Details
Attributes
Publication date 2017-05-19
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 2.3900
Public sale kind unlimited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-06-07
Possible destination
Agricultural
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Opin
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIElidzbarskiOrneta
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Położona w rozłogu gruntów rolnych, ok. 1 km na północny wschód od zwartej zabudowy wsi Opin. Działka porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Działka znajduje się przy ścieżce rowerowej Orneta €“ Lidzbark Warmiński (dawniej tory kolejowe).
Attachment OTOlsztyn,woj.warm-maz,gm.Orneta,obrębOpin,dz.290-1od19052017.pdf (356 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Orneta obręb Opin, dz. 290/1
Sale offer numberOL.SGZ.LWA.4243.88.2017.DS.14
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate