Dane kontaktowe

 

Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym województwo dolnośląskie.

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Oddziału.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu

54-610 Wrocław ul.Mińska 60
e-mail:wroclaw@anr.gov.pl
Centrala 71 356-39-19
fax 71 357-90-97
wroclaw.anr.gov.pl


Dyrektor
Piotr Regiec 

Z-ca Dyrektora
Bogusław Witkowski

Z-ca Dyrektora
Artur Mackiewicz

Główny Księgowy
Witold Mieszczak

Sekcja Gospodarowania Zasobem
p.o. Kierownika - Sebastian Bogus 

p.o. Zastępcy Kierownika - Adam Krajciewicz 


    Ewidencja i Analizy
    p.o. Zastępcy Kierownika - Krzysztof Tomczak 

    Sprawy mieszkaniowo-Budowlane

    ul. Kunickiego 4

    54-616 Wrocław
    p.o. Zastępcy Kierownika - Marek Deryło

 

    Nieruchomości Inwestycyjne i Promocja 
    p.o. Zastępcy Kierownika - Anna Hucał 

  
    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich

    Rakowice Wielkie 15

    59-600 Lwówek Śląski 
    p.o. Zastępcy Kierownika : Zbigniew Mądzelewski

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem  w Legnicy

    ul.Jaworzyńska 199

    59-220 Legnica
    p.o. Zastępcy Kierownika: Alicja Mochol-Kędziora  

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy

    ul.Kliczkowska 28

    58-100 Świdnica
    p.o.  Zastępcy Kierownika: Urszula Ganczarek  

    Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu

    ul. Kunickiego 2

    54-616 Wrocław
    p.o. Zastępcy Kierownika: Magdalena Rumińska

 

Sekcja Nadzoru Właścicielskiego 

ul. Kunickiego 4

54-616 Wrocław
Kierownik - Wojciech Kuruc  

Sekcja Windykacji Należności
Kierownik - Jan Teuerle

Sekcja Organizacyjno-Prawna
Kierownik – Tomasz Rynkowski

Archiwum Zakładowe
ul. S. Kunickiego 4
54-616 Wrocław
Zastępca Kierownika - Przemysław Trzebniak

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker