Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Świeradów-Zdrój obręb 3 - Świeradów-Zdrój pow. 0,2653ha.

Cena:

97 120.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2653 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-10

Sprzedaż - nie rolna - 0,2653ha. - 97.120,00 zł - 4/1 AM 8
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kobierzyce obręb Ślęza pow. 16,5124ha.

Cena:

4 335 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 16.5124 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-09

Sprzedaż - gruntowa - 16,5124ha. - 4.335.000,00 zł - 139 AM 1 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: działka nr 139 obręb Ślęza leży na terenie oznaczonym symbolem ZP, dla którego ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe €“ zieleń parkowa publiczna; 2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: a) zabudowy związanej z usługami publicznymi (szkoła, przedszkole, dom kultury, hala sportowo-rekreacyjna, ośrodek zdrowia), b) terenowych urządzeń sportu i rekreacji (boiska, ścieżki zdrowia itp.), c) sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, d) ciągów pieszych, rowerowych oraz dróg publicznych, e) urządzeń przeciwpowodziowych. Działka znajduje się w granicach strefy €žOW€ ochrony konserwatorskiej €“ archeologicznej oraz częściowo w granicach obszaru zagrożenia zalaniem wodami powierzchniowymi Q1%. Ponadto zgodnie z rysunkiem planu na działce znajdują się częściowo dwa stanowiska archeologiczne 1/33/81-28AZP i 2/34/81-28AZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobierzyce: działka nr 139 obręb Ślęza została oznaczona symbolem ZP1 €“ tereny zieleni publicznej urządzonej. Dla terenów ZP1 dopuszcza się możliwość lokalizacji: a) pojedynczych, wolnostojących obiektów architektonicznych (budynki usług publicznych: sportu i rekreacji, usług zdrowotnych, domów opieki społecznej i domów spokojnej starości), b) obiektów małej architektury, c) urządzeń rekreacyjno €“ sportowych takich jak: ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, boiska, itp., d) możliwości lokalizacji napowietrznych i podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg, przystanków i pętli autobusowych komunikacji zbiorowej, zgodnie z przepisami szczególnymi nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym, e) dla terenów zieleni publicznej urządzonej [ZP1] €“ dopuszcza się zmianę na tereny: zieleni urządzonej [ZP2], stacji uzdatniania wody [W], usług publicznych [UP], usług sportu i rekreacji [US] oraz pozostałej infrastruktury technicznej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć panoramicznych nieruchomości

więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Żagań, obręb BUKOWINA BOBRZAŃSKA działka nr 315/5

Cena:

41 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.32 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-09

Nieruchomość nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Wójta Gminy Żagań z dnia 09.11.2010 r. nr 111/10 dla działki będącej przedmiotem sprzedaży ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Wszemirów pow. 1,7600ha.

Cena:

44 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.7600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-11

Sprzedaż - rolna - 1,7600ha. - 44.700,00 zł - 30/2 AM 1,30/3 AM 1
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Wszemirów pow. 0,9900ha.

Cena:

26 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.9900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-11

Sprzedaż - rolna - 0,9900ha. - 26.100,00 zł - 30/12 AM 1
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Prusice obręb Wszemirów pow. 3,1000ha.

Cena:

80 800.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.1000 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-11

Sprzedaż - rolna - 3,1000ha. - 80.800,00 zł - 30/6 AM 1,30/7 AM 1,30/5 AM 1
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Dni Konia Arabskiego 2014

W dniach 15-17 sierpnia br. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się Dni Konia Arabskiego, na które złożyły się XXXVI Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLV Aukcja Pride of Poland. Na aukcji sprzedano 24 klacze za ponad 2 mln euro.

V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Zaproszenie na V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych.

Agencja zaprasza do Janowa Podlaskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. w Janowie Podlaskim po raz kolejny odbędą się Dni Konia Arabskiego. Jak co roku złożą się na nie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i międzynarodowa Aukcja Pride of Poland. Ponadto po zakończeniu Dni Konia Arabskiego odbędzie się Aukcja Letnia, a 3 najważniejsze polskie stadniny prowadzące hodowlę koni arabskich czystej krwi – w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Białce – będą otwarte dla zwiedzających. Tradycyjnie Dni Konia Arabskiego swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ostatnie dni naboru na stypendia pomostowe

Już w poniedziałek 18 sierpnia br. zakończy się okres składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Tego dnia o godzinie 16:00 formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stypendia-pomostowe.pl przestaną być aktywne. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR najpóźniej do dnia 22 sierpnia br.

Bezpieczne gospodarstwa rolne wybrane

Stadnina Koni Krasne została laureatem 12. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 września br. podczas 16. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach.

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4%, od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7%, od średniej uzyskanej w II kwartale ub. r.

ANR wspiera rozwój Dolnego Śląska

Przez 2 tygodnie, w dniach 15-31 lipca br., na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu prezentował na wystawie plenerowej „Wspieramy rozwój Dolnego Śląska" swój wkład w zmiany w regionie.

Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy

W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.

Sierakowskie ogiery na Eurocheval

W środę 23 lipca br. rozpoczną się międzynarodowe targi Eurocheval w Offenburgu i potrwają do niedzieli 27 lipca. W tym roku na targi zaproszone zostało Stado Ogierów Sieraków, którego konie wystąpią w międzynarodowym kadrylu.

Sportowe Mistrzostwa Europy w Janowie Podlaskim

W dniach 18-20 lipca br. w Janowie Podlaskim odbyły się XI Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich. W konkursach startowali jeźdźcy z 5 krajów europejskich na 67 koniach. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w ujeżdżeniu, konkursach klasycznych oraz w stylu western.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker