Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Tuplice, obręb TUPLICE działka nr 2/7

Cena:

114 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.33 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-17

Nieruchomość tworzy jedną niezabudowane działkę na dalekich peryferiach miejscowości pośród użytków rolnych i dużych obszarów leśnych. Od strony południowej graniczy z drogą polno- leśną, za którą znajduje się las. Ogólny dojazd i dostęp pogorszony. Od strony północnej graniczy z rowem, w działce dwa rowy. Teren działki płaski nieco podmokły. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuplice obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. usytuowana była na terenie: teren upraw polowych. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuplice uchwalonego Uchwałą Nr XIX/113/2000 z dnia 01 grudnia 2000 r. Rady Gminy stanowi, że przedmiotowe działki położone są na terenie:strefa zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
więcej>>


OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Boguchwały, dz. 249/3, 250/4

Cena:

47 550.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5900 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki rolne; działka nr 250/4 oznaczona częściowo jako teren osadnictwa skoncentrowanego (pow. 0,22 ha). Na działkach znajduje się grupa stanowisk archeologicznych.
więcej>>


OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Miasto Miłakowo, dz. 153

Cena:

77 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5800 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MRS€“ teren rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat sokołowski, gmina Ceranów, obręb Noski, pow. 0.1 ha

Cena:

700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-17

Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 207, 208 o powierzchni 0,1000 ha, w tym użytki rolne 0,0700 ha, KW SI1P/00038049/8, nieruchomość jest bezumownie użytkowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w tym: grunty orne RV - 0,0300 ha, grunty orne RVI - 0,0300 ha, lasy i grunty leśne LsIV - 0,0300 ha, pastwiska trwałe PsVI - 0,0100 ha. Gmina Ceranów nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Noski. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceranów uchwalonym uchwalą Nr XXXIII/151/02 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 czerwca 2002r., nieruchomość znajduje się na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych.
więcej>>


OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat łosicki, gmina Sarnaki, obręb Bonin - Ogródki, pow. 0.2253 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.2253 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-18

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 97 o powierzchni 0,2253 ha, w tym: Br grunty rolne zabudowane, pastwiska PsIV €“ 0,2253 ha. Dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta. Czynsz wywoławczy: 1,00 dt (słownie: jedna decytona) pszenicy rocznie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki uchwalonym Uchwałą Nr X/53/2003 Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2003r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2004 roku Nr 14 poz. 497 dla obrębu Bonin - Ogródki nieruchomość stanowi symbol €žMR€ €“ tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do dnia do 31.12.2017 r..
więcej>>


OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat łosicki, gmina Łosice, obręb Miasto Łoscie, pow. 0,7921 ha

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.7921 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-18

Nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka o numerze ewidencyjnym 2078 o powierzchni 0,7921 ha, posiada dostęp do drogi publicznej. w tym: grunty orne RIIIb €“ 0,2723 ha, grunty orne RIVa €“ 0,5167 ha, pastwiska trwałe PsIV €“ 0,0031 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SI2S/00010873/0. Czynsz wywoławczy: 3 dt (słownie: trzy decytony) pszenicy rocznie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice uchwalonym uchwałą Nr XV/86/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2004r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2004 roku Nr 111 poz. 2711 ze zmianami uchwalonymi uchwałą Nr XLII/285/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 155, poz. 3814 z dnia 24 sierpnia 2010r. i uchwałą Nr XLII/286/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 163, poz. 4062 z dnia 13 września 2010r., uchwałą Nr XVII/93/11 z dnia 7 października 2011r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204, poz. 6118 z dnia 07.11.2011, uchwałą Nr XX/104/11 z dnia 28 listopada 2011r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012.468 z dnia 23 stycznia 2012r., uchwałą Nr XXI/118/11 z dnia 29 grudnia 2011r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012.1491 z dnia 17 lutego 2012r., uchwałą Nr XXIII/132/12 z dnia 20 stycznia 2012r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012.2072 z dnia 2 marca 2012r., uchwałą Nr XXIV/138/12 z dnia 23 marca 2012r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego2012.3896 z dnia 10 maja 2012r. i uchwałą Nr XXX/184/12 z dnia 25 września 2012r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2012.8042 z dnia 23 listopada 2012r. działka o numerze ewidencyjnym 2078 położona na terenie miasta Łosice przeznaczona jest do rolniczego wykorzystania. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona do dnia do 31.12.2017 r.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2015 r. odbędzie się uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Agencja na Cavaliadzie w Lublinie

W dniach 19 – 22 lutego w Lublinie odbyła się druga odsłona cyklu Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CAVALIADA Tour 2014/2015. Pierwsza miała miejsce w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku. To jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w Europie Środkowej.

Rolnicy docenili Agencję

Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

Ceny gruntów w 2014 roku

Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) była wyższa o 17%.

Dzierżawy do 10 lat

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Rolnicy nagrodzeni „Złotymi Jabłkami"

6 lutego br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker