Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dobre Miasto, obręb Barcikowo, dz. 112/46

Cena:

592 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.1500 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Działka nr 112/46 posiada nieregularny kształt, aczkolwiek dzięki jej proporcjonalności nie jest to przeszkoda do wykorzystania jej zgodnie z funkcją wyznaczoną w m.p.z.p.. Od strony wschodniej działka przylega do drogi krajowej nr 51, w pozostałej części otaczają ją grunty aktualnie wykorzystywane jako rolnicza przestrzeń produkcyjna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kolonijna zabudowa mieszkaniowa, dwurodzinny budynek mieszkalny Barcikowo 34. Teren działki lekko zróżnicowany wysokościowo, odłogowany, porośnięty pojedynczymi zakrzaczeniami i zadrzewieniami śródpolnymi. Grunty północnej części działki przecina linia energetyczna biegnąca ze wschodu na zachód. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1,5 km zwartej strefy zabudowy mieszkaniowej wsi Barcikowo. Działka znajduje się w zasięgu oddziaływania sieci wodociągowej i energetycznej. Na działce znajduje się szambo. W centralnej części działki znajdują się zabudowania po byłej bazie PGR Barcikowo: 2 budynki chlewni wraz z przybudówkami stanowiącymi magazyny na paszę i budynek stodoły. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Świątkach gmina posiada opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Barcikowo-kolonia, zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX/342/2013 z dnia 28 listopada 2013r. W planie działka o numerze 112/46 znajduje się częściowo na terenie oznaczonym symbolem 24PU-teren zabudowy produkcyjno €“ usługowej, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem 01KGP-teren drogi publicznej klasy głównej.
więcej>>


SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Kolonowskie, obr. Staniszcze Małe

Cena:

53 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2934 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-02

Nieruchomość niezabudowana, wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolami: MNp stanowiącego tereny projektowanego mieszkalnictwa jednorodzinnego (ok. 40% powierzchni), KDp stanowiącego tereny projektowanej drogi klasy dojazdowej (ok. 5% powierzchni), UTp stanowiącego tereny projektowanych usług turystycznych (ok. 30% powierzchni), RP i RZ stanowiącymi odpowiednio tereny łąk i pastwisk oraz tereny upraw polowych (ok. 25% powierzchni). Pełny opis ogłoszenia w załączniku.
więcej>>


SGZ Opole, pow. strzelecki, gm. Leśnica, obr. Krasowa

Cena:

139 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.3500 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-02

Nieruchomość niezabudowana,na obszarze o znaczeniu w planie : Ps, KDD2(12), 1.RP, gdzie : Ps €“ tereny składów i magazynów, KDD2(12) €“ tereny dróg-ulic dojazdowych, z przeznaczeniem podstawowym pod projektowane gminne ulice publiczne klasy dojazdowej (D1/2), 1.RP - funkcja wiodąca €“ uprawy polowe, . Pełny opis ogłoszenia w załączniku.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Zakrzewiec, dz. 157/3

Cena:

21 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.0005 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-22

Działka położona przy drodze utwardzonej-bruk, ok. 2 km na południowy-wschód od zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Zakrzewiec, w rozłogu wsi Kiersy. Kształt działki zwarty, regularny, zbliżony do prostokątnego. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Na działce znajdują się ślady osadnictwa z XVI i XVII wieku będące w ewidencji obiektów archeologicznych woj. warmińsko- mazurskiego.
więcej>>


OT olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Zakrzewiec, dz. 157/2

Cena:

240 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 11.9674 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-22

Działka położona przy drodze utwardzonej- bruk, ok. 2 km na południowy-wschód od zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Zakrzewiec, w rozłogu wsi Kiersy. Kształt działki wydłużony, nieregularny. Na działce występują pojedyncze zakrzaczenia. Nieruchomość okresowo z tendencjami do podmakania. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne, rzeka Lipówka oraz pojedyncza zabudowa siedliskowa. Na działce znajdują się ślady osadnictwa z XVI i XVII wieku będące w ewidencji obiektów archeologicznych woj. warmińsko-mazurskiego.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Zakrzewiec, dz. 157/1

Cena:

643 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 33.2931 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-22

Działka położona przy drodze gruntowej nieurządzonej w terenie, ok. 2 km na południowy-wschód od zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Zakrzewiec, w rozłogu wsi Kiersy. Kształt działki zwarty, regularny zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się niewielkie kontury nieużytków-okresowo podmokłe obniżenia terenu porośnięte krzakami i drzewami liściastymi. Na działce znajdują się trzy kontury Lz porośnięte drzewostanem liściastym, głównie olchą. Sąsiedztwo stanowią grunty rolne , rzeka Lipówka oraz pojedyncza zabudowa siedliskowa. Na działce znajdują się ślady osadnictwa z XVI i XVII wieku będące w ewidencji obiektów archeologicznych woj. warmińsko- mazurskiego.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Janów Podlaski tryumfuje w Pradze

W weekend 6-7 września br. w stolicy Czech odbył się międzynarodowy pokaz koni arabskich czystej krwi Prague Intercup, w trakcie którego 6 medali i tytułów czempiońskich przypadło w udziale polskiej hodowli, w tym aż 5 przyznano koniom wyhodowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

ANR na Dożynkach Województwa Mazowieckiego

W niedzielę 7 września br. w Staroźrebach w powiecie płockim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Na święcie plonów nie zabrakło przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych.

Agencja na targach bydła

W dniach 29-31 sierpnia br. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Sielinko koło Poznania odbyła się I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego zorganizowana z okazji obchodów 20-lecia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zaprzęgowe Mistrzostwa Europy w Książu

Stado Ogierów w Książu w dniach 21-24 sierpnia br. stało się europejską stolicą powożenia – było ono gospodarzem Mistrzostw Europy Młodzieży w Powożeniu, Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnych oraz Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu CAI3*.

Agencja na Festiwalu dell'Arte

W niedzielę 24 sierpnia br. zakończyła się kolejna edycja Festiwalu dell'Arte organizowanego w Pałacu w Wojanowie przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Głównym celem działalności Fundacji jest ochrona zabytkowych zespołów pałacowych i promocja Kotliny Jeleniogórskiej.

Festiwal Tajemnic na Zamku Książ

W dniach 15-17 sierpnia br. na Zamku Książ odbył się II Dolnośląski Festiwal Tajemnic. Podczas tej imprezy Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu promował zabytkowe pałace i folwarki oraz nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane na Dolnym Śląsku.

Agencja na targach Roltechnika

W weekend 23-24 sierpnia br. w Wilkowicach koło Leszna odbyła się VIII Wystawa Rolnicza Roltechnika oraz XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka.

Dni Konia Arabskiego 2014

W dniach 15-17 sierpnia br. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się Dni Konia Arabskiego, na które złożyły się XXXVI Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLV Aukcja Pride of Poland. Na aukcji sprzedano 24 klacze za ponad 2 mln euro.

V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Zaproszenie na V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych.

Agencja zaprasza do Janowa Podlaskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. w Janowie Podlaskim po raz kolejny odbędą się Dni Konia Arabskiego. Jak co roku złożą się na nie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i międzynarodowa Aukcja Pride of Poland. Ponadto po zakończeniu Dni Konia Arabskiego odbędzie się Aukcja Letnia, a 3 najważniejsze polskie stadniny prowadzące hodowlę koni arabskich czystej krwi – w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Białce – będą otwarte dla zwiedzających. Tradycyjnie Dni Konia Arabskiego swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker