Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Nidzica, obręb Frąknowo, dz. 21/6

Cena:

23 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.9660 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-25

Nieruchomość położona jest około 1,5 km na północ od wsi Frąknowo. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny gruntów ornych i lasów. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z biegnącą na nasypie, drogą ekspresową S7, a od strony zachodniej z lokalną drogą asfaltową (była droga krajowa nr 7). Teren nieruchomości płaski, grunt po rekultywacji związanej z budową drogi. Działka nieużytkowana rolniczo, o kształcie wydłużonego wielokąta.
więcej>>


OT Poznań, woj. wielkopolskie, Miasto Kalisz ob.Tyniec pow.0,2900 i 1,8218 ha

Cena:

254 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2901 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-26

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako: Miasto Kalisz obręb 031 Tyniec 1.Działka nr 15/8 o pow. 0,2901 ha, w klasie użytków: RIIIa€“ 0,2901 ha; 2.Działka nr 15/15 o pow. 1,8218 ha, w klasie użytków: RIVa€“ 4,0704 ha; RIVb- 0,6444 ha Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
więcej>>


OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Gniezno ob.Miasta Gniezna pow.2,2294 i 7,0962 ha

Cena:

213 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.2294 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Miasto Gniezno, oznaczone jako: 1. Działka nr 6/2 (ark. mapy 184) o pow. 2,2294 ha 2. Działka nr 6/3 (ark. mapy 184) o pow. 7,0962 ha, Pełna treść ogłoszenia w załaczniku.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Okonek ob.Przybysław pow.0,1000 i 0,0700 ha

Cena:

3 700.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1000 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-24

Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne położone w obrębie PRZYBYSŁAW gm. Okonek Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
więcej>>


OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm.Złotów ob.Bielawa pow.1,0786 ha

Cena:

46 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.0786 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-24

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna położona obręb: BIELAWA gm. ZŁOTÓW Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Siekierczyn obręb Rudzica pow. 6,1900ha.

Cena:

131 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 6.1900 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-04-14

Sprzedaż - rolna - 6,1900ha. - 131.100,00 zł - 582/6 AM 2,577 AM 2
Wzór 1B - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złozenie fałszywego oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
Wzór D1 - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2015 r. odbędzie się uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Agencja na Cavaliadzie w Lublinie

W dniach 19 – 22 lutego w Lublinie odbyła się druga odsłona cyklu Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CAVALIADA Tour 2014/2015. Pierwsza miała miejsce w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku. To jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w Europie Środkowej.

Rolnicy docenili Agencję

Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

Ceny gruntów w 2014 roku

Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) była wyższa o 17%.

Dzierżawy do 10 lat

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Rolnicy nagrodzeni „Złotymi Jabłkami"

6 lutego br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker