Details
Attributes
Publication date 2017-07-17
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 0.79
Public sale kind unlimited
Branch Office OT Lublin
Sale date 2017-08-16
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Brzeźce
Location
 Location Counties Community
LUBELSKIEryckiStężyca
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Stężycy numer VII/67/2003 z dnia 14.05.2003 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy poniżej wymieniona działka leży w obszarze o następującym przeznaczeniu:
- RZ €“ teren użytków zielonych €“ łąki dz. nr 25
Attachment 1.ogł.przet.nieogr.stężyca.16.08.2017 g 10.30-2.pdf (202 kB)   
Title OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Stężyca, obr. Brzeźce
Sale offer number67/17/AS
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate