Details
Attributes
Publication date 2017-08-11
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 0.91
Public sale kind unlimited
Branch Office F Zielona Góra
Sale date 2017-09-05
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Witków
Location
 Location Counties Community
LUBUSKIEżagańskiSzprotawa
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona - województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Szprotawa, obręb Witków dz. nr 536/3 o powierzchni 0,9100 ha.
Nieruchomość położona w strefie zabudowy wsi o charakterze zabudowy zagrodowej, sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, przylega do asfaltowej drogi powiatowej i gruntowej drogi gminnej. Przylega do przydomowych terenów rolniczych. Nieruchomość jest odłogowana.
Attachment ogłoszenie_Witków 536-3.pdf (173 kB)   
Title Filia Zielona Góra, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Szprotawa, obręb Witków, dz. 536/3 o pow. 0,9100 ha
Sale offer numberWitków dz. nr 536/3
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate