Details
Attributes
Publication date 2017-07-17
General allowed land use agricultural
Price (zł) 46600
Contracting type sale
Area (ha) 0.3300
Public sale kind unlimited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-08-09
Possible destination
Single-family housing
Service industries
Agricultural
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Inne
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Babięty Wielkie
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIEiławskiSusz
Additional attributes
Local land development plan presence
Distance from interesting locations
 Interesting object Distance
city11-100km
national road11-100km
railway station11-100km
Content Ad
Description Nieruchomość niezabudowana stanowi strefę częściowo zurbanizowaną-tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej oraz rolno-przyrodniczą, tereny użytkowane rolniczo.
Attachment SZGZGrabin_ogl_Babiety_Wielkie_43_8_17072017_Babiety_Wielkie.pdf (152 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Susz, obręb Babięty Wielkie, dz. 43/8
Sale offer numberOL.SGZ.GR.4240.116.2017.AK.2
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate