Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat krośnieński, gmina Krosno Odrzańskie, obręb Marcinowice - dz. nr 83/2 o pow. 0,30 ha

Cena:

46 450.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.3000 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-10-01

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona - województwo lubuskie, powiat krośnieński, gmina Krosno Odrzańskie, obręb Marcinowice - dz. nr 83/2 o pow. 0,30 ha. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie obowiązującym do końca 2002 r. usytuowana była na terenie uprawy rolne, sadownictwo. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy podjętym uchwalą Nr XXXII/244/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 lutego 2013 r. nieruchomość położona jest na terenie strefa rozwoju zabudowy- MRU/MNU
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, miasto Ketrzyn, obręb nr 8 Ketrzyn, dz. 2

Cena:

419 050.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.8591 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-24

Kształt nieruchomości zbliżony do trójkąta. Rzeźba terenu lekko falista. Sąsiednie tereny ogrodów działkowych oraz pobliskiej miejscowości Gnatowo są uzbrojone w sieci: elektroenergetyczną i wodociągową, natomiast tereny zabudowane miasta Kętrzyn, położone za ogrodami działkowymi, na wschód od wycenianej nieruchomości, są uzbrojone także w sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazową. Przez działkę przebiega linia energetyczna średniego napięcia z lokalizacją 2 słupów. Sąsiedztwo od strony północnej i południowo-zachodniej stanowią grunty rolne; od strony wschodniej-tereny rodzinnych ogrodów działkowych, a za ogrodami tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługowej i przemysłowej, od strony południowej zaś na niewielki odcinku-tereny specjalne. W północno-wschodniej i południowej części działki rosną pojedyncze wierzby .
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Lelkowo, obręb Bieńkowo, dz. nr 404,371

Cena:

25 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1075 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-17

Nieruchomość lokalowa nr 5 w bud. Nr 28 w miejscowości Zagaje
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Dąbie, obręb BUDYNIA działka nr 10/2, 30/5, 30/6

Cena:

36 960.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.37 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-10-01

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie obowiązującym do końca 2002r. nieruchomość 10/2 ujęta była jako tereny intensywnej gospodarki rolnej, nieruchomość 30/5 częściowo tereny łąk i pastwiska a częściowo tereny intensywnej gospodarki rolnej, nieruchomość 30/6 tereny łąk i pastwisk. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, uchwalonym uchwałą Nr 152/XVII/2001 Rady Gminy Dąbie z dnia 22.02.2001 r. ze zmianą z dnia 25 października 2012 r. (uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXI/134/2012) że w/w nieruchomości nie zmieniają przeznaczenia ujętego w w/w planie i znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu €ž25- Dolina Bobru€.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Sorkwity, obręb Choszczewo, dz. 11/2, 17

Cena:

68 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 3.5200 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-24

Teren nieruchomości płaski, wystawa wschodnia, kształt regularny. Nieruchomość nieużytkowana, odłogowana. Możliwe trudności w użytkowaniu ze względu na występujące tereny podmokłe i rów melioracyjny znajdujący się między działkami 11/2 i 17. Działka nr 17 położona jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej (brak zjazdu- duża skarpa), do działki nr 17 i 11/2 na krótkim odcinku dojazd drogą gruntową (działka nr 18). Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu rozproszonej zabudowy siedliskowej, ok. 1,5 km od zwartej zabudowy wsi.
więcej>>


Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Lipinki Łużyckie obręb BORUSZYN działka nr 75/2

Cena:

28 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.3256 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-25

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie obowiązującym do końca 2002 r. oznaczona była jako oraz tereny pól. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest jako teren upraw polowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Zaprzęgowe Mistrzostwa Europy w Książu

Stado Ogierów w Książu w dniach 21-24 sierpnia br. stało się europejską stolicą powożenia – było ono gospodarzem Mistrzostw Europy Młodzieży w Powożeniu, Mistrzostw Polski Zaprzęgów Jednokonnych oraz Międzynarodowych Zawodów w Powożeniu CAI3*.

Agencja na targach Roltechnika

W weekend 23-24 sierpnia br. w Wilkowicach koło Leszna odbyła się VIII Wystawa Rolnicza Roltechnika oraz XIII Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka.

Dni Konia Arabskiego 2014

W dniach 15-17 sierpnia br. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się Dni Konia Arabskiego, na które złożyły się XXXVI Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLV Aukcja Pride of Poland. Na aukcji sprzedano 24 klacze za ponad 2 mln euro.

V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Zaproszenie na V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych.

Agencja zaprasza do Janowa Podlaskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. w Janowie Podlaskim po raz kolejny odbędą się Dni Konia Arabskiego. Jak co roku złożą się na nie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i międzynarodowa Aukcja Pride of Poland. Ponadto po zakończeniu Dni Konia Arabskiego odbędzie się Aukcja Letnia, a 3 najważniejsze polskie stadniny prowadzące hodowlę koni arabskich czystej krwi – w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Białce – będą otwarte dla zwiedzających. Tradycyjnie Dni Konia Arabskiego swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ostatnie dni naboru na stypendia pomostowe

Już w poniedziałek 18 sierpnia br. zakończy się okres składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Tego dnia o godzinie 16:00 formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stypendia-pomostowe.pl przestaną być aktywne. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR najpóźniej do dnia 22 sierpnia br.

Bezpieczne gospodarstwa rolne wybrane

Stadnina Koni Krasne została laureatem 12. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 września br. podczas 16. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach.

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4%, od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7%, od średniej uzyskanej w II kwartale ub. r.

ANR wspiera rozwój Dolnego Śląska

Przez 2 tygodnie, w dniach 15-31 lipca br., na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu prezentował na wystawie plenerowej „Wspieramy rozwój Dolnego Śląska" swój wkład w zmiany w regionie.

Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy

W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker