Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Świebodzin I

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 18.1694 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-07

Uwaga! Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy krótkoterminowej do 01.09.2015r. bez możliwości przedłużenia na kolejny okres.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Lidzbark Warmiński, obręb Pilnik, dz. 5/16

Cena:

10 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0403 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-07

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, dla ww działki, nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr III/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku Rady Gminy Lidzbark Warmiński, zatwierdzającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński, ww. działka położona jest na terenie z funkcją mieszkalno - usługową. Na obszarze tym nie przewiduje się lokalizacji elektrownio wiatrowych, nie występują udokumentowane złoża kopalin, nie planuje się opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Świątki, obręb Worławki, dz. 18/59

Cena:

21 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0334 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-05-07

Nieruchomość jest zabudowana pawilonem handlowym, nie będącym własnością Agencji.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Sośno, obręb Toninek, pow. 0.1800 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.1800 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-08

Przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej - dz. nr 45/3, pow. 0.1800 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 13.00
więcej>>


OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Kamień Krajeński , obręb Duża Cerkwica, pow. 0.6124 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.6124 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-08

Przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej - dz. nr 62/14, pow. 0.6124 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 9.00
więcej>>


OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Kamień Krajeński , obręb Kamień Krajeński, pow. 0.1745 ha.

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 0.1745 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-05-08

Przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej - dz. nr 556/1, pow. 0.1745 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. o godzinie 10.00
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Olsztyńska oferta w Kielcach

W dniach 11–13 kwietnia br. w Kielcach odbyły się VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. W tej największej specjalistycznej imprezie wystawienniczej w Polsce po raz pierwszy swoją ofertę zaprezentował Odział Terenowy ANR w Olsztynie.

Grunty nad jeziorami w ofercie targowej

Na początku kwietnia 2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się 26 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda. Swoją ofertę zaprezentowało 400 wystawców, a wśród nich Oddział Terenowy ANR w Olsztynie.

Inwestycje przeciwpowodziowe

W dniu 11 kwietnia 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice ponad 20 hektarów gruntów, o łącznej wartości prawie 2,5 miliona złotych.

Atrakcyjna oferta nieruchomości inwestycyjnych

W dniu 8 kwietnia 2014 r. Serwis Tereny Inwestycyjne Info zorganizował w Pałacu Lubomirskich w Warszawie I Ogólnopolską Konferencję pt. „Tereny Inwestycyjne w Polsce". W gronie uczestników znalazła się także Agencja Nieruchomości Rolnych reprezentowana przez Prezesa Leszka Świętochowskiego, która przedstawiła swoją ofertę gruntów inwestycyjnych.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W tym roku, po raz dwunasty, odbędzie się Krajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowany w dwóch kategoriach: zakładów rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz gospodarstw indywidualnych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Inwestycje budowlane we Wrocławiu

W piątek 4 kwietnia br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu sprzedał działkę budowlaną o powierzchni 2,1485 ha przy ulicy Granicznej na wrocławskiej Fabrycznej za prawie 9,9 mln zł.

Spotkanie z rolnikami i organizacjami rolniczymi

W czwartek 3 kwietnia br. w siedzibie Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się spotkanie robocze z rolnikami i organizacjami rolniczymi zorganizowane przez Oddział Terenowy ANR w Warszawie – Filię w Łodzi pt. „Agencja Nieruchomości Rolnych Filia w Łodzi – perspektywy sprzedaży gruntów".

„Inwestycja 25-lecia" na gruntach Agencji

W połowie marca br. koncern Volkswagen podał informację o lokalizacji nowej fabryki samochodów dostawczych. Zostanie ona zbudowana na gruntach, które w większości stanowią Zasób Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Inwestycja ta określana jest inwestycją 25-lecia.

Inwestycje budowlane we Wrocławiu

W marcu br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu sprzedał nieruchomości inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 0,6 ha na wrocławskich Krzykach za ponad 2,32 mln zł.

Agencja chroni przyrodę

We wtorek 18 marca br. Oddział Terenowy ANR we Wrocławiu przekazał w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ekologicznego „Eko-Unia" nieruchomości o łącznej powierzchni 24,1 ha w Miodarach w gminie Dobroszyce. Tereny te stanowią siedlisko zagrożonego motyla – czerwończyka fioletka.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker