Details
Attributes
Publication date 2017-09-22
General allowed land use non-agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 2.29
Public sale kind limited
Branch Office F Zielona Góra
Sale date 2017-10-31
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (16 kB)   
Location
Town Buków dz. 92/1, 93/6, 146/2, 147/4, 149/4
Location
 Location Counties Community
LUBUSKIEzielonogórskiSulechów
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description obowiązującym do końca 31.12.2003 r. stanowiła teren pól z możliwością zabudowy zagrodowej.
Na działkę nr 93/6 Burmistrz Sulechowa wydał Decyzję o warunkach zabudowy nr ZP.7331-1-79/10
z dnia 14.09.2010 r. polegającą na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z urządzeniami budowlanymi.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Attachment ogloszenie_Bukow_92-1 93-6 146-2 147-4 149-4_ogr.doc (273 kB)   
Title Gmina Sulechów obręb Buków dz. 92/1, 93/6, 146/2, 147/4, 149/4
Sale offer number129
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate