Dane kontaktowe

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Filii.

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie
Filia w Łodzi


91-420 Łódź ul. Północna 27/29
e-mail lodz@anr.gov.pl
Sekretariat: (0-42) 636-53-26, 636-12-39, 630-20-61, 636-29-72
Fax: (0-42) 632-91-33

pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 

adres skrzynki w ePUAP - ju296t0gcd/lodz


Zastępca Dyrektora OT

 

Janusz Ciesielski

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 8Z-ca Głównego Księgowego

Marzanna Adamczewska

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 8Sekcja Finansowo-Księgowa

Kierownik: Marzanna Adamczewska

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 8

Z-ca Kierownika: Izabela Jagiełło

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 6

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Windykacji i Rozliczeń

Główny Specjalista: Anita Wróblewska

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 6Sekcja Gospodarowania Zasobem

Kierownik: Krzysztof Ochnicki

tel. (42) 633-80-18, proszę wybrać nr 3

Z-ca Kierownika: Tomasz Mokros

tel. (42) 630-20-61, proszę wybrać nr 5Sekcja Organizacyjno-Prawna

Kierownik: Beata Bartoszewska

tel. (42) 630-20-61, proszę wybrać nr 2

Szymon Kucharski  - Główny Specjalista - koordynator ds. obsługi prawnej

Tomasz Mokras -  Radca Prawny

tel. (42) 636-12-39, proszę wybrać nr 7

 
Archiwum

- podlega SOP

Archiwista: Andrzej Suchodolski

tel. (42) 636-53-26, proszę wybrać nr 1

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker