Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Błonie

Cena:

55 650.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.37 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Szczegóły oferty w załączniku.
więcej>>


Błonie

Cena:

99 450.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.74 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Szczegóły oferty w załączniku.
więcej>>


Gościkowo

Cena:

35 050.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.46 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-07

Szczegóły oferty w załączniku.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Jeziorany, obręb Polkajmy, dz. 29/2

Cena:

45 900.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.5900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-29

Nieruchomość położona ok. 300 m na północ od zwartej zabudowy. Kształt działki jest nieregularny. Dojazd do działki jest dość słaby wzdłuż wschodniej granicy działki biegnie droga polna w słabym stanie technicznym. Bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Na działce została wykonana orka zimowa. Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Miasta w Jezioranach znak: RO.6727.226.2013 z dnia 18.12.2013r. Gmina Jeziorany nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany obrębu Polkajmy. W opracowanym i uchwalonym uchwałą nr XVIII/74/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako teren rolny nie przewidywany do zmiany jego przeznaczenia.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Jeziorany, obręb Polkajmy, dz. 152

Cena:

43 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.2200 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-29

Nieruchomość położona jest pomiędzy Polkajmami, Prositami i Franknowem, około 1,2 km na południowy-zachód od zabudowy wsi Prosity. Granice przylegają do dróg dojazdowych oraz przebiegają przez tereny rolne. W południowo-wschodnim narożniku działki rosną pojedyncze młode samosiewy drzew bez wartości użytkowej i składowana jest słoma w balotach. Grunty stanowią czarny ugór, po zbiorach wykonana podorywka. Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Miasta w Jezioranach znak: RO.6727.225.2013 z dnia 18.12.2013r. Gmina Jeziorany nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany obrębu Polkajmy. W opracowanym i uchwalonym uchwałą nr XVIII/74/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako teren rolny nie przewidywany do zmiany jego przeznaczenia.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Jeziorany, obręb Derc, dz. 25

Cena:

21 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.5600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-22

Nieruchomość położona ok. 1,3 km od zwartej zabudowy wsi. Dojazd do działki jest zły dostęp do drogi publicznej zapewnia działka nr 30. Jest to droga nieurządzona o długości ok. 500 m.; na odcinku ponad 50 m. przebiega ona przez teren mocno podmokły. Działka na chwile obecną stanowi podmokły i zakrzaczony (porośnięty łozą) nieużytek. Zgodnie z zaświadczeniem z Urzędu Miasta w Jezioranach znak: RO.6727.2.2014 z dnia 02.01.2014r. Gmina Jeziorany nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany obrębu Derc. W opracowanym i uchwalonym uchwałą nr VII/74/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 10 września 2007 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziorany z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako teren rolny z dopuszczeniem jego zalesienia. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSI.403.25.2014.KW z dnia 30.01.2014r. powyższa nieruchomość nie jest objęta formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), takimi jak: Obszar Natura 2000, park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Dożynki 25-lecia polskiej wolności

W niedzielę 21 września br. odbyły się uroczyste Dożynki Prezydenckie w Spale. Już po raz piąty w roli ich gospodarza wystąpił Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Maszynowy show w Bednarach

Już po raz 16 w Bednarach koło Poznania zorganizowano Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2014 – największą imprezę plenerową tego typu w Europie. Odbyła się ona w dniach 19-22 września br. i zgromadziła ok. 800 wystawców z 20 krajów, a odwiedziło ją ponad 150 tysięcy rolników.

Agencja wspiera archeologię

W poniedziałek 15 września br. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przekazał nieodpłatnie na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego nieruchomość o powierzchni 10,12 ha w Biskupinie.

Inwestycja na Dolnym Śląsku

W środę 10 września br. w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrodziu. Na działce o powierzchni ponad 5 ha powstanie zabudowa jednorodzinna.

Janów Podlaski tryumfuje w Pradze

W weekend 6-7 września br. w stolicy Czech odbył się międzynarodowy pokaz koni arabskich czystej krwi Prague Intercup, w trakcie którego 6 medali i tytułów czempiońskich przypadło w udziale polskiej hodowli, w tym aż 5 przyznano koniom wyhodowanym w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

ANR na Dożynkach Województwa Mazowieckiego

W niedzielę 7 września br. w Staroźrebach w powiecie płockim odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej. Na święcie plonów nie zabrakło przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych.

Agencja na targach bydła

W dniach 29-31 sierpnia br. w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Sielinko koło Poznania odbyła się I Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego zorganizowana z okazji obchodów 20-lecia Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Zaprzęgowe Mistrzostwa Europy w Książu

Stado Ogierów w Książu w dniach 21-24 sierpnia br. stało się europejską stolicą powożenia – było ono gospodarzem Mistrzostw Europy Młodzieży w Powożeniu, Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnych oraz Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu CAI3*.

Agencja na Festiwalu dell'Arte

W niedzielę 24 sierpnia br. zakończyła się kolejna edycja Festiwalu dell'Arte organizowanego w Pałacu w Wojanowie przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Głównym celem działalności Fundacji jest ochrona zabytkowych zespołów pałacowych i promocja Kotliny Jeleniogórskiej.

Festiwal Tajemnic na Zamku Książ

W dniach 15-17 sierpnia br. na Zamku Książ odbył się II Dolnośląski Festiwal Tajemnic. Podczas tej imprezy Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu promował zabytkowe pałace i folwarki oraz nieruchomości inwestycyjne zlokalizowane na Dolnym Śląsku.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker