Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Wymiarki, obręb WYMIARKI działka nr 49/6

Cena:

17 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.19 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-01

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wymiarki obowiązującym do końca 2002 r. przeznaczona była jako tereny upraw polowych. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ujęta jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


OT Warszawa, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Choceń, obręb Borzymie, pow. 15,9420 ha

Cena:

975 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 15.9420 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-16

Przedmiotem przetargu są dwie nieruchomości (sprzedawane łącznie w ramach jednej pozycji przetargowej) położone w obrębie 0003 Borzymie, gm Choceń o łącznej pow. 15,9420 ha, w tym: - nieruchomość Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/4 o pow. 11,6210 ha (w tym: RIIIa -0,35 ha, RIIIb -6,3722 ha, RIVa -2,47 ha, S-RIIIb -0,15 ha, ŁIII- 2,03 ha, W-RIVb -0,04 ha, N -0,08 ha, Tk -0,1288 ha), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/00051992/7. - nieruchomość Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. w Chodeczku, zabudowana budynkami byłej krochmalni, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/1 o pow. 4,3210 ha (w tym: RIIIb -0,5654 ha, B-RIIIb -2,7144 ha, PsIV -0,27 ha, N -0,67 ha, Tk -0,0712 ha, W -0,03 ha), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/00089430/5. Przedmiotowe działki ewidencyjne znajdują się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń -działka nr 7/4 przeznaczona jest pod strefę rekreacyjno-osadniczą, natomiast działka nr 7/1 pod strefę produkcyjno-składową.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Kobułty, dz. 241/2

Cena:

19 140.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4014 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-17

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec przedmiotowa działka znajduje się w terenie o kierunku zagospodarowania przestrzennego określonym jako tereny mieszkaniowe wraz z usługami podstawowymi. Studium określa, że cały teren gminy Biskupiec włączony został w granice Systemu Obszarów Chronionych województwa warmińsko-mazurskiego (SOCh).
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Warszawa, woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Lubień Kujawski, obręb Kanibród, pow. 0,95 ha

Cena:

31 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.9500 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-16

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 145/8, 145/9 o łącznej pow. 0,9500 ha (w tym: RIIIb o pow. 0,9500 ha), położona w obrębie 0019 Kanibród, gm. Lubień Kujawski, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00076030/7. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski -przedmiotowe działki położone są na terenach przeznaczonych na cele rolnicze.
więcej>>


Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański, obręb URZUTY - dz. nr 184/6 o pow. 27,5331 ha

Cena:

588 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 27.5331 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-02

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA NIEZABUDOWANA położona - województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański, obręb URZUTY - dz. nr 184/6 o pow. 27,5331 ha
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Wymiarki, obręb LUBARTÓW działka nr 17/3

Cena:

26 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.35 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-01

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wymiarki obowiązującym do końca 2002 r. przeznaczona była jako tereny łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ujęta jest w strefie upraw rolnych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości ustalona zostanie służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnych właścicieli działki nr 17/4.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Zaprzęgowe Mistrzostwa Europy w Książu

Stado Ogierów w Książu w dniach 21-24 sierpnia br. stało się europejską stolicą powożenia – było ono gospodarzem Mistrzostw Europy Młodzieży w Powożeniu, Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnych oraz Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu CAI3*.

Agencja na targach Roltechnika

W weekend 23-24 sierpnia br. w Wilkowicach koło Leszna odbyła się VIII Wystawa Rolnicza Roltechnika oraz XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka.

Dni Konia Arabskiego 2014

W dniach 15-17 sierpnia br. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się Dni Konia Arabskiego, na które złożyły się XXXVI Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLV Aukcja Pride of Poland. Na aukcji sprzedano 24 klacze za ponad 2 mln euro.

V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Zaproszenie na V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych.

Agencja zaprasza do Janowa Podlaskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. w Janowie Podlaskim po raz kolejny odbędą się Dni Konia Arabskiego. Jak co roku złożą się na nie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i międzynarodowa Aukcja Pride of Poland. Ponadto po zakończeniu Dni Konia Arabskiego odbędzie się Aukcja Letnia, a 3 najważniejsze polskie stadniny prowadzące hodowlę koni arabskich czystej krwi – w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Białce – będą otwarte dla zwiedzających. Tradycyjnie Dni Konia Arabskiego swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ostatnie dni naboru na stypendia pomostowe

Już w poniedziałek 18 sierpnia br. zakończy się okres składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Tego dnia o godzinie 16:00 formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stypendia-pomostowe.pl przestaną być aktywne. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR najpóźniej do dnia 22 sierpnia br.

Bezpieczne gospodarstwa rolne wybrane

Stadnina Koni Krasne została laureatem 12. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 września br. podczas 16. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach.

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4%, od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7%, od średniej uzyskanej w II kwartale ub. r.

ANR wspiera rozwój Dolnego Śląska

Przez 2 tygodnie, w dniach 15-31 lipca br., na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu prezentował na wystawie plenerowej „Wspieramy rozwój Dolnego Śląska" swój wkład w zmiany w regionie.

Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy

W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker