów,
• brakowanie po czasie określonym umową.

 

OT ANR w Szczecinie

FILIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO w ŁOBZIE

Zakres usług oraz ceny oferowane przez: 
Oddział terenowy Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie
FILIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W ŁOBZIE
73-150 Łobez ul. Bema 30
tel.0-91/57-88-340 tel./fax.0-91/57-88-343
___________________________________________________________________________
To wysoce wyspecjalizowany, nowoczesny obiekt przystosowany do gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania zasobów dokumentacyjnych.
Jego lokalizacja – centralnie w skali województwa położony Łobez- jest wyrazem troski o równouprawnienie w dostępie do zbiorów, dla wszystkich zainteresowanych. Dla potrzeb placówki wytypowano obiekt stanowiący mienie Zasobu Agencji tj. były warsztat mechanizacji rolnictwa przy ul. Bema 30 w Łobzie.
Obiekt ten przeszedł gruntowny remont oraz szereg inwestycji adaptacyjnych, które nadały mu ostatecznie aktualny kształt, dostosowany do sprawowanej funkcji.
Wyposażony został w kompaktowe regały przesuwne umożliwiające składowanie ponad 15.000 mb akt, z gwarancją pełnego zabezpieczenia gromadzonych archiwaliów.
Dla pełnego zabezpieczenia obiektu teren zajmowany przez składnicę został okolony solidnym ogrodzeniem z przesuwną bramą wjazdową oraz zamontowano monitoring przeciwpożarowy i antywłamaniowy. Obiekt posiada własny parking dla petentów, do którego prowadzi droga wyłączeniowa od drogi wojewódzkiej.
Celem pełnej wizualizacji placówki na wysokości budynku stoi firmowa wiata przystankowa autobusu PKS, o charakterystycznej konstrukcji, z logo ANR.

Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu po przebudowie wynosi- 1.700 m2, kubatura 4,950 m3.

Placówka przejęła już do prowadzenia zasoby archiwalne z 244 zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych, w ramach, których funkcjonowało ponad 1.100 zakładów o profilu: rolnym, remontowo – budowlanym, mechanizacji rolnictwa, rybackim i ogrodniczym, a ponadto ferm, inspektoratów, stacji hodowli roślin ogrodniczych, mieszalni pasz. Zgromadzono tu także dokumenty własne Agencji, Spółek i Gospodarstw będących w Jej administrowaniu, a także podmiotów-dzierżawców gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

Zgromadzonych zostało ponad 10.000 mb akt z obszaru całego województwa zachodniopomorskiego, w tym akta osobowe ponad 350.000 osób, które były zatrudniane na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w wyżej wspomnianych podmiotach.
W Składnicy znajduje się również dokumentacja podlegająca archiwowaniu - dokumenty finansowe, dokumentacja techniczna obiektów i inne zbiory.

OT ANR w SZCZECINIE FILIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO W ŁOBZIE

Jest przystosowana do:
• przechowywania zarchiwizowanych zbiorów akt w należytych warunkach i odpowiednio zabezpieczonych przed ich utratą lub zniszczeniem;
• usprawnionego procesu wyszukiwania i wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń, wypisów i wyrysów dla osób i instytucji zainteresowanych i uprawnionych;
• sprawną obsługę interesantów poprzez komunikację pocztową, łączami komputerowymi i teleinformatycznymi, z powiatowymi siedzibami przedstawicielstw ANR;
• pełen profesjonalizm w zarządzaniu zbiorami, z wykorzystaniem fachowości i umiejętności wyspecjalizowanej załogi;
• skracania czasu wyjaśniania spraw spornych i ochrony interesów osób i instytucji związanych z konsekwencjami utraty dokumentów;

Byłym pracownikom gospodarstw rolnych z terenów przejętych w administrowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, Archiwum wydaje nieodpłatnie:
wszelkie zaświadczenia związane z zatrudnieniem(w tym? zaświadczenia RP 7),
świadectwa pracy,?
odpisy z list płac i innych? dokumentów,
a także:
dla właścicieli nieruchomości - dokumentacje? obiektów budowlanych.

Druki podań ułatwiające dostęp do swoich dokumentów dostępne są we wszystkich placówkach ANR OT Szczecin, na terenie całego województwa, w samej Składnicy Akt oraz we wszystkich Urzędach Gmin i Starostwach Powiatowych. Wypełniony druk, bądź każdą inną formę podania można przesyłać pocztą bezpośrednio do Zachodniopomorskiej Składnicy Akt, jak również za pośrednictwem terenowych placówek Agencji.

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker