Dane kontaktowe

 

Dane kontaktowe do kierownictwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Filii

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Olsztynie
Filia w Suwałkach


ul. Sportowa 22, 16-400 Suwałki
Centrala +48 87 566-35-91, 565-18-47, 565-11-26,
fax. 566-58-61


e-mail: suwalki@anr.gov.pl
Jeśli chcesz skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną przeczytaj!

 

Z-ca Dyrektora OT

Jarosław Lutyński

Nr telefonu: +48 87 565-12-97


Z-ca Głównego Księgowego OT 

Janina Świerzbinowicz

Nr telefonu: +48 87 562-79-78

Sekcja Organizacyjna, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli

Kierownik: Marek Ugniewski

Nr telefonu: +48 87 562-79-99

Sekcja Finansowo-Księgowa i Windykacji

Kierownik: Elżbieta Śniadkowska

Nr telefonu: +48 87 562-79-81

Sekcja Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem

Kierownik: Zdzisław Chmielewski

Nr telefonu: +48 87 562-79-75

Archiwum

Starszy Inspektor: Zofia Pietkiewicz

Nr telefonu: +48 87 562-79-98

Oddziały terenowe/Filie

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker