Ramka IFrame Ramka IFrame
Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Ceny ziemi w PLN za hektar na przestrzeni lat 2009 - 2013

 

Przydatne linki 

 

minrolarimrarr

 

 Katalog nieruchomości inwestycyjnych 

 

 
 
 

Najpopularniejsze tagi

 

Oferta nieruchomości

Najnowsze - Inwestycyjne

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, dz. 9/23, 9/32

Cena:

118 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.4825 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-27

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżu miejscowości Karolewo, w odległości około 3 km od miasta Kętrzyn. Sąsiedztwo stanowią obiekty Stacji Unasienniania Zwierząt, Zespołu Szkół Rolniczych, bazy gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej, oraz grunty o podobnym przeznaczeniu. Wydzielona geodezyjnie działka Nr 9/32, przeznaczona do sprzedaży na współwłasność, zapewnia przedmiotowej nieruchomości dostęp do drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko (z istniejącego zjazdu). Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. W działce Nr 9/23 na zadrzewionym wzniesieniu terenowym znajduje się niewielka budowla żelbetow posadowiona na czterech filarach ze stropem. Przy granicy działek Nr 9/18 i 9/21 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast przez działki nr 9/28, 9/29, 9/30 i 9/31 przebiegają: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, światłowód oraz linia telekomunikacyjna.Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Kętrzyn w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, grunty działek Nr 9/23 i 9/32 położone były na terenach oznaczonych symbolem C 98 MW-teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu łącznie z terenem C 100 należy wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn dla działki Nr 9/23 przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego. Natomiast dla działki Nr 9/32 w części przewiduje rehabilitację funkcji UR-tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, a w części przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego.
więcej>>


OT Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie, gmina Kętrzyn, obręb Karolewo, dz. 9/19, 9/32

Cena:

159 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5991 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-27

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżu miejscowości Karolewo, w odległości około 3 km od miasta Kętrzyn. Sąsiedztwo stanowią obiekty Stacji Unasienniania Zwierząt, Zespołu Szkół Rolniczych, bazy gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej, oraz grunty o podobnym przeznaczeniu. Wydzielona geodezyjnie działka Nr 9/32, przeznaczona do sprzedaży na współwłasność, zapewnia przedmiotowej nieruchomości dostęp do drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko (z istniejącego zjazdu). Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Przy granicy działek Nr 9/18 i 9/21 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast przez działki nr 9/28, 9/29, 9/30 i 9/31 przebiegają: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, światłowód oraz linia telekomunikacyjna. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Kętrzyn w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, grunty działek Nr 9/19 położone były na terenach oznaczonych symbolem C98 MW €“ teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu łącznie z terenem C100 należy wykonać miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach przeznaczonych na cele rolne. Grunty działki Nr 9/32 położone były na terenach oznaczonych symbolem C 98 MW-teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu łącznie z terenem C 100 należy wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn dla działki Nr 9/19 przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego. Natomiast dla działki Nr 9/32 w części przewiduje rehabilitację funkcji UR-tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, a w części przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji-nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego.
więcej>>


OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Ketrzyn, obręb Karolewo, dz. 9/18, 9/32

Cena:

158 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 0.5951 ha
Typ działki: nierolna
Data przetargu: 2015-03-27

Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżu miejscowości Karolewo, w odległości około 3 km od miasta Kętrzyn. Sąsiedztwo stanowią obiekty Stacji Unasienniania Zwierząt, Zespołu Szkół Rolniczych, bazy gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej, oraz grunty o podobnym przeznaczeniu. Wydzielona geodezyjnie działka Nr 9/32, przeznaczona do sprzedaży na współwłasność, zapewnia przedmiotowej nieruchomości dostęp do drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko (z istniejącego zjazdu). Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Na działce Nr 9/18 znajdują się cztery garaże nie będące własnością Agencji-obiekty tymczasowe nie związane trwale z gruntem (brak informacji o właścicielu) oraz wysypane śmieci i gruz. Przy granicy działek Nr 9/18 i 9/21 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Natomiast przez działki nr 9/28, 9/29, 9/30 i 9/31 przebiegają: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, światłowód oraz linia telekomunikacyjna. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Kętrzyn w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kętrzyn, obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, grunty działek Nr 9/18 położone były na terenach oznaczonych symbolem C98 MW €“ teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu łącznie z terenem C100 należy wykonać miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach przeznaczonych na cele rolne. Grunty działki Nr 9/32 położone były na terenach oznaczonych symbolem C 98 MW-teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dla tego terenu łącznie z terenem C 100 należy wykonać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn dla działki Nr 9/18 przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego. Natomiast dla działki Nr 9/32 w części przewiduje rehabilitację funkcji UR-tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, a w części przewiduje rehabilitację funkcji MN-tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego.
więcej>>


 Najnowsze - Rolne

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Wińsko obręb Węgrzce pow. 2,0600ha.

Cena:

70 800.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.0600 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-04-16

Sprzedaż - rolna - 2,0600ha. - 70.800,00 zł - 99 AM 1,98 AM 1
Wzór 1B - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złozenie fałszywego oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście,będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
Wzór D1 - Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego
więcej>>


ODWOŁANIE PRZETARGU.Filia Koszalin - woj. zachodniopomorskie, gm. Świdwin, obręb Lekowo o pow. 29,7481

Cena:

629 000.00 zł
Powierzchnia (w ha): 29.7481 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-06

ODWOŁANIE PRZETARGU.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ww. działka posiada zapis: do rolniczego użytkowania.
więcej>>


OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Trzebnica obręb Brzezie pow. 2,2100ha.

Cena:

69 100.00 zł
Powierzchnia (w ha): 2.2100 ha
Typ działki: rolna
Data przetargu: 2015-03-27

Sprzedaż - rolna - 2,2100ha. - 69.100,00 zł - 213/1 AM 1
więcej>>


Najnowsze wiadomości

Centrum biotechnologiczne w DANKO

W czwartek 5 marca br. w Kopaszewie (woj. wielkopolskie) uroczyście otwarto Centrum Biotechnologiczne DANLAB, którego właścicielem jest spółka DANKO, należąca do spółek strategicznych o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa, nadzorowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2015 r. odbędzie się uroczysty koncert galowy „WYKLĘCI ... ZWYCIĘZCY"

Agencja na Cavaliadzie w Lublinie

W dniach 19 – 22 lutego w Lublinie odbyła się druga odsłona cyklu Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CAVALIADA Tour 2014/2015. Pierwsza miała miejsce w Poznaniu w grudniu ubiegłego roku. To jedno z ważniejszych wydarzeń hippicznych w Europie Środkowej.

Rolnicy docenili Agencję

Rolnicy są zadowoleni z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych – wynika z badania pt. „Polska Wieś i Rolnictwo" przeprowadzonego w 2014 roku wśród mieszkańców wsi. Wysoko oceniają jakość obsługi Agencji i uważają, że powierzenie ANR nadzoru nad ziemią gwarantuje jej efektywne wykonanie.

Ceny gruntów w 2014 roku

Rok 2014 okazał się kolejnym, kiedy ceny gruntów rolnych sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych rosły. Średnia cena 1 ha wyniosła 25 592 zł i w porównaniu ze średnią ceną za rok 2013 (21 813 zł za 1 ha) była wyższa o 17%.

Dzierżawy do 10 lat

W poniedziałek 9 lutego 2015 r. decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rolników.

Rolnicy nagrodzeni „Złotymi Jabłkami"

6 lutego br. w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku". Dziesięciu laureatów w dziewięciu kategoriach otrzymało tytuł „Rolnika – Farmera Roku" i statuetkę „Złotego Jabłka".

Współpraca ANR z KRIR

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Dobre wyniki Agencji

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2014 roku zrealizowała postawione przed nią zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha, w tym sprzedała około 121 tys. ha oraz wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. Dodatkowo wypracowała nadwyżkę, którą wpłaci do budżetu państwa po szczegółowym rozliczeniu 2014 roku.

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

Katalog nieruchomości inwestycyjnych

 

 
Licznik odwiedzin: 
Powered by OfficeObjects®ServiceBroker