Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Płoskinia, obręb Pierzchały, dz. 1/7, 1/10

Cena:

2 204 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 47.8268 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość położona wzdłuż drogi szybkiego ruchu S-22 i w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Chruściel z łatwym dostępem ze strony drogi wojewódzkiej nr 506. Kształt nieruchomości wydłużony, regularny, zbliżony do prostokątnego. Rzeźba terenu płaska.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Braniewo, obręb Podgórze, dz. 76/31

Cena:

620 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.8039 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-02-18

Nieruchomość położona w odległości ok. 1 km od miasta Braniewo w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego wsi Józefowo, która bezpośrednio graniczy z granicami administracyjnymi miasta Braniewo. Dostęp do utwardzonych dróg bezpośredni, nieruchomość leży przy drodze asfaltowej. W zasięgu nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące sieci: elektroenergetyczną, wodociągową.
więcej>>


Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat żarski, gmina Lubsko, obręb 6 miasta LUBSKO - dz. nr 181/1, 181/2, 181/3 o łącznej pow. 0.5819 ha

Cena:

151 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5819 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Rolniczej. Jest to niezabudowana nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej. Działka nieuzbrojona €“ pełne uzbrojenie (sieć wodociągowa, linia kablowa elektroenergetyczna NN oraz sieć gazowa) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki - wymaga wykonania przyłączy na koszt inwestora.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Korsze, obręb Wiklewo, dz. 38/1

Cena:

404 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 16.5300 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-11

Urząd Miejski w Korszach w zaświadczeniu z dnia: 01.09.2014r.,znak:GT.6724.75.2014 zaświadcza, że w ustaleniach do miejscowego planu zagospodarowania Gminy Korsze zatwierdzonym uchwałą Nr 206/XXX/93 Rady Miejskiej Korsze z dnia 06.08.1993r., obowiązujących do 31.12.2003r., działka nr 38/1 w obrębie Wiklewo położona jest na terenach-przeznaczonych na cele rolne. Na w/w działkę brak aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wspomnianego terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Korsze nie przewiduje się zmian w obrębie w/w działki i nie trwają prace mające na celu opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w/w terenu. Na w/w działce: ¢ nie przewiduje się lokalizacji farm wiatrowych, ¢ nie ma udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, ¢ nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ¢ nie zostało wszczęte postępowanie dotyczące zamiany przeznaczenia studium, ¢ nie planuje się inwestycji na drogach przyległych do w/w nieruchomości. Działka położona jest w Obszarze Chronionym Natura 2000, oraz leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber. Nieruchomość położona wśród gruntów rolnych w sąsiedztwie zabudowy siedliskowej. Rzeźba terenu lekko falista. Kształt nieruchomości foremny. Na nieruchomości na pow. 1,22ha sklasyfikowanej jako Lz/Ls występuje drzewostan w wieku około 40 lat ( brzoza 90%, osika 10%). Odległość od miasta Korsze około 5 km, od miasta Kętrzyn około 20km.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Czachówki, dz. 32/5

Cena:

438 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 16.1796 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-10

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położna w województwie warmińsko-mazurskim, gmina Biskupiec, obręb Czachówki, działka nr 32/5 powierzchnia 16,1796 ha; nieruchomość rolna.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bartoszyce, obręb Gromki-Króle, dz. 10/8

Cena:

47 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.0966 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-19

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położna w województwie warmińsko-mazurskim, gmina Bartoszyce , obręb Gromki - Króle, działka nr 10/8, powierzchnia 2,0966 ha; nieruchomość rolna. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka jest w bezumownym użytkowaniu.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

Jubileuszowy Ranking 300

W czwartek 11 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców jubileuszowej, 20 edycji Rankingu 300. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ponad miliard złotych do budżetu państwa

W środę 10 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 1 miliard 151 milionów złotych do budżetu państwa. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych

2 grudnia br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości zabytkowych.

Agencja na Cavaliadzie w Poznaniu

W dniach 4-7 grudnia w Poznaniu odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014 CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. CAVALIADA Poznań po raz piąty odbyła się w stolicy Wielkopolski. Poznańskie wydarzenie otwiera cykl CAVALIADA Tour w sezonie halowym 2014/15. Rangę zawodów w Poznaniu podkreślają eliminacje Pucharu Świata.

Profesor Christian Hanzen odznaczony

W dniu 3 grudnia 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski w obecności Profesora Zdzisława Gajewskiego udekorował Profesora Christiana Hanzena Medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Medal ten został przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego za zasługi i dokonania w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa.

Polska w Paryżu ponownie górą

W dniach 28-30 listopada br. polskie konie z nadzorowanych przez ANR stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz z hodowli prywatnych walczyły na Czempionacie Świata Koni Arabskich Czystej Krwi w Paryżu o najwyższe tytuły wieńczące dwanaście miesięcy zmagań.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker