Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

 
 
  
 
 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Szprotawa, obręb KARTOWICE - dz. 32/11 o pow. 4,2293 ha

Cena:

927 200.00 zł
Powierzchnia (w ha): 4.2293 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-10

Działka zlokalizowana z dala od strefy zabudowy wsi w oddaleniu od drogi relacji Kartowice €“ Witków. Dojazd do działki drogami o nawierzchni gruntowej. Działka nieuzbrojona. Zgodnie z wydanym zaświadczeniem Burmistrza Szprotawy nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 31 października 2003 r. Nr 85 poz. 1238. Zgodnie z planem działka położona jest na terenie przeznaczonym w części pod lokalizację wieź siłowni wiatrowych oznaczonym w części graficznej symbolem €žEE€, w części pod tereny upraw polowych pozostające w dotychczasowym użytkowaniu oznaczona w części graficznej symbolem €žRP€. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie użytków rolnych.
więcej>>


OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Człuchów, obr. Kiełpin

Cena:

34 300.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4999 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-04

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, miasto Mrągowo, obręb 8 m. Mrągowo dz.284/29, 284/2

Cena:

848 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.4249 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2014-09-17

Nieruchomość położona jest przy ulicy Krótkiej w Mrągowie, w strefie peryferyjnej miasta. Otoczenie stanowi zabudowa usługowo-przemysłowa. Od strony południowej nieruchomość graniczy z wysokim nasypem kolejowym. Kształt regularny- wielokątny. Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków dawnej fermy drobiu. Na terenie nieruchomości występuje drzewostan olchy i jesionu w wieku ok. 50 lat. Na działce istniały sieci wewnętrzne-obecnie brak. Dostęp do nieruchomość drogą o nawierzchni utwardzonej.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Żary obręb BOGUMIŁÓW działka nr 144/1

Cena:

84 350.00 zł
Powierzchnia (w ha): 1.2300 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-16

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary obowiązującym do końca 2003 r. przeznaczone były na cele rolne. Jednocześnie z nadesłanej informacji wynika, że nieruchomości zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczone są jako E4- ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (łąki, pastwiska) wyłączony z zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
więcej>>


Filia OT Zielona Góra, województwo lubuskie, powiat nowosolski, gmina Bytom Odrzański, obręb BODZÓW - dz. nr 2/4, 2/6 o pow. 2,3400 ha

Cena:

65 150.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.3400 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-12

Nieruchomość zlokalizowana jest w na zachód od zwartej zabudowy miejscowości. Działki stanowią dwie zakrzewione i zadrzewione połacie. Kształt działek nieregularny. Dojazd do działek odbywa się nieutwardzonymi drogami gruntowymi, które w chwili obecnej wykorzystywane są rolniczo bez tytułu prawnego przez użytkownika działki 2/8. Użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do opuszczenia zajmowanego terenu i pozostawienia go w stanie sprzed wejścia na grunt. Agencja zastrzega, iż w związku z zajęciem nieruchomości jej bezumownemu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia o zwrot poczynionych nakładów. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że jest świadomy obciążenia a starania w zakresie objęcia nieruchomości podejmował będzie na swój koszt i staraniem własnym oraz, że nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Agencji z tego tytułu.
więcej>>


woj. lubelskie, pow.bialski, gm.Łomazy, obr.Dubów

Cena:

360.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.0512 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2014-09-12

1. Grunty z obrębu Dubów, Gm. Łomazy KWLU1B/00109773/4 Działka nr 350/9 o pow. 0,0512 ha RIVa- 0,0311 ha, RIVb- 0,0181 ha, W- 0,0020 ha Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy: Działka leży w terenach rolnych Cena sprzedaży nieruchomości obniżona o 40% wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) Wadium do przetargu wynosi: 30,00zł Minimalne postąpienie wynosi: 10,00zł
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Dni Konia Arabskiego 2014

W dniach 15-17 sierpnia br. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim odbyły się Dni Konia Arabskiego, na które złożyły się XXXVI Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i XLV Aukcja Pride of Poland. Na aukcji sprzedano 24 klacze za ponad 2 mln euro.

V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych

Zaproszenie na V Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych.

Agencja zaprasza do Janowa Podlaskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. w Janowie Podlaskim po raz kolejny odbędą się Dni Konia Arabskiego. Jak co roku złożą się na nie Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi i międzynarodowa Aukcja Pride of Poland. Ponadto po zakończeniu Dni Konia Arabskiego odbędzie się Aukcja Letnia, a 3 najważniejsze polskie stadniny prowadzące hodowlę koni arabskich czystej krwi – w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz w Białce – będą otwarte dla zwiedzających. Tradycyjnie Dni Konia Arabskiego swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ostatnie dni naboru na stypendia pomostowe

Już w poniedziałek 18 sierpnia br. zakończy się okres składania wniosków on-line o stypendia pomostowe. Tego dnia o godzinie 16:00 formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie www.stypendia-pomostowe.pl przestaną być aktywne. Wydrukowany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami studenci muszą przekazać do odpowiedniego OT ANR najpóźniej do dnia 22 sierpnia br.

Bezpieczne gospodarstwa rolne wybrane

Stadnina Koni Krasne została laureatem 12. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii zakładów rolnych. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 września br. podczas 16. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach.

Stabilizacja cen gruntów rolnych

Średnia cena gruntów rolnych sprzedanych przez ANR w II kwartale 2014 r. wyniosła 23 589 zł za 1 ha i była niższa o 577 zł, czyli o 2,4%, od odnotowanej w I kwartale br., ale była wyższa o 2281 zł, tj. o 10,7%, od średniej uzyskanej w II kwartale ub. r.

ANR wspiera rozwój Dolnego Śląska

Przez 2 tygodnie, w dniach 15-31 lipca br., na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu prezentował na wystawie plenerowej „Wspieramy rozwój Dolnego Śląska" swój wkład w zmiany w regionie.

Ćwierć miliarda złotych do państwowej kasy

W środę 30 lipca br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do kasy państwa 250 mln zł.

Sierakowskie ogiery na Eurocheval

W środę 23 lipca br. rozpoczną się międzynarodowe targi Eurocheval w Offenburgu i potrwają do niedzieli 27 lipca. W tym roku na targi zaproszone zostało Stado Ogierów Sieraków, którego konie wystąpią w międzynarodowym kadrylu.

Sportowe Mistrzostwa Europy w Janowie Podlaskim

W dniach 18-20 lipca br. w Janowie Podlaskim odbyły się XI Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich. W konkursach startowali jeźdźcy z 5 krajów europejskich na 67 koniach. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w ujeżdżeniu, konkursach klasycznych oraz w stylu western.

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker