Details
Attributes
Publication date 2017-05-19
General allowed land use agricultural
Contracting type lease
Area (ha) 2.4700
Public sale kind limited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-06-23
Possible destination
Agricultural
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Tolniki Wielkie
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIElidzbarskiKiwity
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Położenie nieruchomości: działki położone w rozłogu gruntów rolnych i leśnych, ok. 2 km na północny wschód od zwartej zabudowy wsi Tolniki Wielkie, w pobliżu zabudowy zagrodowej. Ok. 800 m na zachód od działek przepływa Tolnicka Struga. Ok. 300 m od działek znajduje się las.
Stan nieruchomości: działki nieużytkowane €“ rżysko po zbożu.
Attachment OTOlsztyn,woj.warm-maz,gm.Kiwity,obrębTolnikiWielkie,dz.174,175,176,177od19052017.pdf (215 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Kiwity, obręb Tolniki Wielkie, dz. 174, 175, 176, 177
Sale offer numberOL.SGZ.LWA.4243.12.2017.KW.19
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate