Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Boguchwały, dz. 249/3, 250/4

Cena:

47 550.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5900 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki rolne; działka nr 250/4 oznaczona częściowo jako teren osadnictwa skoncentrowanego (pow. 0,22 ha). Na działkach znajduje się grupa stanowisk archeologicznych.
więcej>>


OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Miasto Miłakowo, dz. 153

Cena:

77 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5800 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem MRS€“ teren rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowej.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Morąg, obręb Ruś, dz. 408

Cena:

24 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.9486 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-19

Część działki nr 408, położona w obrębie Ruś, wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg w obrębie Ruś, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/613/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2006 r., znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 111 R-teren rolny bez prawa zabudowy. Pozostała część działki nr 408 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morąg znajduje się w postulowanej strefie zainwestowania MUR €“ strefa mieszkalno-usługowa i rekreacyjna.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Małdyty, obręb Małdyty, dz. 7/100, 3/33, 3/41, 3/91, 3/92, 3/97, 3/99, 3/100, 3/102, 3/103

Cena:

4 530 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 75.2562 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-25

ANR OT w Olsztynie, nieruchomość zabudowana położona przy drodze ekspresowej S-7 i węźle komunikacyjnym tej trasy oraz blisko jeziora Ruda Woda i Kanału Elbląskiego, w studium przeznaczona jako tereny pod zabudowę w kierunku funkcji mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnej.
więcej>>


OT ANR Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Miłakowo, obręb Boguchwały, dz. 94

Cena:

24 050.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.8600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-19

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka rolna.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Morąg, obręb Ruś, dz. 409

Cena:

17 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.2853 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-19

Wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg w obrębie Ruś, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/613/06 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2006 r., działka nr 409 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 111 R-teren rolny bez prawa zabudowy. Sprzedaży dotyczy udziału 5/8 w działce.
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2015 r. odbędzie się uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Agencja na Cavaliadzie w Lublinie

W dniach 19 – 22 lutego w Lublinie odbyła się druga odsłona cyklu Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CAVALIADA Tour 2014/2015. Pierwsza miała miejsce w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku. To jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w Europie Środkowej.

Rolnicy docenili Agencję

Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

Ceny gruntów w 2014 roku

Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) była wyższa o 17%.

Dzierżawy do 10 lat

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Rolnicy nagrodzeni „Złotymi Jabłkami"

6 lutego br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Uwaga producenci owoców i warzyw!

„Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość 1966,5 ton jabłek i gruszek, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker