Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Filii.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie
Filia w Łodzi


91-420 Łódź ul. Północna 27/29
e-mail lodz@anr.gov.pl
Sekretariat: (0-42) 636-29-72, 636-53-26, 630-20-61
Fax: (0-42) 632-91-33

pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

Z-ca Dyrektora OT

Adam Macierewicz

tel. (42) 636-53-26 wew. 12Z-ca Głównego Księgowego

Teresa Kozanecka

tel. (42) 636-53-26 wew. 13Sekcja Finansowo-Księgowa

Kierownik: Teresa Kozanecka

tel. (42) 636-53-26 wew. 13

Z-ca Kierownika: Marzanna Adamczewska

tel. (42) 636-53-26 wew. 16

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Windykacji i Rozliczeń

Główny Specjalista: Izabela Jagiełło

tel. (42) 636-53-26 wew. 32Sekcja Gospodarowania Zasobem

Kierownik: Krzysztof Ochnicki

tel. (42) 633-80-18

Z-ca Kierownika: Tomasz Mokros

tel. (42) 630-20-61 wew. 29Sekcja Organizacyjno-Prawna

Kierownik: Beata Bartoszewska

tel. (42) 630-20-61 wew. 17

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Radca Prawny: Barbara Mielczarek

tel. (42) 636-12-39 wew. 26

 
Archiwum

- podlega SOP

Archiwista: Andrzej Suchodolski

tel. (42) 636-53-26 wew. 23

Oddziały terenowe

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker