Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2010 - 2014

 

Przydatne linki 

 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

 

UWAGA

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku, siedziba Biura Prezesa mieści się pod nowym adresem:

Ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa.

Dotychczasowe numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pasym, obręb 9-Michałki, dz. 15/1, dz. 15/5 (udział 1/8 części)

Cena:

83 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2984 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2016-03-09

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta i Gminy Pasym z dnia 15.04.2015 r., znak: RRG.6727.68.2015, dla nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 15/1 i 15/5 obrębu 9-Michałki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu nie toczy się postępowanie w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie podjęto także prac związanych z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasym. Na ww. działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego. Działki nie są położone na obszarze Natura 2000. Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu nie posiada informacji na temat występowania na ww. działkach złóż kruszywa mineralnego. Zgodnie z wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Pasym wypisem ze studium z dnia 11.05.2015 r., znak: RRG.6727.68.2015: Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Pasymiu dnia 29.11.1996 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym uchwałą Nr XXV/125/96 ze zmianą z dnia 15.02.2005 r. (uchwała Nr XXI/158/2005 Rady Miejskiej w Pasymiu) dla nieruchomości numer ewidencyjny 15/1 i 15/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki studium część tekstowa Kierunki Rozwoju Gminy proponuje kierunek zagospodarowania oznaczony symbolem P11-zabudowa mieszkaniowa i rekreacji indywidualnej.
więcej>>


SZGZ Mikołów, śląkie, raciborski, Krzanowice, Krzanowice

Cena:

1 151 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 5.4110 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

tereny aktywności gospodarczej pełna treść wykazu w załączniku poniżej
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Pasym, obręb 9-Michałki, dz. 15/8, dz. 15/5 (udział 1/8 części)

Cena:

98 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3551 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2016-03-09

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta i Gminy Pasym z dnia 15.04.2015 r., znak: RRG.6727.68.2015, dla nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 15/7 i 15/5 obrębu 9-Michałki gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu nie toczy się postępowanie w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie podjęto także prac związanych z opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pasym. Na ww. działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego. Działki nie są położone na obszarze Natura 2000. Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu nie posiada informacji na temat występowania na ww. działkach złóż kruszywa mineralnego. Zgodnie z wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Pasym wypisem ze studium z dnia 11.05.2015 r., znak: RRG.6727.68.2015: Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Pasymiu dnia 29.11.1996 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym uchwałą Nr XXV/125/96 ze zmianą z dnia 15.02.2005 r. (uchwała Nr XXI/158/2005 Rady Miejskiej w Pasymiu) dla nieruchomości numer ewid. 15/7, 15/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki studium część tekstowa Kierunki Rozwoju Gminy proponuje kierunek zagospodarowania oznaczony symbolem P11-zabudowa mieszkaniowa i rekreacji indywidualnej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Gdańsk - woj. pomorskie,gm. Stary Dzierzgoń, obr. 0015 Milikowo

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 1.5500 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Pełna treść wykazu w załączniku poniżej
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie,gm. Stary Dzierzgoń, obr. Mortąg

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 4.2600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Pełna treść wykazu w załączniku poniżej
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie,gm. Stary Dzierzgoń, obr. Mortąg

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 25.1100 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Pełna treśc wykazu w załączniku poniżej
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Ceny gruntów rolnych w 2015 roku

W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.

Pierwsze uzgodnienia Rady Społecznej w Olsztynie

9 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym ANR w Olsztynie. Dotyczyło ono nowych zasad dzierżawy nieruchomości rolnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

KRIR dziękuje Agencji za współpracę

Krajowa Rada Izb Rolniczych przysłała Prezesowi ANR dr. Waldemarowi Humięckiemu podziękowanie za czynny udział w debacie poświęconej polskiej ziemi rolnej, która odbyła się 22 stycznia br. w Poznaniu podczas Targów Polagra-Premiery.

Cavaliada Lublin

W dniach 4-7 lutego Lublin po raz czwarty gościł znakomitych jeźdźców i konie w ramach cyklu Cavaliada Tour. W sobotnie południe 6 lutego rozegrany został konkurs w skokach przez przeszkody o nagrodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zwyciężył w nim Polak Jacek Zagor na koniu Cuidam de Vrendt. Nagrodę wręczyli wspólnie dr Waldemar Humięcki, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Wiceprezes Hanna Myjak.

Złote Jabłka rozdane po raz XXII

5 lutego br. w Warszawie wręczono Złote Jabłka nagrodzonym w XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Wśród laureatów był Paweł Blicharski, który otrzymał nagrodę z rąk Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i dr. Waldemara Humięckiego, Prezesa ANR.

Spotkanie z francuską delegacją

W środę 3 lutego br. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humiecki przyjął Jean-Louisa Buera, Radcę ds. Rolnych Ambasady Francji w Polsce. Głównym tematem rozmów były obecne i przyszłe rozwiązania w zakresie rozdysponowania gruntów rolnych, których dysponentem jest Agencja.

Hanna Myjak Wiceprezesem ANR

We wtorek 2 lutego 2016 r. Hanna Myjak objęła funkcję Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obradowała Rada Społeczna w Szczecinie

We wtorek 2 lutego br. Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym ANR w Szczecinie pozytywnie zaopiniowała zasady rozdysponowania gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasady te będą obowiązywać do wejścia w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – 30 kwietnia 2016 r.

Kolejny sukces janowskiej Pingi

28 stycznia br., podczas pokazu Prince Sultan bin Abdulaziz International Arabian Horse Festival rozgrywanego na terenie stadniny Al Khalediah w Arabii Saudyskiej, 12-letnia klacz Pinga ze Stadniny Koni Janów Podlaski wygrała klasę klaczy starszych, zdobywając najwyższą ocenę pokazu.

Agencja podsumowała 2015 rok

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2015 roku sprywatyzowała prawie 85,3 tys. ha, w tym sprzedała około 76,7 tys. ha, oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 1,85 mld zł.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker