Ramka IFrame Ramka IFrame
Nested Portlets Nested Portlets

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Bramka działka nr 453/97

Cena:

35 040.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0901 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-29

Według obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 103 MN€“ tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
więcej>>


ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Bramka działka nr 453/109

Cena:

49 470.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1283 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-29

Według obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 104 MN€“ tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
więcej>>


ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Bramka działka nr 453/110

Cena:

35 570.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0915 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-29

Według obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 104 MN €“tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia w Suwałkach, SZGZ w Ełku, warmińsko-mazurskie, ełcki, Stare Juchy, Orzechowo, 265.

Cena:

70 110.00 zł
Powierzchnia (w ha): 5.1900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-17

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Choszczewo, dz. 11/2, 17

Cena:

57 800.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.5200 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-28

Teren nieruchomości płaski, wystawa wschodnia, kształt regularny. Nieruchomość nieużytkowana, odłogowana. Możliwe trudności w użytkowaniu ze względu na występujące tereny podmokłe i rów melioracyjny znajdujący się między działkami 11/2 i 17. Działka nr 17 położona jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej (brak zjazdu-duża skarpa), do działki nr 17 i 11/2 na krótkim odcinku dojazd drogą gruntową (działka nr 18). Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu rozproszonej zabudowy siedliskowej, ok. 1,5 km od zwartej zabudowy wsi.
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lubsko obręb CHOCIMEK działka nr 15/1

Cena:

144 130.00 zł
Powierzchnia (w ha): 6.4800 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-11-07

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonym uchwałą Nr XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22.04.2013 r. opublikowaną 25 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1167 przeznaczona jest jako tereny łąk i pastwisk, położona na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9Rz z zapisem planu: nakazuje się dotychczasowe użytkowanie terenu jako uprawy rolnicze, łąki i pastwiska, dopuszcza się lokalizowanie towarzyszących farmom wiatrowym m. in wież do pomiaru wiatru, budowę dróg wewnętrznych, poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 1127F, poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych lokalnych do 12,00 m oraz zmianę ich przebiegu, prowadzenie infrastruktury technicznej , zakazuje się lokalizowania obiektów, które mogłyby zakłócić pracę farmy wiatrowej oraz w części oznaczone symbolem SOE z zapisem planu €“ teren strefy ochronnej dla farmy wiatrowej. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000 r. oraz zmianie studium uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. położona jest w obszarze funkcjonalnym gminy Lubsko, w części w obszarze przeznaczonym pod rozmieszczenie farm wiatrowych, łącznie ze strefami ochronnymi, w których mogą wystąpić ograniczenia w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów oraz może wystąpić znaczące oddziaływanie tych urządzeń na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczono w studium symbolem EW1 w części na terenie łąk i pastwisk korytarz ekologiczny w studium symbolem RZ z zapisem użytki zielone łąki.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

25 lat przemian w polskim rolnictwie

To tytuł wystawy towarzyszącej Międzynarodowym Targom Wyrobów Spożywczych Polagra Food, które odbywają się w Poznaniu w dniach 29.09.–2.10. br. Jej otwarcia dokonali Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W targach uczestniczyli przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych z Prezesem Agencji Leszkiem Świętochowskim.

Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

W dniach 16-18 września 2014r., w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego uczestnikiem był także szczeciński Oddział ANR.

Agencja na Property Forum 2014

W warszawskim hotelu Sheraton w dniach 22-23 września br. odbyła się IV Konferencja Property Forum, w której uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych.

Targowa jesień w OT Szczecin

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był miejscem Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014". Imprezę, która odbyła się w dniach 12–14 września br. swoim patronatem objął, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja zadbała o zabytkowe parki

Opolski oddział ANR nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

Dożynki 25-lecia polskiej wolności

W niedzielę 21 września br. odbyły się uroczyste Dożynki Prezydenckie w Spale. Już po raz piąty w roli ich gospodarza wystąpił Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Maszynowy show w Bednarach

Już po raz 16 w Bednarach koło Poznania zorganizowano Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2014 – największą imprezę plenerową tego typu w Europie. Odbyła się ona w dniach 19-22 września br. i zgromadziła ok. 800 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło ją ponad 150 tysięcy rolników.

Agencja wspiera archeologię

W poniedziałek 15 września br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przekazał nieodpłatnie na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego nieruchomość o powierzchni 10,12 ha w Biskupinie.

Inwestycja na Dolnym Śląsku

W środę 10 września br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrodziu. Na działce o powierzchni ponad 5 ha powstanie zabudowa jednorodzinna.

Janów Podlaski tryumfuje w Pradze

W weekend 6-7 września br. w stolicy Czech odbył się międzynarodowy pokaz koni arabskich czystej krwi Prague Intercup, w trakcie którego 6 medali i tytułów czempiońskich przypadło w udziale polskiej hodowli, w tym aż 5 przyznano koniom wyhodowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker