Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Słupsk, obr. Gać

Cena:

11 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0541 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-05

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sępopol, obręb Smolanka, dz. 17/23, 17/24

Cena:

700 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 11.5969 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-18

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położna w województwie warmińsko-mazurskim, gmina Sępopol, obręb Smolanka, działka nr 17/23 i 17/24 powierzchnia 11,5969 ha; nieruchomość niezabudowana . Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sępopol na cele budowy małej elektrowni wodnej na rzece Łynie
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Słupsk, obr. Bruskowo Wielkie

Cena:

5 861.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0200 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-04

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Siedlisko obręb BIELAWY działka nr 853/2

Cena:

18 530.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.06 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-05

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlisko obowiązującym do końca 2002 r. stanowiła teren upraw polowych. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to tereny wyłączone z zabudowy, strefa Bpotencjalnego zagrożenia powodziowego. Ponadto: - gmina nie planuje przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego ani i też nie przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, - nie została wydana Decyzja o warunkach zabudowy ani nie wpłynął wniosek o jej wydanie, - nie przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych, - nie planuje się poszerzenia dróg sąsiadujących z nieruchomością.
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Sadlinki, obr. Bronisławowo

Cena:

75 530.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.1800 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-24

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Sadlinki, obr. Olszanica

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 1.4927 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-03

Pełna treśc ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Odznaczenie Profesora Axela Wehrenda

W dniu 17 października 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Leszek Świętochowski udekorował Prof. Dr. hab. Axela Wehrenda z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) Medalem Zasłużony dla Rolnictwa, przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana dr. Marka Sawickiego.

Back to Business

23 września 2014 r. we Wrocławiu odbyła się XI edycja spotkania Back to Business. Tematem wiodącym konferencji było przedstawienie korzyści jakie niesie dla miasta inwestycja firmy Amazon.

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

Na gruntach przekazanych przez OT ANR we Wrocławiu powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 29 września 2014 r.

Polski Kongres Rolnictwa 2014

15 września 2015 r. w zamku Topacz w Ślęzie odbyła się kolejna konferencja w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Jej uczestnikiem była również ANR OT we Wrocławiu.

Sukces polskich stadnin

W dniach 27-28 września w Akwizgranie (Aachen) w Albert-Vahle-Halle odbył się XXXII Puchar Narodów - jeden z najbardziej prestiżowych pokazów na świecie, afiliowany przez Europejską Organizację Koni Arabskich (ECAHO).

25 lat przemian w polskim rolnictwie

To tytuł wystawy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Wyrobów Spożywczych Polagra Food, które odbyły się w Poznaniu w dniach 29.09.–2.10. br. Jej otwarcia dokonali Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W targach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych z Prezesem Agencji Leszkiem Świętochowskim.

Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

W dniach 16-18 września 2014r., w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego uczestnikiem był także szczeciński Oddział ANR.

Agencja na Property Forum 2014

W warszawskim hotelu Sheraton w dniach 22-23 września br. odbyła się IV Konferencja Property Forum, w której uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych.

Targowa jesień w OT Szczecin

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był miejscem Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014". Imprezę, która odbyła się w dniach 12–14 września br. swoim patronatem objął, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja zadbała o zabytkowe parki

Opolski oddział ANR nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker