Dane kontaktowe

 

Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo dolnośląskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu

54-610 Wrocław ul.Mińska 60
e-mail:wroclaw@anr.gov.pl
Centrala 71 356-39-19
fax 71 357-90-97
wroclaw.anr.gov.pl

 

Dyrektor
Iwona Dyszkiewicz

Z-ca Dyrektora
Sławomir Sprawka

Z-ca Dyrektora
Jerzy Dulnik


Główna Księgowa
Ewa Płomińska-Petrović

Sekcja Gospodarowania Zasobem
p.o. Kierownika - Barbara Pajor

Zastępca Kierownika - Barbara Olszewska - Pałęga


    Ewidencja i Analizy
    p.o. Zastępcy Kierownika - Agnieszka Jednaki

    Sprawy Mieszkaniowo - Budowlane
    Zastępca Kierownika - Stanisław Nowak

    Nieruchomości Inwestycyjne i Promocja
    p.o. Zastępca Kierownika - Marzena Szocińska - Klein

 
    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich
    Zastępca Kierownika : Kazimierz Matkowski

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem  w Legnicy
    Zastępca Kierownika: Krzysztof Bieganowski 

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy
    Zastępca Kierownika: Krzysztof Bieganowski

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
    Zastępca Kierownika: Adam Krajciewicz

Sekcja Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik - Wojciech Kuruc 


Sekcja Windykacji Należności
Kierownik - Jan Teuerle

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik - Paweł Bednarz

Archiwum Zakładowe
ul. S. Kunickiego 4
54-616 Wrocław
Zastępca Kierownika - Przemysław Trzebniak

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker