Details
Attributes
Publication date 2017-01-12
General allowed land use non-agricultural
Price (zł) 14222
Contracting type sale
Area (ha) 0.0182
Branch Office OT Olsztyn
Possible destination
Teren zabudowy letniskowej
Thumbnail Image file (maximum size: 1MB)  (16 kB)   
Location
Town Spychowo
Location
 Location Counties Community
WARMIŃSKO-MAZURSKIEszczycieńskiŚwiętajno
Additional attributes
Local land development plan presence
Distance from interesting locations
 Interesting object Distance
city11-100km
national road1-10 km
Municipal media
running water
electricity
Content Ad
Description Nieruchomość gruntowa z zabudową stanowiącą odrębną własność od gruntu €“ użytek Bi, położona w niewielkiej osadzie (wsi Kierwik), nad jeziorem Kierwik, przeznaczona do sprzedaży w trybie art.29 ust.1h ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1491) na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Attachment Wykaz-Świętajni-Spychowo-351-18-12012017.pdf (127 kB)   
Title OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gm. Świętajno, obręb Spychowo, dz. 351/18
Sale offer numberOL.SGZ.KA.4240.126.3.2016.TR
Offers with a photo
Search in lists
Search in being prepared
Search through the advertisements for tenders
Is recommended?
- - -
Types:  Real estate