Dane kontaktowe

 

Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo dolnośląskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu

54-610 Wrocław ul.Mińska 60
e-mail:wroclaw@anr.gov.pl
Centrala 71 356-39-19
fax 71 357-90-97
wroclaw.anr.gov.pl


Dyrektor
Piotr Regiec

Z-ca Dyrektora
Bogusław Witkowski

Z-ca Dyrektora
Artur Mackiewicz

Główny Księgowy
Witold Mieszczak

Sekcja Gospodarowania Zasobem
p.o. Kierownika - Sebastian Bogus

p.o. Zastępcy Kierownika - Adam Krajciewicz


    Ewidencja i Analizy
    p.o. Zastępcy Kierownika - Krzysztof Tomczak 

    Sprawy mieszkaniowo-Budowlane
    p.o. Zastępcy Kierownika - Marek Deryło

    Nieruchomości Inwestycyjne i Promocja 
    p.o. Zastępcy Kierownika - Anna Hucał 

  
    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich
    p.o. Zastępcy Kierownika : Zbigniew Mądzelewski


    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem  w Legnicy
    p.o. Zastępcy Kierownika: Alicja Mochol-Kędziora 

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy
   p.o.  Zastępcy Kierownika: Urszula Ganczarek 

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
    p.o.
Zastępcy Kierownika: Magdalena Rumińska

Sekcja Nadzoru Właścicielskiego 
Kierownik - Wojciech Kuruc  

Sekcja Windykacji Należności
Kierownik - Jan Teuerle

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik – Tomasz Rynkowski

Archiwum Zakładowe
ul. S. Kunickiego 4
54-616 Wrocław
Zastępca Kierownika - Przemysław Trzebniak

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker