O AGENCJI

 

Informacje o Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i 2 tej Ustawy. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności wymienione w art. 6 ust. 1 i ust. 2 powołanej ustawy oraz gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w formach wymienionych w art. 24 Ustawy.

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker