Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2010 - 2014

 

Przydatne linki 

 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

UWAGA

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku, siedziba Biura Prezesa mieści się pod nowym adresem:

Ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa.

Dotychczasowe numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/98

Cena:

18 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1038 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-12-17

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 8/98 obrębu Kozłowo stanowiła strefę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami €“ ETAP I
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/109 wraz z udz. 1/30 cz. w dz. 8/88, 8/104, 8/107

Cena:

23 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1576 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-12-17

w obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działki nr 8/109, 8/88, 8/104, 8/107 obrębu Kozłowo stanowiły strefę mieszkaniowo usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działki stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami€“ ETAP I.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/108 wraz z udz. 1/30 cz. w dz. 8/88, 8/104, 8/107

Cena:

23 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1577 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-12-17

w obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działki nr 8/108, 8/88, 8/104, 8/107 obrębu Kozłowo stanowiły strefę mieszkaniowo usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działki stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami€“ ETAP I.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Łyna, dz. 115/9

Cena:

13 680.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3008 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-12-16

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 115/9 obrębu Łyna położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w/w działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica (dostępnym na stronie nidzica.intergis.pl) działka znajdują się na obszarze strefy 1€“ strefa przyrodniczo-krajobrazowa€“ dominuje polityka ochronna. Cały obszar strefy położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko€“ Ramuckiej. W strefie przyrodniczo€“ krajobrazowej wyznaczono pięć rejonów funkcjonalnych, nieruchomość znajduje się w Rejonie Górnej Łyny.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 5/10

Cena:

186 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.7244 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-12-17

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 5/10 obrębu Kozłowo stanowiła tereny wód otwartych. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji usługowej, w tym zabudowy turystyczno-rekreacyjnej oraz sportowej.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Bolejny, dz. 92/1

Cena:

32 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-12-16

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 92/1 obrębu Bolejny położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w/w działka znajduje się na terenie istniejącej zabudowy do adaptacji. Zgodnie z wyrysem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica (dostępnym na stronie nidzica.intergis.pl) działka znajdują się na obszarze strefy 1€“ strefa przyrodniczo-krajobrazowa€“ dominuje polityka ochronna. Cały obszar strefy położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko€“ Ramuckiej. W strefie przyrodniczo€“ krajobrazowej wyznaczono pięć rejonów funkcjonalnych, nieruchomość znajduje się w 1.5 Rejonie wsi Żelazno i Bolejny.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Oświadczenie ANR

Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży.

Stypendia pomostowe wręczone

W środę 25 listopada br. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyła się uroczysta inauguracja XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji.

Waldemar Humięcki p.o. Prezesa ANR

Pełniącym obowiązki Prezesa ANR został Waldemar Humięcki.

Pomoc dla mazowieckiej gminy

W czwartek 12 listopada br. Oddział Terenowy ANR w Warszawie przekazał nieodpłatnie na rzecz gminy Michałowice ok. 3 ha gruntów o wartości prawie 10 mln zł.

Niższe ceny gruntów

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w III kwartale 2015 r. wyniosła 28 574 zł za 1 ha i była niższa o 1412 zł, czyli o 4,7% od uzyskanej w II kwartale 2015 r. Cenę za III kwartał określono na podstawie prawie 2,6 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych ponad 17,5 tys. ha.

Sukces polskich koni w Weronie

W dniach 7-8 listopada br. w Weronie odbył się Czempionat Europy Koni Czystej Krwi Arabskiej zorganizowany przez Włoski Związek Hodowców Koni Arabskich ANICA. Polskie konie zdobyły dwa tytuły w czempionatach.

Stypendia pomostowe 2015/2016

Stypendia pomostowe na rok akademicki 2015/16 zostały przyznane.

700 mln złotych do kasy państwa

W piątek 30 października br. Agencja Nieruchomości Rolnych zasiliła kasę państwa kwotą 700 mln zł.

Bartek Kwiatek Mistrzem Polski

W dniach 23-25 października br. Bartłomiej Kwiatek, zawodnik Stada Ogierów w Książu, wywalczył w Stadzie Ogierów w Bogusławicach swój 10. medal Mistrzostw Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi.

Jesienny Janów Podlaski

W niedzielę 25 października br. odbyła się Jesienna Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Aukcję poprzedziły dwudniowe Dni Otwarte w janowskiej stadninie.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker