Details
Attributes
Publication date 2017-07-18
General allowed land use agricultural
Price (zł) 14000
Contracting type sale
Area (ha) 0.5400
Public sale kind unlimited
Branch Office OT Olsztyn
Sale date 2017-07-07
Possible destination
Agricultural
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (17 kB)   
Location
Town Balewo
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIEelbląskiMarkusy
Additional attributes
Local land development plan presence
Content Ad
Description Nieruchomość gruntowa niezabudowana jako działka 57/8 w obrębie Balewo na terenie gminy Markusy. Działka położona na południowo-zachodniej stronie drogi powiatowej prowadzącej z Markus w kierunku miejscowości Wiśniewo. Z drogi tej tuż przed mostem na kanale należy skręcić na prawo w drogę oznaczoną jako działka nr75 z której poprzez działkę nr 57/4 możliwy jest dojazd do przedmiotowej nieruchomości. Kształt działki to klasyczny prostokąt z wyciągniętym nieco jednym z kątów, konfiguracja terenu równinna. Dwie granice tej działki wyznaczają rowy szczegółowe. Nieruchomość nieużytkowana od lat, mocno zachwaszczona. Na dwóch granicach działki stwierdza się kilka sztuk drzew wierzby przycinanej. Nieruchomość położona wśród gruntów o rolniczym przeznaczeniu, pojedynczych zabudowań oraz w niewielkiej odległości od kanału.
Attachment SGZ Elbląg - ogłoszenie - Balewo 57-8 .pdf (289 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko-gmina Markusy, obręb Balewo działka 57/8
Sale offer numberOL.SGZ.EL.4240.40.2017.AZ.8
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate