Details
Attributes
Publication date 2017-06-19
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 2.1000
Public sale kind limited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-07-20
Possible destination
Agricultural
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Książnik
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIEostródzkiMiłakowo
Additional attributes
Local land development plan presence
Distance from interesting locations
 Interesting object Distance
city1-10 km
national road11-100km
Content Ad
Description Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Morąg w obowiązującym do 31.12.2002 r. planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miłakowo działka przeznaczona była cele rolne.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/46/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako rolna, Gmina Miłakowo nie przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się w granicach Narieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Attachment SGZMorag-ogloszenie-dz-Ksiaznik-63-4-19062017.pdf (178 kB)   
Title ANR OT w Olsztynie, nieruchomość położona w woj. warm-maz., gm. Miłakowo, obręb Książnik, działka nr 63/4.
Sale offer numberOL.SGZ.MO.4243.133.2017.EW.3.
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate