Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kozłowo, obręb Kozłowo, dz. 8/102

Cena:

21 600.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1274 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

W obowiązującym do dnia 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego, działka nr 8/102 obrębu Kozłowo stanowiła strefę mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo, działka stanowi obszary rozwoju zabudowy o funkcji mieszkaniowej z usługami ETAP I.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Wólka Orłowska, dz. 16/5

Cena:

3 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0458 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Działka oznaczona nr 16/5 obrębu Wólka Orłowska w aktualnym do dnia 31.12.2003 roku planie przestrzennego zagospodarowania gminy Nidzica znajduje się na terenie istniejącej zabudowy do adaptacji. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest na terenie strefy nr 1 przyrodniczo-krajobrazowej z dominującą polityką ochronną. W obszarze strefy obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów dotyczących wyróżnionych obszarów chronionych. Między innymi obowiązuje zakaz zmiany użytkowania łąk i pastwisk położonych na glebach organicznych i mineralno-organicznych. Teren w/w działki położony jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz w obszarze wchodzącym w skład ostoi przyrody Natura 2000 (ustanowiona ostoja ptasia Puszcza Napiowdzko-Ramucka PLB 280007 oraz obszar o znaczeniu dla wspólnoty €žOstoja Napiwodzko-Ramucka€ PLH 280052). Zgodnie z rysunkiem studium działka znajduje się na terenie zwartej zabudowy wiejskiej. Omawiana działka znajduje się na terenie wyróżnionego rejonu Górnej Łyny. Zalecana jest polityka modernizacyjna i wyrównawcza oraz rozwój funkcji turystycznej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Barciany, obręb Barciany, dz. 297, 298

Cena:

52 540.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5304 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezabudowana. W Studium przeznaczona na tereny o koncentracji funkcji mieszkaniowej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Lidzbark obręb Nick dz.246

Cena:

6 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3000 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-12-16

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku z dnia 11 lipca 2014r. nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do dnia 31.12.2002r. położona była w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne. Ustalenia dotyczące przeznaczenia w/w działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lidzbark.Przedmiotowa działka leży w Obszarach Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Wkry i Natura 2000- obszary ptasie Dolina Wkry i Mławki. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XVII/144/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, Gmina Lidzbark przystąpiła do sporządzania studium. Na etapie projektu studium przedmiotowa działka przeznaczona jest pod uprawy rolne.Na przedmiotową działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i nie ma możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Lidzbark obręb Nick dz. 241/2

Cena:

4 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1500 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-12-16

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku z dnia 11 lipca 2014r. nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do dnia 31.12.2002r. położona była w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne. Ustalenia dotyczące przeznaczenia w/w działki są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lidzbark. Przedmiotowa działka leży w Obszarach Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Wkry i Natura 2000- obszary ptasie Dolina Wkry i Mławki. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XVII/144/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, Gmina Lidzbark przystąpiła do sporządzania studium. Na etapie projektu studium przedmiotowa działka przeznaczona jest pod uprawy rolne.Na przedmiotową działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i nie ma możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Lidzbark obręb Nick dz. 184

Cena:

14 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.7300 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-12-16

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku z dnia 22 lipca 2014r. nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do dnia 31.12.2002r. położona była w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Nr XVII/144/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, Gmina Lidzbark przystąpiła do sporządzania studium. Na etapie projektu studium przedmiotowa działka przeznaczona jest pod uprawy rolne. Przedmiotowa działka nie leży w obszarach objętych formami ochrony przyrody.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Wzrost cen gruntów rolnych w III kw. 2014

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.

Stypendia pomostowe wręczone

W piątek 14 listopada br., na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP. Agencję Nieruchomości Rolnych reprezentował Wojciech Zbrożek, Wiceprezes Agencji.

Wsparcie Agencji dla lokalnych samorządów

Oddział OT ANR we Wrocławiu przekazał nieodpłatnie kilka nieruchomości na rzecz dolnośląskich samorządów. Powstaną na nich obiekty poprawiające jakość życia społeczności lokalnych

Promocja nieruchomości na wrocławskim stadionie

2 listopada br. OT ANR we Wrocławiu zaprezentował na meczu Śląsk Wrocław-Lech Poznań na Stadionie Miejskim we Wrocławiu ofertę nieruchomości inwestycyjnych i zabytkowych pałaców.

Zakończono drugi etap budowy szpitala

Dnia 6 listopada br. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym zostały podsumowane prace związane z budową Szpitala Wojewódzkiego na wrocławskich Stabłowicach.

309 mln zł do państwowej kasy

W czwartek 30 października br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny 309 mln złotych.

20-lecie ARiMR

W środę 29 października br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 20-lecia powstania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10-lecia wdrażania w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Mistrzostwa świata w zaprzęgach

W dniach 25-28 września br. w Izsák na Węgrzech odbyły się Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi. Wzięli w nich udział zawodnicy reprezentujący spółki strategiczne Agencji Nieruchomości Rolnych.

Olsztyńska oferta terenów inwestycyjnych

Targi POLEKO, KOMTECHNIKA, GMINA oraz SALON INVESTFIELD to imprezy wystawiennicze Międzynarodowych Targów Poznańskich, które odbyły się w dniach 14-17 października br. Uczestniczył w nich olsztyński oddział terenowy ANR, który zaprezentował atrakcyjne oferty nieruchomości inwestycyjnych.

Forum Rolnicze w Toruniu

25 października br. odbyło się Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej, którego partnerem był Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy. Partnerem strategicznym był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego a współorganizatorem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker