Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Stary Gieląd, dz. 108

Cena:

4 870.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1396 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-02-19

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działka nr 108 położona jest na terenach oznaczonych symbolem T-obszary o dominującej funkcji turystycznej. Działka w/w nie jest położona w obszarze objętym ochroną Natura 2000 oraz w obszarze chronionego krajobrazu ani w rezerwacie przyrody.
więcej>>


OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Łysomice, obręb Łysomice, pow. 1.1900 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 1.1900 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Wykaz niezabudowanej nieruchomości nierolnej przeznaczonej do dzierżawy - dz. 128/99, pow. 1.1900 ha.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Barczewo, obręb Jedzbark, dz. 7/80

Cena:

18 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2383 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość położona jest na zachodnim obrzeżu osiedla mieszkaniowego w miejscowości Odryty, po południowej stronie drogi dojazdowej utwardzonej do szosy Rusek wielki-Barczewo, około 200m na wschód od niej, około 1,5km od wsi Jedzbark. Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodnej usytuowanej wzdłuż drogi dojazdowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty rolnicze użytkowane, zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza, zakrzaczenia i szosa.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kolno, obręb Kabiny, dz. 193/5

Cena:

14 860.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2000 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-19

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno jest przeznaczona na cele rolne. Nie jest położona na obszarze Natura 2000 ani w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto Gmina nie posiada informacji o występowaniu na ww. działce złóż kruszyw mineralnych oraz o planowanej lokalizacji siłowni wiatrowych.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Kozłowo, dz. 91/2

Cena:

19 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3904 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-19

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działka nr 91/2 położona jest na terenach oznaczonych symbolem Re obszar rolny w strefie zbiornika wód podziemnych. Działka w/w położona jest w granicach obszaru Natura 2000,Puszcza Piska (kod obszaru: PLB 280008), w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011r, Nr 25, poz. 133 ze zm.).
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Rozogi, dz. 92/1

Cena:

22 670.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8700 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-02-19

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działka nr 92/1 położona jest na terenach oznaczonych symbolem R strefa o dominującej funkcji rolniczej. Działka w/w położona jest w granicach obszaru Natura 2000,Puszcza Piska (kod obszaru: PLB 280008), w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011r, Nr 25, poz. 133 ze zm.).
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

Jubileuszowy Ranking 300

W czwartek 11 grudnia 2014 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców jubileuszowej, 20 edycji Rankingu 300. Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Ponad miliard złotych do budżetu państwa

W środę 10 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała 1 miliard 151 milionów złotych do budżetu państwa. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy.

Sprzedaż nieruchomości zabytkowych

2 grudnia br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości zabytkowych.

Agencja na Cavaliadzie w Poznaniu

W dniach 4-7 grudnia w Poznaniu odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – CAVALIADA Poznań 2014 CSI3*-W / CSIYH1* / CSI1*. CAVALIADA Poznań po raz piąty odbyła się w stolicy Wielkopolski. Poznańskie wydarzenie otwiera cykl CAVALIADA Tour w sezonie halowym 2014/15. Rangę zawodów w Poznaniu podkreślają eliminacje Pucharu Świata.

Profesor Christian Hanzen odznaczony

W dniu 3 grudnia 2014 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski w obecności Profesora Zdzisława Gajewskiego udekorował Profesora Christiana Hanzena Medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Medal ten został przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego za zasługi i dokonania w zakresie rozwoju polskiego rolnictwa.

Polska w Paryżu ponownie górą

W dniach 28-30 listopada br. polskie konie z nadzorowanych przez ANR stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie oraz z hodowli prywatnych walczyły na Czempionacie Świata Koni Arabskich Czystej Krwi w Paryżu o najwyższe tytuły wieńczące dwanaście miesięcy zmagań.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker