Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat miński, gmina Mrozy, obręb Borki, pow. 0.44 ha

Cena:

18 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.44 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 592, o powierzchni 0,4400 ha, w tym użytki rolne 0,4400 ha, KW SI1M/00060217/7, nieruchomość jest bezumownie użytkowana, w tym: grunty orne RIVa - 0,2200 ha, grunty orne RV - 0,2200 ha. Cena nieruchomości obejmuje należny podatek VAT Gmina Mrozy posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-siedliskowej oznaczonej na rysunku planu symbolem Mr-U, obejmującej tereny zabudowy rolniczej, siedliskowej z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług, w pozostałej części w strefie rolnej oznaczonej na rysunku planu symbolem R, obejmującej tereny upraw polowych, łąk i pastwisk, mniejszych kompleksów leśnych i zalesień.
więcej>>


OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Kotuń, obręb Broszków, pow. 0.7298 ha

Cena:

63 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.7298 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Nieruchomość nierolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki o numerach: 1015 i 1016/1, o łącznej powierzchni 0,7298 ha, w tym użytki rolne 0,7298 ha, KW SI1S/00104727/1, w tym: grunty orne RIVb - 0,2404 ha, grunty orne RIVa - 0,4894 ha. Cena nieruchomości obejmuje należny podatek VAT Gmina Kotuń posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Broszków. Zgodnie z planem, nieruchomość położona jest w części na terenie przeznaczonym pod drogę oraz w części na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową oraz mieszkaniową jednorodzinną.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Morąg, obręb Słonecznik, dz. 400

Cena:

1 053 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 7.3200 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-14

Nieruchomość położona bezpośrednio nad jeziorem Bartężek połączonym poprzez Kanał Bartnicki z jeziorem Ruda Woda-które wchodzi w skład systemu wodnego Kanału Elbląskiego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg działka znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania oznaczonej R-rekreacyjna. Długość linii brzegowej jeziora wynosi ok. 250 m.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kożuchów, obręb MIROCIN GÓRNY działka nr 303

Cena:

15 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.15 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-14

Przedmiotem sprzedaży jest działka zlokalizowana w kompleksie gruntów rolnych oraz łąk i pastwisk na północ od zwartej zabudowy wsi. Od zachodu działka graniczy z drogą gruntową nieutwardzoną. Z pozostałych stron sąsiaduje z gruntami o podobnym zagospodarowaniu. Działka odłogowana, porośnięta roślinnością łąkową. Teren działki płaski, kształt regularny. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenie upraw rolnych. Na działce nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych oraz nie ma innych zabytków wpisanych do rejestru ani ujętych w ewidencji.
więcej>>


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę DZIERŻAWĘ nieruchomości rolnej niezabudowanej, OT Szczecin, woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Marianowo, obręb Gogolewo, powierzchnia - 0,37 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.37 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-10

Szczegóły w pliku.
więcej>>


Filia w Suwałkach,SZGZ w Bystrym,woj.warmińsko-mazurskie, pow.gołdapski, gmina Banie Mazurskie, ob.Ściborki dz.nr 98/4, 98/6

Cena:

82 800.00 zł
Powierzchnia (w ha): 6.6500 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-30

Treść ogłoszenia w załączniku poniżej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Dożynki 25-lecia polskiej wolności

W niedzielę 21 września br. odbyły się uroczyste Dożynki Prezydenckie w Spale. Już po raz piąty w roli ich gospodarza wystąpił Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Maszynowy show w Bednarach

Już po raz 16 w Bednarach koło Poznania zorganizowano Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2014 – największą imprezę plenerową tego typu w Europie. Odbyła się ona w dniach 19-22 września br. i zgromadziła ok. 800 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło ją ponad 150 tysięcy rolników.

Agencja wspiera archeologię

W poniedziałek 15 września br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przekazał nieodpłatnie na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego nieruchomość o powierzchni 10,12 ha w Biskupinie.

Inwestycja na Dolnym Śląsku

W środę 10 września br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrodziu. Na działce o powierzchni ponad 5 ha powstanie zabudowa jednorodzinna.

Janów Podlaski tryumfuje w Pradze

W weekend 6-7 września br. w stolicy Czech odbył się międzynarodowy pokaz koni arabskich czystej krwi Prague Intercup, w trakcie którego 6 medali i tytułów czempiońskich przypadło w udziale polskiej hodowli, w tym aż 5 przyznano koniom wyhodowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

ANR na Dożynkach Województwa Mazowieckiego

W niedzielę 7 września br. w Staroźrebach w powiecie płockim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Na święcie plonów nie zabrakło przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych.

Agencja na targach bydła

W dniach 29-31 sierpnia br. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Sielinko koło Poznania odbyła się I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego zorganizowana z okazji obchodów 20-lecia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zaprzęgowe Mistrzostwa Europy w Książu

Stado Ogierów w Książu w dniach 21-24 sierpnia br. stało się europejską stolicą powożenia – było ono gospodarzem Mistrzostw Europy Młodzieży w Powożeniu, Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnych oraz Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu CAI3*.

Agencja na Festiwalu dell'Arte

W niedzielę 24 sierpnia br. zakończyła się kolejna edycja Festiwalu dell'Arte organizowanego w Pałacu w Wojanowie przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Głównym celem działalności Fundacji jest ochrona zabytkowych zespołów pałacowych i promocja Kotliny Jeleniogórskiej.

Festiwal Tajemnic na Zamku Książ

W dniach 15-17 sierpnia br. na Zamku Książ odbył się II Dolnośląski Festiwal Tajemnic. Podczas tej imprezy Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu promował zabytkowe pałace i folwarki oraz nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane na Dolnym Śląsku.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker