Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Szczytno, obręb Trelkowo, dz. 274/2

Cena:

63 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8909 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-22

Dla powyższej działki jest brak miejscowego planu, studium przeznacza na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Trelkowo. Sąsiedztwo działki stanowią grunty rolne i zabudowania zabudowy jednorodzinnej..
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Szczytno, obręb Lipowa Góra Zachodnia, dz. 6/148

Cena:

127 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2415 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-22

Dla powyższej działki jest uchwalony miejscowy plan , który to przeznacza działkę na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położona jest na zapleczu wsi Szczycionek. Sąsiedztwo działki stanowią grunty rolne i zabudowa zabudowy jednorodzinnej.
więcej>>


ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Morąg, obręb Bramka działka nr 453/79

Cena:

45 430.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1176 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-22

Według obowiązującej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Morąg działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 103 MN€“ tereny z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk obręb NIETKOWICE działka nr 577

Cena:

30 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.72 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-20

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do końca 2003r. stanowiła tereny łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji uzyskanej z Urzędu Gminy wynika, że nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przypisana jest funkcja E ekologia. nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego i nie toczy się postępowanie o wydanie takiej decyzji, nie przystąpiono do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, nie planuje się poszerzenia dróg sąsiadujących z nieruchomością. Uwaga! Nieruchomość bezumownie wykorzystywana. Użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego terenu i pozostawienia go w stanie sprzed wejścia na grunt. Agencja zastrzega, iż w związku z zajęciem nieruchomości jej bezumownemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot poczynionych nakładów. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że jest świadomy obciążenia a starania w zakresie objęcia nieruchomości podejmował będzie na swój koszt i staraniem własnym oraz, że nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


F.Suwałki, ZSGZ Olecko, warm-maz., olecki, Świętajno, Zalesie dz. nr 71/2, 73/2

Cena:

15 890.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8800 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-16

treść ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Czerwieńsk, obręb WYSOKIE działka nr 1013/1, 1023, 1024/1, 1054/5

Cena:

335 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 18.02 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-20

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do końca 2003r. stanowiła tereny upraw polowych, łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji uzyskanej z Urzędu Gminy wynika, że nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przypisana jest funkcja E ekologia, nie została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego i nie toczy się postępowanie o wydanie takiej decyzji, nie przystąpiono do opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji, nie planuje się poszerzenia dróg sąsiadujących z nieruchomością. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Forum Ekologiczne w Kołobrzegu

W dniach 16-18 września 2014r., w Kołobrzegu odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, zorganizowane przez Polską Fundację Ekologiczną oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jego uczestnikiem był także szczeciński Oddział ANR.

Agencja na Property Forum 2014

W warszawskim hotelu Sheraton w dniach 22-23 września br. odbyła się IV Konferencja Property Forum, w której uczestniczyła Agencja Nieruchomości Rolnych.

Targowa jesień w OT Szczecin

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach był miejscem Targów Rolnych „Agro Pomerania 2014". Imprezę, która odbyła się w dniach 12–14 września br. swoim patronatem objął, m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja zadbała o zabytkowe parki

Opolski oddział ANR nawiązał współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.

Dożynki 25-lecia polskiej wolności

W niedzielę 21 września br. odbyły się uroczyste Dożynki Prezydenckie w Spale. Już po raz piąty w roli ich gospodarza wystąpił Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Maszynowy show w Bednarach

Już po raz 16 w Bednarach koło Poznania zorganizowano Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2014 – największą imprezę plenerową tego typu w Europie. Odbyła się ona w dniach 19-22 września br. i zgromadziła ok. 800 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło ją ponad 150 tysięcy rolników.

Agencja wspiera archeologię

W poniedziałek 15 września br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przekazał nieodpłatnie na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego nieruchomość o powierzchni 10,12 ha w Biskupinie.

Inwestycja na Dolnym Śląsku

W środę 10 września br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrodziu. Na działce o powierzchni ponad 5 ha powstanie zabudowa jednorodzinna.

Janów Podlaski tryumfuje w Pradze

W weekend 6-7 września br. w stolicy Czech odbył się międzynarodowy pokaz koni arabskich czystej krwi Prague Intercup, w trakcie którego 6 medali i tytułów czempiońskich przypadło w udziale polskiej hodowli, w tym aż 5 przyznano koniom wyhodowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

ANR na Dożynkach Województwa Mazowieckiego

W niedzielę 7 września br. w Staroźrebach w powiecie płockim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Na święcie plonów nie zabrakło przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker