Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat miński, gmina Mrozy, obręb Borki, pow. 0.44 ha

Cena:

15 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.44 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-05

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 592, o powierzchni 0,4400 ha, w tym użytki rolne 0,4400 ha, KW SI1M/00060217/7, nieruchomość jest bezumownie użytkowana, w tym: grunty orne RIVa - 0,2200 ha, grunty orne RV - 0,2200 ha. Cena nieruchomości obejmuje należny podatek VAT Gmina Mrozy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-siedliskowej oznaczonej na rysunku planu symbolem Mr-U, obejmującej tereny zabudowy rolniczej, siedliskowej z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług, w pozostałej części w strefie rolnej oznaczonej na rysunku planu symbolem R, obejmującej tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, mniejszych kompleksów leśnych i zalesień.
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława obręb STARE STRĄCZE działki nr 423/1

Cena:

14 550.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1454 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-12

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława położona jest na terenie - RM/18- przeznaczenie podstawowe- tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina M. Wrocław obręb Rędzin pow. 0,0387ha.

Cena:

37 800.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0387 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-11-06

Sprzedaż - nie rolna - 0,0387ha. - 37.800,00 zł - 7/11 AM 28,7/12 AM 28 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie zespołu urbanistycznego Rędzin i północnej części Osobowickich Pól Irygacyjnych zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 8, poz. 194 z 15 stycznia 2004 r. przewiduje dla dz. nr 7/8, 7/11, 7/12€“ RA- tereny zabudowy agroturystycznej, tereny te będą pełnić funkcje bazy aktywnej rekreacji połączonej z hodowlą lub chowem zwierząt (np. rekreacja jazda konna). Przewiduje się także przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa; usługi gastronomiczne i hotelowe; sportowe.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kolsko, obręb TATARKI działka nr 25, 39

Cena:

44 740.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.02 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko obowiązującym do końca 31.12.2002 r. stanowiła obszar przeznaczony pod teren upraw polowych łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie: stanowi ekologię ( las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( pola i łąki).
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kolsko, obręb UŚCIE działka nr 60/1

Cena:

55 930.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.16 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko obowiązującym do końca 31.12.2002 r. stanowiła obszar przeznaczony pod teren łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie: stanowi ekologię ( las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( łąki).
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kolsko, obręb UŚCIE działka nr 33/1, 33/2, 33/3

Cena:

19 960.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.10 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko obowiązującym do końca 31.12.2002 r. stanowiła obszar przeznaczony pod teren łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie: stanowi ekologię ( las, park, tereny otwarte) obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej ( łąki).
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Odznaczenie Profesora Axela Wehrenda

W dniu 17 października 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Leszek Świętochowski udekorował Prof. Dr. hab. Axela Wehrenda z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy) Medalem Zasłużony dla Rolnictwa, przyznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana dr. Marka Sawickiego.

Back to Business

23 września 2014 r. we Wrocławiu odbyła się XI edycja spotkania Back to Business. Tematem wiodącym konferencji było przedstawienie korzyści jakie niesie dla miasta inwestycja firmy Amazon.

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej

Na gruntach przekazanych przez OT ANR we Wrocławiu powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 29 września 2014 r.

Polski Kongres Rolnictwa 2014

15 września 2015 r. w zamku Topacz w Ślęzie odbyła się kolejna konferencja w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Jej uczestnikiem była również ANR OT we Wrocławiu.

Sukces polskich stadnin

W dniach 27-28 września w Akwizgranie (Aachen) w Albert-Vahle-Halle odbył się XXXII Puchar Narodów - jeden z najbardziej prestiżowych pokazów na świecie, afiliowany przez Europejską Organizację Koni Arabskich (ECAHO).

25 lat przemian w polskim rolnictwie

To tytuł wystawy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Wyrobów Spożywczych Polagra Food, które odbyły się w Poznaniu w dniach 29.09.–2.10. br. Jej otwarcia dokonali Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W targach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych z Prezesem Agencji Leszkiem Świętochowskim.

Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

W dniach 16-18 września 2014r., w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego uczestnikiem był także szczeciński Oddział ANR.

Agencja na Property Forum 2014

W warszawskim hotelu Sheraton w dniach 22-23 września br. odbyła się IV Konferencja Property Forum, w której uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych.

Targowa jesień w OT Szczecin

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był miejscem Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014". Imprezę, która odbyła się w dniach 12–14 września br. swoim patronatem objął, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja zadbała o zabytkowe parki

Opolski oddział ANR nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker