Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

UWAGA

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że od 1 kwietnia 2015 roku, siedziba Biura Prezesa będzie mieściła się pod nowym adresem:

Ul. Inflancka 4,
00-189 Warszawa.

Dotychczasowe numery telefonów i faksów nie ulegają zmianie

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Pustniki, dz. 84

Cena:

220 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.2100 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-04-15

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sorkwity działka nr 84 położona jest na terenach oznaczonych symbolem Ts- obszary o dominującej funkcji turystycznej szlak (Krutyni). Działka w/w położona jest w obszarach chronionego krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich, na których występują ograniczenia określone w Rozporządzeniu nr 159 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku (Dz.Urz.Woj.War.-Maz Nr 201 poz. 3151).
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, obręb Machary, dz. 175, 177, 178

Cena:

14 470.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1900 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-04-15

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki działki nr 175 i 177 znajdują się na terenie wskazanym jako postulowana strefa zainwestowania MU-mieszkalno-usługowa a działka nr 178 znajduje się na terenie w części wskazanym jako postulowana strefa zainteresowania MU- mieszkalno-usługowa oraz na terenie w części nie wskazanym jako postulowana strefa zainwestowania. Teren objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313). Ponadto Gmina nie posiada informacji o występowaniu na ww. działce złóż kruszyw mineralnych oraz o planowanych lokalizacji siłowni wiatrowych.
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Tuplice, obręb TUPLICE działka nr 2/7

Cena:

100 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.33 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-04-13

Nieruchomość tworzy jedną niezabudowane działkę na dalekich peryferiach miejscowości pośród użytków rolnych i dużych obszarów leśnych. Od strony południowej graniczy z drogą polno- leśną, za którą znajduje się las. Ogólny dojazd i dostęp pogorszony. Od strony północnej graniczy z rowem, w działce dwa rowy. Teren działki płaski nieco podmokły. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuplice obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. usytuowana była na terenie: teren upraw polowych. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuplice uchwalonego Uchwałą Nr XIX/113/2000 z dnia 01 grudnia 2000 r. Rady Gminy stanowi, że przedmiotowe działki położone są na terenie:strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, opolski, Tarnów Opolski, Tarnów Opolski, 0,1580 ha

Cena:

5 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.158 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-04-14

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski, obręb Tarnów Opolski, nr działki: 422/230 o pow. ewid. 0,1580. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1580 w tym w użytkach rolnych (0,1580 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OP1O/00134640/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


Informacja o zamiarze dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, OT Szczecin, woj. zachodniopomorskie, powiat policki, gmina Police, obręb Tanowo, powierzchnia 2,2400 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 2.2400 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Szczegóły w pliku.
więcej>>


Informacja o zamiarze dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, OT Szczecin, woj. zachodniopomorskie, powiat policki, gmina Police, obręb Tanowo, powierzchnia - 3,8600 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 3.8600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Szczegóły w pliku.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Gazeta Finansowa doceniła Agencję

We wtorek 17 marca br. Leszek Świętochowski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych decyzją kolegium redakcyjnego tygodnika GAZETA FINANSOWA otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku 2014". Nagrodę wręczono podczas uroczystej XV Gali w Warszawie, w której wzięło udział kilkuset przedstawicieli świata finansów, gospodarki i mediów. W tej edycji nagrodę główną otrzymał Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Wielki finał Cavaliady w Warszawie

W dniach 12-15 marca br. w Hali Torwar w Warszawie, odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie - CAVALIADA TOUR.

Spotkanie z Prezydentem RP w Koninie

W dniu 11 marca br. w Koninie odbyło się spotkanie przedstawicieli sołtysów z całego kraju z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim.

Agencja na Targach AGRO-PARK w Lublinie

W tym roku sezon imprez targowych poświęconych rolnictwu zapoczątkowały odbywające się w dniach 7-8 marca Targi Rolnicze AGRO-PARK w Lublinie. Podczas dwóch targowych dni na wspólnym stoisku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, ARR i KRUS swoją ofertę dla rolników zaprezentowała Agencja Nieruchomości Rolnych.

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik w Bratoszewicach

W dniu 6 marca 2015 roku na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, odbył się ostatni z ogólnopolskiego cyklu Kongres Innowacyjny Młody Rolnik. Spotkanie dotyczyło bieżących zagadnień i nowych rozwiązań możliwych do zaadoptowania w rolnictwie.

Centrum biotechnologiczne w DANKO

W czwartek 5 marca br. w Kopaszewie (woj. wielkopolskie) uroczyście otwarto Centrum Biotechnologiczne DANLAB, którego właścicielem jest spółka DANKO, należąca do spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nadzorowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

4 marca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich odbył się 14 Kongres Innowacyjny Młody Rolnik. Organizatorami Wielkopolskiego Kongresu był Związek Młodzieży Wiejskiej, ANR, ARR, ARiMR, CDR, NCBiR. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2015 r. odbędzie się uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Agencja na Cavaliadzie w Lublinie

W dniach 19 – 22 lutego w Lublinie odbyła się druga odsłona cyklu Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CAVALIADA Tour 2014/2015. Pierwsza miała miejsce w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku. To jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w Europie Środkowej.

Rolnicy docenili Agencję

Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker