Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2010 - 2014

 

Przydatne linki 

 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

UWAGA

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku, siedziba Biura Prezesa mieści się pod nowym adresem:

Ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa.

Dotychczasowe numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/98

Cena:

18 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1038 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-10-27

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 8/98 obrębu Kozłowo stanowiła strefę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami €“ ETAP I
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Grunwald, obręb Gierzwałd, dz. 10/37, 10/38

Cena:

33 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1879 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-10-22

Nieruchomość ma charakter budowlany, położona w sąsiedztwie zabudowy wsi. Kształt nieruchomości foremny. Rzeźba terenu-płaska i lekko falista. Sąsiednie tereny zabudowane wyposażone są w sieci: elektryczną, kanalizacyjną i wodociągową. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia z lokalizacją słupów i stacji transformatorowej słupowej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Dąbrówno, obręb Samin, dz. 7/3

Cena:

12 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1091 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-10-22

Nieruchomość ma charakter budowlany, położona w sąsiedztwie zabudowy wsi. Kształt nieruchomości foremny. Rzeźba terenu-płaska i lekko falista. Sąsiednie tereny zabudowane wyposażone są w sieci: elektryczną i wodociągową. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna niskiego napięcia.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia w Suwałkach,SZGZ w Bystrym,woj.warmińsko-mazurskie,pow.gołdapski,gmina Banie Mazurskie,obręb Lisy dz.nr 278/10

Cena:

61 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.0611 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Treść wykazu w załączniku poniżej.
więcej>>


Filia w Suwałkach,SZGZ w Bystrym,woj.warmińsko-mazurskie,pow.gołdapski,gmina Banie Mazurskie,obręb Jagiele dz.nr 11/2,13/4,17/15

Cena:

69 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.7434 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Treść wykazu w załączniku poniżej.
więcej>>


ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko-€“mazurskie, gmina Nidzica, obręb Łyna, dz. 115/12 wraz z udz. 1/3 w dz. nr 115/4

Cena:

14 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3072 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-10-26

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 115/12 i 115/4 obrębu Łyna położona jest na terenie nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym do 31.12.2003r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica w/w działki znajdują się na terenie o przeznaczeniu rolniczym. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nidzica (dostępnym na stronie nidzica.intergis.pl) działki znajdują się na obszarze strefy 1€“ strefa przyrodniczo-krajobrazowa€“ dominuje polityka ochronna. Cały obszar strefy położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko€“ Ramuckiej. W strefie przyrodniczo€“ krajobrazowej wyznaczono pięć rejonów funkcjonalnych, nieruchomość znajduje się w Rejonie Górnej Łyny. Na działce nr 115/4 znajduje się studnia.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Posiedzenie Rady Społecznej

W poniedziałek 5 października br. w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane z tegoroczną suszą oraz zmianami procedur i zasad sprzedaży oraz wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2016 roku znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Forum rolnicze w Bydgoszczy

W dniu 2 października 2015 r. w Bydgoszczy odbyło się II Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej, w którym udział wzięli m.in. szefowie resortu rolnictwa i agencji rolnych. Partnerem forum był Oddział Terenowy ANR w Bydgoszczy.

Remont budynków mieszkalnych w Zatorach

W czwartek 1 października br. dokonano uroczystego odbioru prac remontowych dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, położonych w miejscowości Zatory.

Plusy i minusy inwestowania w Polsce

W dniach 28-29 września br. w Warszawie odbyła się kolejna edycja Property Forum. Jest to największe spotkanie dotyczące przyszłości rynku nieruchomości komercyjnych. Ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych w wydarzeniu brał udział Tomasz Ciodyk, dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR.

Sukces polskiej hodowli

W dniach 25-27 września br. w Akwizgranie (Aachen) w Albert-Vahle-Halle odbył się XXXIII Puchar Narodów będący jednym z najbardziej prestiżowych pokazów na świecie. Podobnie jak w ubiegłym roku obie nagrody główne przyznawane zbiorowo drużynom narodowym zdobyła Polska.

Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

W dniach 16–18 września 2015 r. w Kołobrzegu, odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na forum obecny był również OT ANR w Szczecinie.

Agencja podczas Polagry

W poniedziałek 21 września br. w Poznaniu podczas trwających MTP Polagra odbyło się specjalne seminarium dla delegacji Królestwa Arabii Saudyjskiej, której przewodniczył minister rolnictwa.

Agro Show w Bednarach

W dniach 18–21 września br. w Bednarach koło Poznania już po raz 17 odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2015 – największa impreza plenerowa tego typu w Europie. Zgromadziła ona ok. 800 wystawców, w tym prawie 100 z zagranicy, a odwiedziło ją ponad 150 tysięcy rolników.

Dodatkowa szansa dla stypendystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów ubiegających się o stypendia dla studentów I roku pochodzących z rodzin popegeerowskich. Stypendium wynosi 5 tys. zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Dożynki Prezydenckie w Spale

W niedzielę 13 września br. odbyły się uroczyste Dożynki Prezydenckie w Spale. Po raz pierwszy w roli gospodarza wystąpił Andrzej Duda, Prezydent RP.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker