Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/102

Cena:

21 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1274 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-02-12

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 8/102 obrębu Kozłowo stanowiła strefę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami ETAP I.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Wólka Orłowska, dz. 16/5

Cena:

3 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0458 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-02-13

Działka oznaczona nr 16/5 obrębu Wólka Orłowska w aktualnym do dnia 31.12.2003 roku planie przestrzennego zagospodarowania gminy Nidzica znajduje się na terenie istniejącej zabudowy do adaptacji. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest na terenie strefy nr 1 przyrodniczo-krajobrazowej z dominującą polityką ochronną. W obszarze strefy obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów dotyczących wyróżnionych obszarów chronionych. Między innymi obowiązuje zakaz zmiany użytkowania łąk i pastwisk położonych na glebach organicznych i mineralno-organicznych. Teren w/w działki położony jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz w obszarze wchodzącym w skład ostoi przyrody Natura 2000 (ustanowiona ostoja ptasia Puszcza Napiowdzko-Ramucka PLB 280007 oraz obszar o znaczeniu dla wspólnoty €žOstoja Napiwodzko-Ramucka€ PLH 280052). Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się na terenie zwartej zabudowy wiejskiej. Omawiana działka znajduje się na terenie wyróżnionego rejonu Górnej Łyny. Zalecana jest polityka modernizacyjna i wyrównawcza oraz rozwój funkcji turystycznej.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Wierzbowo, dz. 133

Cena:

7 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1017 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-02-12

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 133 obrębu Wierzbowo stanowiła I strefę zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami€“ ETAP I.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Dąbie obręb STARY ZAGÓR dz. nr 135/3

Cena:

6 660.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.28 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-11

Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie obowiązującym do końca 2002 r. ujęta była jako tereny łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, uchwalonym uchwałą Nr 152/XVII/2001 Rady Gminy Dąbie z dnia 22.02.2001 r. ze zmianą z dnia 25 aździernika 2012 r. (uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXI/134/12) w/w nieruchomość nie zmienia przeznaczenia ujętego w w/w planie i stanowi teren o słabej bonitacji, znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 25-Dolina Bobru ustanowionego rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
więcej>>


OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Chorkówka, obr. Faliszówka - pow. 0,26 ha

Cena:

1 940.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.26 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-13

Publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż 1 nieruchomości rolnej, niezabudowanej. Pełna treść ogłoszenia przetargowego podana jest w załączniku poniżej.
więcej>>


OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. brzozowski , gm. Jasienica Ros. obr.Blizne - łącz. pow. 0,29 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.29 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-12

Publiczny przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż 3 odrębne nieruchomości rolne, niezabudowane. Pełna treść ogłoszenia przetargowego podana jest w załączniku poniżej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

Jubileuszowy Ranking 300

W czwartek 11 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców jubileuszowej, 20 edycji Rankingu 300. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ponad miliard złotych do budżetu państwa

W środę 10 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 1 miliard 151 milionów złotych do budżetu państwa. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych

2 grudnia br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości zabytkowych.

Agencja na Cavaliadzie w Poznaniu

W dniach 4-7 grudnia w Poznaniu odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014 CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. CAVALIADA Poznań po raz piąty odbyła się w stolicy Wielkopolski. Poznańskie wydarzenie otwiera cykl CAVALIADA Tour w sezonie halowym 2014/15. Rangę zawodów w Poznaniu podkreślają eliminacje Pucharu Świata.

Profesor Christian Hanzen odznaczony

W dniu 3 grudnia 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski w obecności Profesora Zdzisława Gajewskiego udekorował Profesora Christiana Hanzena Medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Medal ten został przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego za zasługi i dokonania w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa.

Polska w Paryżu ponownie górą

W dniach 28-30 listopada br. polskie konie z nadzorowanych przez ANR stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz z hodowli prywatnych walczyły na Czempionacie Świata Koni Arabskich Czystej Krwi w Paryżu o najwyższe tytuły wieńczące dwanaście miesięcy zmagań.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker