Details
Attributes
Publication date 2017-05-19
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 3.0500
Public sale kind unlimited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-06-06
Possible destination
Agricultural
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Bieniewo
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIElidzbarskiLubomino
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Położone w rozłogu gruntów rolnych, ok. 1,5 km na południowy zachód od zwartej zabudowy wsi Bieniewo, w pobliżu zabudowy zagrodowej. Nieruchomości porośnięte trawą, w części podmokłe i zakrzaczone. Na działkach znajdują się rowy o pow. łącznej ok. 0,0600 ha wymagające odbudowy. Ok. 1,3 km od działek znajduje się las.
Attachment OTOlsztyn,woj.warm-maz,gm.Lubomino,obrębBieniewo,dz.44-7,44-8od19052017.pdf (313 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Lubomino obręb Bieniewo, dz. 44/7, 44/8
Sale offer numberOL.SGZ.LWA.4243.100.2017.DS.11
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate