Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

 

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2011 - 2015

Przydatne linki 

  

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 
 
 Konkurs
 
 

 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, dz. 9/31 wraz z udz. w dz. 9/32

Cena:

166 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4970 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warmińsko-mazurskim, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, działka nr 9/31 wraz z udziałem w działce 9/32 o łącznej powierzchni 0,4970 ha. Nieruchomość niezabudowana.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, dz. 9/30 wraz z udz. dz. 9/32

Cena:

172 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5138 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warmińsko-mazurskim, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, działka nr 9/30 wraz z udziałem w działce 9/32 o łącznej powierzchni 0,5138 ha. Nieruchomość niezabudowana.
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, jaworski, Mściwojów, Snowidza, 0,1924 ha

Cena:

77 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.1924 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Mściwojów, obręb Snowidza, nr działki: 388/4 o pow. ewid. 0,1924. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1924 w tym w użytkach rolnych (0,1924 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1J/00013722/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Wisznia Mała, Piotrkowiczki, 0,2757 ha

Cena:

238 400.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2757 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-02-06

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Wisznia Mała, obręb Piotrkowiczki, nr działki: 138/6 o pow. ewid. 0,2757. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2757. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 18927. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, trzebnicki, Wisznia Mała, Piotrkowiczki, 0,2758 ha

Cena:

238 500.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.2758 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2017-02-06

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Wisznia Mała, obręb Piotrkowiczki, nr działki: 138/5 o pow. ewid. 0,2758. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2758. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 18927. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Bartoszyce, obręb Drawa, dz. 2/40, 2/43, 91/3

Cena:

-
Powierzchnia (w ha): 36.3673 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: brak

Nieruchomość o regularnym ukształtowaniu, w 2016 roku użytkowana-zasiewy zbóż. Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej (dz. nr 3/1). W południowej części działki 91/3-kompleks leśny. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne, zabudowa wsi Matyjaszki. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Bartoszycach według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bartoszyce uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bartoszyce Nr XXI/103/2001 z dnia 16 marca 2001r., oraz zmianą do studium uchwaloną uchwałą Nr X/52/2011 z dnia 17.06.2011r., jest to działka rolna, leżąca w strefie B-zwiększonej urbanizacji. Strefa B-brak większych przeciwwskazań ze strony ustawy o ochronie przyrody pozwala na prowadzenie gospodarski bez większych ograniczeń w południowej części gminy z zachowaniem odrębnych przepisów. W ramach tej strefy dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii. W odniesieniu do przestrzeni rolniczej postuluje się o utrzymanie dotychczasowych kierunków użytkowania: - grunty orne-rolnicze wykorzystanie nastawione na uprawy zbożowe, - łąki i pastwiska-rolnicze wykorzystanie-pozyskiwanie surowców roślinnych dla hodowli zwierzęcej , wypas zwierząt, Ponadto: - Gmina nie posiada informacji na temat udokumentowanych i perspektywicznych zasobach surowcowych, - działka nie jest położona na obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000 Ostoja Warmińska, - nie wydano decyzji i nie toczy się postępowanie w sprawie inwestycji dla wnioskowanego terenu, - na dzień wydania zaświadczenia Gmina nie planuje lokalizacji elektrowniami wiatrowych, oraz na ternie Gminy Bartoszyce nie znajdują się elektrownie wiatrowe, - Uchwałą Nr XVII/210/2016r., z dnia 22.06.2016r., Rada Gminy Bartoszyce przystąpiła do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce. Zgodnie z informacją Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.09.2016r. znak: IZAR.5136.452.2016r. bs na działce nr : - 2/40 obr. Drawa znajdują się stanowiska archeologiczne nr V AZP 16-66/5, VI AZP 16-66/6, XX AZP 16-66/20, - 2/43 obr. Drawa znajduje się stanowisko archeologiczne nr IV AZP 16-66/4, - 91/3 obr. Drawa znajduje się stanowisko archeologiczne nr XVII AZP 16-66/17. Wszelkie prace prowadzone w obrębie stanowisk muszą zostać poprzedzone badaniami archeologicznymi, na które należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora zabytków zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2014r. poz.1446 ze zm.).W przypadku przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokładne informacje dotyczące lokalizacji stanowisk archeologicznych udzielane są w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie ul. Podwale 1, zgodnie z zarządzeniem W-MKZ nr 09/2015 z dnia 6 marca 2015 roku ws. zasad udostępniania materiałów archiwalnych.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Spotkanie ANR z Izbami Rolniczymi

W dniu 12 stycznia 2017 r. we Włodzimierzowie pod Piotrkowem Trybunalskim odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych dr. Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych i Filii ANR.

ANR w Szczecinie wspiera lokalne inwestycje

14 grudnia br. w miejscowości Osina w powiecie goleniowskim odbyła się uroczystość otwarcia gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych dróg osiedlowych. Ponad 80 % całej inwestycji sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej.

Ranking 300 po raz dwudziesty drugi

W środę 14 grudnia 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 22 edycji Rankingu 300 najlepszych gospodarstw rolnych powstałych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Agencja wspiera wiedzę rolniczą

Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych. Ufundowała nagrodę dla zdobywcy III miejsca. Laureaci będą reprezentować w marcu przyszłego roku województwo pomorskie w finale krajowym.

Spotkanie z dzierżawcami w Bydgoszczy

14 grudnia br. Grzegorz Smytry, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy spotkał się w Bydgoszczy z przedstawicielami Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

ANR zrealizowała plan finansowy na 2016 rok

W piątek 9 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa 10 milionów złotych. Była to ostatnia w tym roku wpłata do państwowej kasy, która pozwoliła Agencji zrealizować plan finansowy za 2016 rok.

Spotkanie z przedstawicielami OECD

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych gościła delegację przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) w ramach projektu „Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce", realizowanego przez OECD na rzecz Ministerstwa Rozwoju.

Zawody jeździeckie w Poznaniu

W dniach 1-4 grudnia br. w stolicy Wielkopolski w Poznaniu odbyła się jedna z największych i najważniejszych imprez jeździeckich w Europie – Cavaliada Tour.

Oferta nieruchomości inwestycyjnych Filii w Koszalinie

W dniu 6 grudnia br. Oddział Terenowy ANR w Szczecinie Filia w Koszalinie zorganizowała spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Koszalińskiej Izbie Przemysłowo Handlowej, na którym przedstawiła ofertę nieruchomości inwestycyjnych.

Spotkanie Zespołu ds. Rolnictwa w Opolu

25 listopada 2016 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rolnictwa, powołanego z inicjatywy Wojewody Opolskiego.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker